Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,51–56 - Utazás Jeruzsálembe

Jézus tudja, mi vár rá: szenvedés és halál. A Jeruzsálembe vivő út a kivégzéséhez vezet. Eltökéltségét arról ismerjük fel, hogy ezt a célt szigorúan szem előtt tartja és a legrövidebb útvonalat választja.

Ezen az úton két tanítványa kerül a középpontba. Jakab és János kifejezetten dühösek. Egész nap gyalogoltak, és most nincs szállásuk! A samaritánusok és a zsidók régi ellenségei voltak egymásnak. Alkalmanként még véres összecsapásig is fajult a dolog, ha a zsidók Jeruzsálem felé Samária területén haladtak át. Ennek az esetnek megvan tehát az előzménye. Most, amikor Jézustól megtagadták a vendégszeretetet, Jakab és János jogosnak érzi, hogy az igazi nagyágyúval álljon elő. Tudatalattijukban talán Illés próféta története rejtőzött (2Kir 1,1–18). Ott az égből alászálló tűz Isten ítéletének jele volt. Innen nézve érthető Jézushoz intézett kérdésük. De Jézussal ezt nem lehet megtenni. Nem illik küldetéséhez, amelyben nem fordulhat elő rombolás és megsemmisítés. Ő azért jött, hogy az embereket megmentse (Lk 19,10; Jn3,16–17). A tanítványok dühe érthető lenne, Jézus cselekedetének viszont nem lehet kiindulópontja. Isten tervei jóval mélyebbre nyúlnak, s ez tükröződik Jézus reakciójában.

***

Urunk, kérünk, ne engedd elfelejtenünk, hogy követésedre hívtál el minket, és arra, hogy másoknak gyógyulást nyújtsunk és ne törvényt! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. 2Kor 11,30

2Kor 11,16–33

„Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni” (30). 

tovább

(9) „Áldott legyen Istened, az Úr…” (1Királyok 10)

SALAMON NAGYSÁGA… – 1. Sokan hallották Salamon hírét. Sába királynője is eljött csodálni őt. Aztán olvashatjuk Salamon dicséretét, ő korának „sztárja”, „hívő sztárja”, mindenben leg-leg-leg…, és még azon is felül (7). 

tovább

ZSOLTÁROK 145,1–13 - Egy dicséret Isten dicsőségéről

Ez a zsoltár Isten uralmának csodálatos dicsérete! A héber ősszövegben különleges szerkezetben íródott: minden vers első betűje a héber abc szerinti sorrendben következik. 

tovább

2018. április 22.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” (Mk 10:46-49)

tovább

Haraszti Sándor: Kicsoda volt Ő?

Amerre járt, áldották százak a fájdalmaknak emberét.
Nyomor betegség orvosának hirdették, járván szerteszét.
Az Úrnak Lelke áthatotta, erő volt minden tettiben.
Beteg felé, ha kinyujtotta karját, meggyógyult sebtiben.
Vakok hozsannát zengtek róla, bénák táncolva jártanak.
Titkos vágyak váltak valóra és megnyílt sok náma ajak. 

tovább