Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 12,41–48 - Hű sáfárnak lenni

Azt gondolom, mindannyiunknak vannak sáfársággal kapcsolatos feladatai. Mindenki kapott valamilyen adományt Istentől. 

Egy helyet, amit be kell töltenie, embereket, akikről gondot kell viselnie a családban, baráti körben, gyülekezetben. Ha nem töltöm be a helyem, akkor az egyszerűen üres marad. Jézus nem válaszolja meg egyértelműen Péter kérdését. Nem akarja levenni a felelősséget senki válláról, minden egyes tanítványát meg akarja szólítani, és azt kéri tőlük, hogy mindenki végezze a feladatát, amivel megbízták. Az életemben ez a kérdés elsősorban az emberekkel kapcsolatban merül fel. Mindannyian különböző kapcsolatokban vagyunk és érezzük, kivel kapcsolatban kapunk feladatokat. Jól cselekszünk a környezetünkben élőkkel? Azt adjuk nekik, amire szükségük van az adott helyzetben?

***

Uram, add, hogy jó sáfárod legyek! Szeretném jó szókkal és jó cselekedetekkel támogatni a környezetemet! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. ApCsel 9,17b

Ruth 1

„…az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül” (5). Naomi férjével és két gyermekükkel indult egy idegen országba, abban a reménységben, hogy ott bőven lesz kenyerük. 

tovább

(13) „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról…” (Apostolok cselekedetei 9,10–19a)

Mit hallunk és mit mondunk a másikról? Mit mondanak mások rólunk? Miként vegyük ezeket komolyan? Hogyan fogadhatjuk hitben a VÉLEMÉNYEKET?

 

tovább

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

tovább

2017. augusztus 11. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Dávid sarjadéka, Dávid fia

Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. (Jer 33,15) Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,9) Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lk 18,38)

 

tovább

Dsida Jenő:Templomablak

Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

tovább