Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 9,51–56 - Utazás Jeruzsálembe

Jézus tudja, mi vár rá: szenvedés és halál. A Jeruzsálembe vivő út a kivégzéséhez vezet. Eltökéltségét arról ismerjük fel, hogy ezt a célt szigorúan szem előtt tartja és a legrövidebb útvonalat választja.

Ezen az úton két tanítványa kerül a középpontba. Jakab és János kifejezetten dühösek. Egész nap gyalogoltak, és most nincs szállásuk! A samaritánusok és a zsidók régi ellenségei voltak egymásnak. Alkalmanként még véres összecsapásig is fajult a dolog, ha a zsidók Jeruzsálem felé Samária területén haladtak át. Ennek az esetnek megvan tehát az előzménye. Most, amikor Jézustól megtagadták a vendégszeretetet, Jakab és János jogosnak érzi, hogy az igazi nagyágyúval álljon elő. Tudatalattijukban talán Illés próféta története rejtőzött (2Kir 1,1–18). Ott az égből alászálló tűz Isten ítéletének jele volt. Innen nézve érthető Jézushoz intézett kérdésük. De Jézussal ezt nem lehet megtenni. Nem illik küldetéséhez, amelyben nem fordulhat elő rombolás és megsemmisítés. Ő azért jött, hogy az embereket megmentse (Lk 19,10; Jn3,16–17). A tanítványok dühe érthető lenne, Jézus cselekedetének viszont nem lehet kiindulópontja. Isten tervei jóval mélyebbre nyúlnak, s ez tükröződik Jézus reakciójában.

***

Urunk, kérünk, ne engedd elfelejtenünk, hogy követésedre hívtál el minket, és arra, hogy másoknak gyógyulást nyújtsunk és ne törvényt! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma… 1Kor 6,19/a

1Kor 6,9–20

Milyen indulattal viszonyulunk a templomokat rongálókhoz, és milyennel a parázna életével a „Szentlélek templomát” gyalázó hívő testvérünk felé? 

 

tovább

(1) „Ekkor megszólalt az Úr…” (Jób 38,1–38)

ISTEN MEGSZÓLALT, ahogy Jób ezt kérte! – 1. Isten szava nem tételekben, hanem teremtő, megtartó és megváltó cselekvésének hatalmára vonatkozó kérdésekben szólal meg.

tovább

LUKÁCS 10,38–42 - A nyugalom a hosszú élet titka

Mennyit mérgelődtem már emiatt a történet miatt! És milyen jól meg tudom érteni Mártát! 

tovább

2017. július 25. KEDD

Hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe… (2Kor 12:7)

 

         

tovább

Barabás Éva: Lelkiismeret

Különös bíró.

Nevetést szüntet.

Szavára szíved

torkodban lüktet.

Szól, ha valami

szokatlan történt,

vagy ha átvágtál

íratlan törvényt.

tovább