Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MIKEÁS 6,8 - Figyelmesen járni Istenünkkel

Életem fordulópontjain mindig elkísért ez a bibliai vers. Hans Walter teológus így fordítja: „Ember, közöltem veled, mi a jó és mit keres Jahve nálad: semmi mást, mint igazságot gyakorolni, szeretni a kedvességet és figyelmesen járni Isteneddel.” 

Olvassuk el a 8. verset összefüggéseiben, ha van időnk rá. Ez egy izgalmas szakasz: maga Isten folytat jogi vitát Izráellel. A 6. és 7. versben népe felteszi magának a kérdést: Mivel menjünk Isten elé? Mit szeretne tőlünk? És aztán folytatja: „Megmondtam neked!” Tehát nem kell sokáig töprengened, már rég megmondtam neked, mit keresek nálad: „Légy igazságos, szeresd a kedvességet és járj figyelmesen Isteneddel!” Figyelmesen járni Isteneddel! Olyan helyzetekben, amikor még nem igazán tudtam, hogy mi következik, amikor több kérdésem volt, mint helyes válaszom, akkor segített nekem ez az Ige, hogy a lényeges dolgokra koncentráljak. Figyelmesen járni csak lassan odafigyelve lehet. Ha Benne bízom, akkor Ő lépésről lépésre vezet.

***

Istenhez ragaszkodni, ez az én erőm.

AUGUSTINUSrss

Napi lelki táplálék

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16

Jel 17

Isten örök szövetségi kapcsolatra hívta el az embert. A házasságtö-rés, a paráznaság képét használja a vele való szövetség megtörésé-re, a hűtlenségre. 

tovább

(18) „…életedet ajándékul kapod…” (Jeremiás 39)

Mennyi életre vezető intést kapott a Jeruzsálemet utolsó leheletével védelmező Cidkijjá király és népe, hogy engedjék el Jeruzsálemet, úgy kapaszkodjanak az Úrba. 

tovább

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

tovább

2018. január 17. szerda

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (Fil 4:10)

tovább

Bácsi Sándor: Újévi tűnődés

A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

tovább