Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

Ehelyett azonban később azt kell látniuk, hogy Jézust a keresztfára szegezik, és így ami ígéretesen kezdődött, hamar véget is ér. Valóban egy egészen új kezdődik el Jézussal. Ő azonban felhívja hallgatói figyelmét arra, hogy Isten országában más elvek uralkodnak, mint ebben a világban, ahol először is a nagyság, az elismerés, a jelentőség és a hatalom számít. Isten országa kicsiben kezdődik, gyakran egészen láthatatlanul és észrevétlenül. Jézus maga a mustármag, amivel valami egészen fontos dolog veszi kezdetét. Ma, több mint kétezer évvel később látjuk, hogy Jézus akkori hallgatósága számára elképzelhetetlen módon Isten országa az egész földkerekségen elterjedt! Az egészen kicsiből hatalmas hatás elérése máig megvalósuló isteni elv, és engem a mindennapokban is bátorsággal ajándékoz meg. Körülbelül 500 fős evangélikus keresztyén közösségünk a kereken 4,5 milliós Bosznia-Hercegovinában elenyészően kicsiny kisebbségben van, és Isten országa gyakran nem látható. De ez az igerész erősíti hitemet abban, hogy mi lehetünk a kovász, amely hatással van környezetére. Hiszen Isten ereje erőtlenség által ér célhoz (2 Kor 12,9).

 rss

Napi lelki táplálék

Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. ApCsel 24,16

2Sám 6

A jó döntést is lehet rosszul véghez vinni. Dávid most nem kérdezi az Urat, maga szervezi meg, hogy a szent ládát, Isten jelenlétének szimbólumát Jeruzsálembe hozassa. 

tovább

(21) „A halottak feltámadása miatt vádolnak…” (Apostolok cselekedetei 24,10–21)

PÁL BESZÉDE FÉLIX HELYTARTÓ ELŐTT.

– 1. Pál beszéde tisztességes. Az apostol a törvényes rendet betartja; a felsőbbség iránti tiszteletet megadja. Pál soha nem vitázik, konfrontálódik „csak azért is”; nem szít lázadást (10–13).

tovább

NEHÉMIÁS 6,1-9 - Pletykafészek

„Hallottad a legújabb hírt?” Ismerek olyan embereket, akiknek úgy tűnik, hogy a pletykák terjesztése a hobbijuk. Anélkül, hogy a dolgok valóságtartalmát megvizsgálnánk, egyszerűen mindent továbbadnak. 

tovább

2017. szeptember 30. szombat

Az áldás forrása

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (1Móz 25, 27-28)

tovább

Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt, ott még egy tücsök 
dalt próbál szegény, a füvek között. 
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó 
nem nótaszó ez már, de búcsúszó. 

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. 
Közeleg a rozsdaszínű áradat. 
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött 
elnémul a rigó, el a tücsök. 

 

tovább