Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 30. péntek

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére… (1Tim 2:1-4)

Feljebbvalóinkért mennyit imádkozunk? Igénk azt mondja, hogy imádkozzunk a királyért és minden feljebbvalóért. A mindenkori feljebbvalókért imádkozunk-e? Hiszen szidni őket a legkönnyebb, gyakran megtesszük, kijön belőlünk az ember, ha valami nem tetszik számunkra az intézkedések miatt. De kijön-e belőlünk a hívő ember, akitől azt kéri az Ige, hogy imádkozzunk a feljebbvalókért?

Imádkoznunk kell a feljebbvalókért, „hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” Ha ezt megtesszük, akkor valami olyat teszünk, amiről Igénk azt mondja, hogy „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

Isten olyan Úr, aki minden embert szeretne üdvözíteni, de nem a beleegyezésünk nélkül. Vagyis senki nem fog üdvözülni, aki nem akar. Aki nem kér Istennek a Krisztusban kínált kegyelméből. Hiszen az igazság megismerése egyenlő Jézus megismerésével...

***

Imádság:

Uram! Országunk vezetőiért könyörgök. Bölcsességet, rád tekintést, a rájuk bízott népért való felelősséget adj nekik. S kérlek a városok, falvak, a gyülekezetek vezetőiért is. Áldásod, vezetésed legyen jelen életünkben. Ámen

***

A nap gondolata:

Megdöbbentő, hogy milyen sokáig elviselünk dolgokat, mielőtt úgy döntünk, hogy imádkozni fogunk értük.rss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább