Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 12,35–40 - Aktív várakozás

Vendégszobánkban az ágyak mindig elő vannak készítve, így bármikor meglephet minket egy vendég. 

De ha tudatosan készülünk a vendégfogadásra, akkor mindig kitakarítjuk a szobát, előkészítünk mindent, valami aprósággal kedveskedünk a rég nem látott vendégnek. Ki-kipillantok a konyhaablakból készülődés közben, ha estére fordul, felkapcsoljuk a kinti lámpát, hogy az érkező érezze, várják őt. Az igeszakaszban szereplő emberek is aktívak. „Legyen derekatok felövezve…” (35) Ez azt jelenti, hogy a ruhát magasra kell kötni, hogy ne akadályozzon a munkában. A lámpákat is meg kell tölteni, tisztítani, hiszen a gazdának látnia kell, hogy várnak rá. Amikor megérkezik, felfoghatatlan dolog történik. A szerepek felcserélődnek. A gazda szolgálja ki a szolgákat, hogy meghálálja hűségüket. Könnyebb várakozni, ha az ember tudja, mire vár. Keresztyénekként várakozunk, mert Jézus megígérte, hogy visszajön, de nem tudjuk, mikor. Én sem élek folyamatosan ebben a várakozásban, de ez az igeszakasz emlékeztet rá.

 rss

Napi lelki táplálék

A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. ApCsel 7,2-3

2Móz 34,10–28

„Én most szövetséget kötök” (10). Az Úr felveszi a bűn mélyéből népét, és újra szövetséget köt velük. E szövetség változást hoz, rendet teremt az élet minden területén. 

tovább

(10) „Megszabadította őt…” (Apostolok cselekedetei 7,1–16)

– István beszéde először az Úr szabadító tetteit sorolta fel, amelynek példái: Ábrahám, József, Mózes.

Ábrahám és utódai kezdetben szolgaként éltek az Ígéret földjén, de az Úr megígérte, hogy megszabadítja őket a környező népektől, és ők ott imádhatják az Istent (1–7).

tovább

LUKÁCS 13,10–17 - Egyenesen járni az élet útján

Elképzelem ezt az asszonyt, aki meggörnyedve éli életét. A fájdalomtól nem látja az eget, minden munka nagy nehézséget jelent számára, senkivel sem tud egy szemmagasságba kerülni. 

tovább

2017. augusztus 3. csütörtök

A szolgák öröksége

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az Úr. (Ézs 54,17)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább