Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. július 17. HÉTFŐ

Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.(Márk 12:34)

Hol vagyunk, milyen messze vagyunk Isten országától? Jó és elgondolkodtató kérdés ez. Olvasva az igét, fel kell hogy merüljön bennünk, vajon közeledünk-e mi is Isten országához? Egyáltalán jó-e az irány amely felé tart az életünk?

Az írástudók mindig próbálták Jézus megvezetni, kérdéseikkel csapdába ejteni, ez a mai ige is valami ilyesmit mutat, mikor megkérdezi egyikük: Mi a legfőbb az összes parancsolat közül? És Jézus, mint mindig nagyon frappánsan válaszol:

A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” 

és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” 

A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. 

Ez az úgynevezett Nagy parancsolat. Isten és felebarát szeretete. Hol vagyunk ebben, mert ez egy mérő, minden itt kezdődik, és itt végződik. Egyfajta alap parancsolat, mely összegzi a 10 parancsolatot. Nem tűnik bonyolultnak, szeretni a másikat és az Istent. Mégis nagyon nehéz. A szeretet oly elcsépeltté vált a mai világban, olyannyira leegyszerűsítettük. Pedig a lényeg itt van. Maga Isten is a szeretetét mutatta meg Fiában, és ez által ugyanezt várja. Szeretni Istent és tükrözni ezt a szeretetet a világ felé.

Mert szeretetben lenni, az Isten szeretetében lenni egyenlő azzal, hogy Isten országához közelíteni, már-már ott lenni.

Testvéreim! Közeledjünk Istenhez és Ő is közeledni fog hozzánk. /P.Sz./

***

Imádság:

Hála neked Uram, hogy közeledhetek hozzád. Tudom, ez azért lehetséges, mert te is közeledsz felém, te teszed meg az első lépést. Áldott légy a veled való kapcsolatért! Ámen

***

A nap gondolata:

Fontos, hogy minden nap imádkozzunk és olvassuk a Bibliát, hogy ne veszítsük el Istennel való kapcsolatunkat. rss

Napi lelki táplálék

Ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok. Gal 4,14

Ez 24,15–27

„Intő jel leszel számukra...” (27). Jaj, de keserves Isten ítélete hírnökének, hiteles tanúnak lenni. 

tovább

(17) „Nem jó szándékkal buzgólkodnak értetek…” (Galata 4,12–20)[1]

VALAMI MEGVÁLTOZOTT? – 1. Milyen áldott, krisztusi, „lelkesítő”, építő volt az a kapcsolat, ami az apostol és a galáciai gyülekezetek között kialakult. 

tovább

1 THESSZALONIKA 1, 6-10 - Társak az életben

„Kör közepén állok, körbevesznek jó barátok, körbevesznek jó barátok, s rosszak” – hangzik az Edda ismert dala. Ha eltekintenénk az utolsó szótól, így énekelhetnének a thesszaloniki gyülekezet tagjai is. 

tovább

2017. november 23. csütörtök

Őbenne maradni

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább