Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

De sikertelenül: a nép nem tanul mindebből és megmarad bűneiben. Első hallásra idegesítő ez az egész: Hogy lehet ennyire önfejű Júda és Izráel? Folyton összeütközésbe kerülnek. Egyáltalán nem veszik komolyan Teremtőjüket? Aztán rögtön magamnak is fel kell tennem a kérdést: én is ilyen taníthatatlan vagyok, mint Izráel és Júda? Nem egoisták az én döntéseim is, amelyek az én kényelmemet, az én dicsőségemet és az én függetlenségemet szolgálják? Ahelyett, hogy arra lenne gondom, hogy viselkedésem és döntéseim miatt Isten dicsőíttessék? A 13. versben Isten a világ Teremtőjeként mutatkozik be. Aki a hegyeket, a szelet alkotta, olyan komolyan vesz minket, hogy tudatja velünk szándékát. Tulajdonképpen elképesztő, hogy miért esik annyira nehezemre alárendelni magam mindenható Teremtőmnek!

***

Mennyei Atyám. Köszönöm, hogy Te, a Menny és Föld teremtője felém fordulsz, és érdekel, hogy életem jól sikerül-e? Kérlek, segíts helyes döntéseket hoznom, és úgy élnem, hogy életem a Te dicsőségedet szolgálja! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. ApCsel 24,16

2Sám 6

A jó döntést is lehet rosszul véghez vinni. Dávid most nem kérdezi az Urat, maga szervezi meg, hogy a szent ládát, Isten jelenlétének szimbólumát Jeruzsálembe hozassa. 

tovább

(21) „A halottak feltámadása miatt vádolnak…” (Apostolok cselekedetei 24,10–21)

PÁL BESZÉDE FÉLIX HELYTARTÓ ELŐTT.

– 1. Pál beszéde tisztességes. Az apostol a törvényes rendet betartja; a felsőbbség iránti tiszteletet megadja. Pál soha nem vitázik, konfrontálódik „csak azért is”; nem szít lázadást (10–13).

tovább

NEHÉMIÁS 6,1-9 - Pletykafészek

„Hallottad a legújabb hírt?” Ismerek olyan embereket, akiknek úgy tűnik, hogy a pletykák terjesztése a hobbijuk. Anélkül, hogy a dolgok valóságtartalmát megvizsgálnánk, egyszerűen mindent továbbadnak. 

tovább

2017. szeptember 30. szombat

Az áldás forrása

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (1Móz 25, 27-28)

tovább

Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt, ott még egy tücsök 
dalt próbál szegény, a füvek között. 
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó 
nem nótaszó ez már, de búcsúszó. 

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. 
Közeleg a rozsdaszínű áradat. 
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött 
elnémul a rigó, el a tücsök. 

 

tovább