Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,28–36 - Magánszféra

Az utolsó mondat megdöbbentett! Hihetetlen, hogy ebből az egészből nem mondtak korábban senkinek semmit a facebook, twitter és társai. Manapság a hírek olyan elsöprő gyorsasággal terjednek a világban, hogy az ember beleszédül.

Ezek gyakran olyan banális dolgok, amelyekről könnyedén lemondanánk. Vagy nem hiteles jelentések, amik csak hangulatot gerjesztenek. Néha viszontsegítő és jó hírekre is bukkanhatunk. Nehéz jól kezelni az információáradatot. Különben is: nincs jogunk azonnal hozzájutni minden információhoz? Ugyan más idők jártak akkoriban, de Isten biztosan talált volna módot arra, hogy egy ilyen fontos eseményt nyilvánosságra hozzon. Ez viszont nagyon személyes és bensőséges keretek között történt. Nyilvánvalóan nem tartozott mindenkire – legalábbis nem rögtön. Úgy tűnik, Isten azt tartotta elsődlegesnek, hogy Jézust megerősítse az előtte álló, kereszthez vezető útra! A hozzá legközelebb álló három tanítvány ott lehetett vele. Talán azért, hogy a megfelelő időben elmesélhessék, mit éltek át, és ezáltal erősítsék a többieket. Mivel egyelőre a három tanítványt is sokkolta és összezavarodtak, időre volt szükségük. Istennek ez nem okoz problémát. Ami személyes, annak elsősorban személyesnek kell maradnia és saját szívünkben kell meggyökereznie, mielőtt megosztanánk másokkal. Ez talán csak egy mellékgondolata ennek a szakasznak, de számomra fontos üzenetet hordoz.

***

"Nem a hatalmas hit fontos, hanem az Isten hatalmába vetett hit."

HANS-JOACHIM ECKSTEINrss

Napi lelki táplálék

Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. ApCsel 9,17b

Ruth 1

„…az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül” (5). Naomi férjével és két gyermekükkel indult egy idegen országba, abban a reménységben, hogy ott bőven lesz kenyerük. 

tovább

(13) „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról…” (Apostolok cselekedetei 9,10–19a)

Mit hallunk és mit mondunk a másikról? Mit mondanak mások rólunk? Miként vegyük ezeket komolyan? Hogyan fogadhatjuk hitben a VÉLEMÉNYEKET?

 

tovább

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

tovább

2017. augusztus 11. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Dávid sarjadéka, Dávid fia

Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. (Jer 33,15) Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,9) Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lk 18,38)

 

tovább

Dsida Jenő:Templomablak

Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

tovább