Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

Az a fontos, hogy Isten mit akar: azt, hogy újra a jog és igazságosság legyen az alap. Amíg nem ítélnek jogosan, és nem tesznek igazságot gazdag és szegény között, addig Isten nem tudja komolyan venni az istentiszteleteket, áldozatokat és dicsőítő énekeket. Bármennyire szépek is az énekek, értéktelenek és üresek, ha Isten dicsőítése nem vezet tettekhez. A múlt évben sok gyülekezet működött közre a „Hála Éve” kezdeményezésben. Jó látni, milyen sok keresztény kezdett Istennek újonnan és tudatosan köszönetet mondani a jó dolgokért életében. Azonban ez a hála csak akkor lesz gyümölcsöző, ha tettek követik. Ha hálát adunk a bőséges ételért, egyben gyűjthetünk adományokat az éhezők számára. Ha hálát adunk a jólétünkért, akkor megoszthatjuk azt, és adhatunk belőle azoknak, akiknek kevesebb jutott. Ha Istent „igazságban és lélekben” imádjuk (Jn 4,24), akkor imádság és cselekedet együtt jár.

***

Miért vagyunk hálásak Istennek? Milyen cselekedet következhet ebből?

***

Egész életünk egy istentisztelet.

NOVALISrss

Napi lelki táplálék

Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. ApCsel 24,16

2Sám 6

A jó döntést is lehet rosszul véghez vinni. Dávid most nem kérdezi az Urat, maga szervezi meg, hogy a szent ládát, Isten jelenlétének szimbólumát Jeruzsálembe hozassa. 

tovább

(21) „A halottak feltámadása miatt vádolnak…” (Apostolok cselekedetei 24,10–21)

PÁL BESZÉDE FÉLIX HELYTARTÓ ELŐTT.

– 1. Pál beszéde tisztességes. Az apostol a törvényes rendet betartja; a felsőbbség iránti tiszteletet megadja. Pál soha nem vitázik, konfrontálódik „csak azért is”; nem szít lázadást (10–13).

tovább

NEHÉMIÁS 6,1-9 - Pletykafészek

„Hallottad a legújabb hírt?” Ismerek olyan embereket, akiknek úgy tűnik, hogy a pletykák terjesztése a hobbijuk. Anélkül, hogy a dolgok valóságtartalmát megvizsgálnánk, egyszerűen mindent továbbadnak. 

tovább

2017. szeptember 30. szombat

Az áldás forrása

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (1Móz 25, 27-28)

tovább

Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt, ott még egy tücsök 
dalt próbál szegény, a füvek között. 
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó 
nem nótaszó ez már, de búcsúszó. 

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. 
Közeleg a rozsdaszínű áradat. 
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött 
elnémul a rigó, el a tücsök. 

 

tovább