Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

Arra megy ki a játék, hogy másokhoz képest a lehető legjobb helyen végezzünk. Ilyen légkörben a másik konkurencia, akivel szemben érvényesülni akarunk. Az erősebb győz! Nem így Jézusnál. Kijelentése alapján elsőre úgy tűnik, nem foglalkozik a nagyság és fontosság kérdésével. Második pillantásra mégis felismerhető, miről beszél. Isten országában az igazi „nagyság” arról ismerhető fel, mennyire szeretetteljesen bánunk a „kicsikkel”. A segítségre szorulókkal, a jelentéktelenekkel, a társadalom által figyelmen kívül hagyottakkal és kitaszítottakkal. Isten országában az tesz „híressé”, hogy gondoskodunk azokról, akik nem tudják érvényesíteni érdeküket. Sőt, Jézus azt mondja, ezáltal Őt magát fogadjuk be és köszöntjük. Ennyire azonosul a gyengékkel és a hátrányos helyzetűekkel. A tanítványok talán ezt gondolták: Jézus befogadott minket és köszöntött – most már vagyunk valakik. Isten országát azonban teljesen más értékrend jellemzi. Még nem teljesen fogadták ezt el. Jézus által a kapcsolatok ténylegesen átrendeződnek és a világ mércéi a fejük tetejére állnak.

***

Mit jelenthetne ez számunkra, ha az időnkről, a pénzünkről vagy a figyelmünkről lenne szó?

***

„Minden nagyság, ami Istentől született, szolgálattá alakul.”

FRIEDRICH VON BODELSCHWINGHrss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább