Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 12. hétfő

Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok…” (Jakab 4,8)

 

Közeledni… Mennyi izgalmat, izgatottságot, örömöt, és sokszor bizony félelmet jelent, rejt magában ez az aktivitást mutató ige.

Öröm, amikor egy régóta várt találkozás napja közelít és szinte az órákat is számoljuk magunkban, mennyi idő még, hogy viszontláthassuk azt a kedves arcot.

Félelem, amikor egy műtét vagy egy vizsga napja közelít, és előtte napokon keresztül már sem enni, sem aludni nem tudunk.

Vannak elkerülhetetlen közeledések is, mint az évszakok közeledése. Hiába várnánk mi mindig a tavaszt, mégiscsak minden évben szembe találjuk magunkat a tél valóságával is.

Ilyen elkerülhetetlen, mindannyiunkra igaz, általános tény az is, hogy életünk fonala nemcsak a beteljesülés felé közeledik, de Isten felé, a számadás napja felé is. Elkerülhetetlen, hogy Isten felé közeledjen az életünk. Minden napunk egy közelítő lépés a felé vezető úton, akár tudomásul vesszük, akár nem. De ebben a kegyelmi időben, ami földi életünk keretei között adatik, lehet tudatosan úgy is élni, mintha Istennel szemben akarnánk haladni – káromolva vagy megtagadva szent nevét. Pedig az életünk fonala akkor is felé közelít.

Jól ismert történet a Jónás prófétáé, aki az engedetlenség iskolapéldájaként éppen erre intő példa. Hogy sajnos lehet az Isten szavával nyílegyenesen szembe is elindulni, el lehet bújni akár egy hajó mélyébe, egy cethal gyomrába is, de az Úr akarata akkor is utolér! Lehet tudatosan Istent tagadni, vallani az ateizmus eszméit, csak nem érdemes. Lehet akár egy egész földi életet Istennel szemben, lélek és lelkiismeret nélkül élni, Isten országa helyett tudatosan a kárhozat irányát választani, csak nem érdemes.

Így is, meg úgy is közeledünk a számadás napja felé, amikor élőket és holtakat egyformán maga elé állít, bármilyen irányba haladva is éltük az éveinket.

Mennyivel biztosabb, mennyivel biztatóbb nem az Istennel szemben élni, hanem tudatosan, szívvel, lélekkel, értelemmel – felé haladni, felé közeledni. Mert akkor ő is közeledni fog hozzánk, áldásával, szeretetével, kegyelmével.

Mennyivel biztosabb, mennyivel biztatóbb a zsoltáros lelkületével indulni minden reggel: „Boldog az az ember, akit kiválasztasz, és a közeledbe engedsz” (Zsolt 65,5).

Eszedbe jutott-e ma már, hogy boldognak mondhatod magad, kiválasztottnak, hiszen Isten a közelébe enged! /Gyallai Henrietta/

***

Imádság:

Uram, körülöttem is oly sokan ringatják magukat abba a tévhitbe, hogy életük iránya nem számít, hogy hívó szavad csak mellékzönge. Add meg, kérlek, életükbe a megtorpanásnak pontját, hogy irányba állva akarjanak feléd közeledni. Ámen

***

A nap gondolata:

Istenem! Ahol Te vagy, ott van az ég, s ahol Te nem vagy, ott a halál és pokol van. (Kempis Tamás)rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább