Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

Az a fontos, hogy Isten mit akar: azt, hogy újra a jog és igazságosság legyen az alap. Amíg nem ítélnek jogosan, és nem tesznek igazságot gazdag és szegény között, addig Isten nem tudja komolyan venni az istentiszteleteket, áldozatokat és dicsőítő énekeket. Bármennyire szépek is az énekek, értéktelenek és üresek, ha Isten dicsőítése nem vezet tettekhez. A múlt évben sok gyülekezet működött közre a „Hála Éve” kezdeményezésben. Jó látni, milyen sok keresztény kezdett Istennek újonnan és tudatosan köszönetet mondani a jó dolgokért életében. Azonban ez a hála csak akkor lesz gyümölcsöző, ha tettek követik. Ha hálát adunk a bőséges ételért, egyben gyűjthetünk adományokat az éhezők számára. Ha hálát adunk a jólétünkért, akkor megoszthatjuk azt, és adhatunk belőle azoknak, akiknek kevesebb jutott. Ha Istent „igazságban és lélekben” imádjuk (Jn 4,24), akkor imádság és cselekedet együtt jár.

***

Miért vagyunk hálásak Istennek? Milyen cselekedet következhet ebből?

***

Egész életünk egy istentisztelet.

NOVALISrss

Napi lelki táplálék

Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Zsid 10,24

Zsid 10,19–39

„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” (39). Az ígéretnek is fokozatosan kellett alakot öltenie és beteljesednie. 

tovább

(1) „Menj el a fazekas házába…” (Jeremiás 18,1–12)

Gyönyörű példázat ez: JEREMIÁS A FAZEKASNÁL.

– 1. Isten kezében van ez a világ, saját népe és minden nép, az egész teremtett mindenség, ahogy a fazekas kezében van az agyag. Isten hívő népe ezt tudja. Ez a bizonyosság erőt ad és elveszi a félelmeket.

tovább

ÉZSAIÁS 65,16B-25 - Minden új!

Talán még fülünkben cseng a tegnapi könyörgő imádság: Isten szakítsa fel az eget és a kilátástalan helyzetet változtassa meg! Ma egészen más kép tárul elénk. Amit itt olvasunk, az Isten válaszának egy része a próféta könyörgésére.

tovább

2017. december 17. vasárnap

Hidak, melyeket Jézus épített - 2.

Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. (Mt 20,28)

 

tovább

Szabolcska Mihály: Adventi ének

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent biztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?

 

 

tovább