Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. július 17. HÉTFŐ

Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.(Márk 12:34)

Hol vagyunk, milyen messze vagyunk Isten országától? Jó és elgondolkodtató kérdés ez. Olvasva az igét, fel kell hogy merüljön bennünk, vajon közeledünk-e mi is Isten országához? Egyáltalán jó-e az irány amely felé tart az életünk?

Az írástudók mindig próbálták Jézus megvezetni, kérdéseikkel csapdába ejteni, ez a mai ige is valami ilyesmit mutat, mikor megkérdezi egyikük: Mi a legfőbb az összes parancsolat közül? És Jézus, mint mindig nagyon frappánsan válaszol:

A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” 

és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” 

A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. 

Ez az úgynevezett Nagy parancsolat. Isten és felebarát szeretete. Hol vagyunk ebben, mert ez egy mérő, minden itt kezdődik, és itt végződik. Egyfajta alap parancsolat, mely összegzi a 10 parancsolatot. Nem tűnik bonyolultnak, szeretni a másikat és az Istent. Mégis nagyon nehéz. A szeretet oly elcsépeltté vált a mai világban, olyannyira leegyszerűsítettük. Pedig a lényeg itt van. Maga Isten is a szeretetét mutatta meg Fiában, és ez által ugyanezt várja. Szeretni Istent és tükrözni ezt a szeretetet a világ felé.

Mert szeretetben lenni, az Isten szeretetében lenni egyenlő azzal, hogy Isten országához közelíteni, már-már ott lenni.

Testvéreim! Közeledjünk Istenhez és Ő is közeledni fog hozzánk. /P.Sz./

***

Imádság:

Hála neked Uram, hogy közeledhetek hozzád. Tudom, ez azért lehetséges, mert te is közeledsz felém, te teszed meg az első lépést. Áldott légy a veled való kapcsolatért! Ámen

***

A nap gondolata:

Fontos, hogy minden nap imádkozzunk és olvassuk a Bibliát, hogy ne veszítsük el Istennel való kapcsolatunkat. rss

Napi lelki táplálék

Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. 2Kor 11,30

2Kor 11,16–33

„Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni” (30). 

tovább

(9) „Áldott legyen Istened, az Úr…” (1Királyok 10)

SALAMON NAGYSÁGA… – 1. Sokan hallották Salamon hírét. Sába királynője is eljött csodálni őt. Aztán olvashatjuk Salamon dicséretét, ő korának „sztárja”, „hívő sztárja”, mindenben leg-leg-leg…, és még azon is felül (7). 

tovább

ZSOLTÁROK 145,1–13 - Egy dicséret Isten dicsőségéről

Ez a zsoltár Isten uralmának csodálatos dicsérete! A héber ősszövegben különleges szerkezetben íródott: minden vers első betűje a héber abc szerinti sorrendben következik. 

tovább

2018. április 22.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” (Mk 10:46-49)

tovább

Haraszti Sándor: Kicsoda volt Ő?

Amerre járt, áldották százak a fájdalmaknak emberét.
Nyomor betegség orvosának hirdették, járván szerteszét.
Az Úrnak Lelke áthatotta, erő volt minden tettiben.
Beteg felé, ha kinyujtotta karját, meggyógyult sebtiben.
Vakok hozsannát zengtek róla, bénák táncolva jártanak.
Titkos vágyak váltak valóra és megnyílt sok náma ajak. 

tovább