Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,51–56 - Utazás Jeruzsálembe

Jézus tudja, mi vár rá: szenvedés és halál. A Jeruzsálembe vivő út a kivégzéséhez vezet. Eltökéltségét arról ismerjük fel, hogy ezt a célt szigorúan szem előtt tartja és a legrövidebb útvonalat választja.

Ezen az úton két tanítványa kerül a középpontba. Jakab és János kifejezetten dühösek. Egész nap gyalogoltak, és most nincs szállásuk! A samaritánusok és a zsidók régi ellenségei voltak egymásnak. Alkalmanként még véres összecsapásig is fajult a dolog, ha a zsidók Jeruzsálem felé Samária területén haladtak át. Ennek az esetnek megvan tehát az előzménye. Most, amikor Jézustól megtagadták a vendégszeretetet, Jakab és János jogosnak érzi, hogy az igazi nagyágyúval álljon elő. Tudatalattijukban talán Illés próféta története rejtőzött (2Kir 1,1–18). Ott az égből alászálló tűz Isten ítéletének jele volt. Innen nézve érthető Jézushoz intézett kérdésük. De Jézussal ezt nem lehet megtenni. Nem illik küldetéséhez, amelyben nem fordulhat elő rombolás és megsemmisítés. Ő azért jött, hogy az embereket megmentse (Lk 19,10; Jn3,16–17). A tanítványok dühe érthető lenne, Jézus cselekedetének viszont nem lehet kiindulópontja. Isten tervei jóval mélyebbre nyúlnak, s ez tükröződik Jézus reakciójában.

***

Urunk, kérünk, ne engedd elfelejtenünk, hogy követésedre hívtál el minket, és arra, hogy másoknak gyógyulást nyújtsunk és ne törvényt! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok. Gal 4,14

Ez 24,15–27

„Intő jel leszel számukra...” (27). Jaj, de keserves Isten ítélete hírnökének, hiteles tanúnak lenni. 

tovább

(17) „Nem jó szándékkal buzgólkodnak értetek…” (Galata 4,12–20)[1]

VALAMI MEGVÁLTOZOTT? – 1. Milyen áldott, krisztusi, „lelkesítő”, építő volt az a kapcsolat, ami az apostol és a galáciai gyülekezetek között kialakult. 

tovább

1 THESSZALONIKA 1, 6-10 - Társak az életben

„Kör közepén állok, körbevesznek jó barátok, körbevesznek jó barátok, s rosszak” – hangzik az Edda ismert dala. Ha eltekintenénk az utolsó szótól, így énekelhetnének a thesszaloniki gyülekezet tagjai is. 

tovább

2017. november 23. csütörtök

Őbenne maradni

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább