Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

Indulatosnak és parancsolónak képzelem el. Szerintem ez nem illik Hozzá. Mégis egyértelműen érzem megütközését, mert a tanítványok még mindig ennyire kevéssé bíznak az erejében. Ez végül oda vezet, hogy mindenki elcsodálkozik Isten hatalmán. Mindenki – kivéve Jézust. Ő ismeri Atyját. Ismeri hatalmát és lehetőségeit. Bízik Atyjában, és ez állítja szembe a többiekkel. Jézusnak van hatalma meggyógyítani a fiút, mintegy új életet ajándékozni neki. Ez a hatalom az Atyjával megélt bensőséges kapcsolatból fakad, amit jelen pillanatban a tanítványok még mindig nem tudtak elképzelni, amit annyira nem ismertek. Ezért hangzik ki Jézus szavaiból valami ilyesmi: „Ó, bárcsak tudnátok…!” A tanítványok és mindenki más megriadt ettől a csodától. Isten hatalma meghaladta képzelőerejüket. Fontosnak tartom ezt a „szent riadalmat”. A tanítványok elérték képességeik határát, ami viszont Istennél nem létezik! Ő nagyobb, hatalmasabb és végtelenül jó. Mi mikor éltünk át egy ehhez hasonló „szent rémületet”?

 rss

Napi lelki táplálék

Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. ApCsel 9,17b

Ruth 1

„…az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül” (5). Naomi férjével és két gyermekükkel indult egy idegen országba, abban a reménységben, hogy ott bőven lesz kenyerük. 

tovább

(13) „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról…” (Apostolok cselekedetei 9,10–19a)

Mit hallunk és mit mondunk a másikról? Mit mondanak mások rólunk? Miként vegyük ezeket komolyan? Hogyan fogadhatjuk hitben a VÉLEMÉNYEKET?

 

tovább

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

tovább

2017. augusztus 11. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Dávid sarjadéka, Dávid fia

Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. (Jer 33,15) Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,9) Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lk 18,38)

 

tovább

Dsida Jenő:Templomablak

Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

tovább