Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

Arra megy ki a játék, hogy másokhoz képest a lehető legjobb helyen végezzünk. Ilyen légkörben a másik konkurencia, akivel szemben érvényesülni akarunk. Az erősebb győz! Nem így Jézusnál. Kijelentése alapján elsőre úgy tűnik, nem foglalkozik a nagyság és fontosság kérdésével. Második pillantásra mégis felismerhető, miről beszél. Isten országában az igazi „nagyság” arról ismerhető fel, mennyire szeretetteljesen bánunk a „kicsikkel”. A segítségre szorulókkal, a jelentéktelenekkel, a társadalom által figyelmen kívül hagyottakkal és kitaszítottakkal. Isten országában az tesz „híressé”, hogy gondoskodunk azokról, akik nem tudják érvényesíteni érdeküket. Sőt, Jézus azt mondja, ezáltal Őt magát fogadjuk be és köszöntjük. Ennyire azonosul a gyengékkel és a hátrányos helyzetűekkel. A tanítványok talán ezt gondolták: Jézus befogadott minket és köszöntött – most már vagyunk valakik. Isten országát azonban teljesen más értékrend jellemzi. Még nem teljesen fogadták ezt el. Jézus által a kapcsolatok ténylegesen átrendeződnek és a világ mércéi a fejük tetejére állnak.

***

Mit jelenthetne ez számunkra, ha az időnkről, a pénzünkről vagy a figyelmünkről lenne szó?

***

„Minden nagyság, ami Istentől született, szolgálattá alakul.”

FRIEDRICH VON BODELSCHWINGHrss

Napi lelki táplálék

Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. ApCsel 13,4

2Krón 3

„Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett” (14). Elkészült a templom a szentéllyel és a szentek szentjével, e két helyiséget a kárpit választotta el. 

 

tovább

(4) „…a Szentlélektől kiküldve…” (Apostolok cselekedetei 13,1–12)

A SZENTLÉLEK HORDOZZA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.

– 1. Pált és Barnabást a Szentlélek küldte el az evangélium hirdetésére; de ezt imádság, böjt, szolgálat előzte meg; valamint az antiókhiai gyülekezet jóváhagyása és kiküldése követte. Ki küld el bennünket? Van-e felhatalmazásunk Istentől és emberektől? 

tovább

LUKÁCS 15,11–24 - Várni

Újra itt egy történet, amit már óvodás korom óta ismerek. Annak idején főleg a szemtelen fiún járt az eszem, aki egyszerűen csak otthagyta családi otthonukat, és elherdálta az örökségét. 

tovább

2017. augusztus 23. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – A világ világossága

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8,12)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább