Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 11,5-11 - Kitartani

Mai Igeversünk nagyon megérintett. Mert nagyon szívemen van egy imakérés, amelynél közel állok ahhoz, hogy feladjam. Évtizedekig semmi sem történt ebben a dologban. 

És kérdezem magamtól: Vajon fel kéne adnom ezt a kérést? Talán nem lenne jó a számomra ez az imameghallgatás? A férfi a példázatban egy nagyon kellemetlen helyzetbe került, mert a vendégszeretet keleten a legnagyobb értéknek számít. De ki akarna szemtelen és idegesítő lenni? Aztán két másik aspektus jut az eszembe:

1. Jézus megint egy kapcsolat képét használja. Világossá teszi, hogy egy barát normál esetben már csak barátságból is meg kéne adja azt, amire a másiknak szüksége van. Mennyivel inkább teszi ezt meg Isten, Atyaként és Barátként (11).

2. A barát kitart. Helyzete tényleg kellemetlen, és biztosan ezért nem adja fel az első negatív reakció után. Az ő kedvéért és vendége kedvéért enged és kölcsönad a nyomására. Jézus ezt támogatja (9).

Nagy bátorságot ad nekem ez az Ige, hogy kitartsak imakérésemben. Isten látja kérésemet és vágyaimat, és Atyámként pontosan tudja, mi tesz jót nekem. És azt fogja adni nekem!

***

Van valami imakérésünk, amit már régóta kérünk Istentől és látszólag semmi sem történik? Talán megkérhetnénk egy barátnőnket, hogy támogasson minket és együtt kérjük Istent az ügyben.rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább