Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MÁTÉ 4,18–20 - Tanítvánnyá menetközben válunk

Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet egy pillanatra: Simon és András azt teszik, amit minden nap tesznek – kivetik hálóikat. Nem meglepő, hiszen ez a feladatuk. 

Egyszer csak felbukkan Jézus, és felszólítja őket: „Kövessetek engem!” Ezután ezt olvassuk: „Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követék őt.” Nem semmi! De hogyan magyarázták meg ezt a családjuknak? Milyen kérdések foglalkoztatták őket? Micsoda száznyolcvan fokos fordulat ez az életükben! Ha közelebbről is megnézzük, egy egész sor más, szintén nagy horderejű sorsfordulót fedezhetünk fel a Bibliában. Persze nem mindannyiunkat szólít fel Jézus, hogy most azonnal hagyjunk ott mindent, és kövessük Őt! Mégis felteszem a kérdést, mit is jelent számomra, amikor Jézus arra hív, hogy legyünk a tanítványai. Milyen lépésekre vagyok kész? Melyeket zárok ki már alapból? Nemrég újra felfedeztem egy könyvet Dallas Willard tollából (Neufeld Verlag): „Tanítvánnyá menetközben válunk”. Őszintén bevallom, hogy ez számomra meglehetősen nagy kihívás. Ha Jézus engem is felszólít, hogy kövessem Őt, mi változik az életemben? Ez a kérdés továbbra is foglalkoztatni fog.

***

Uram, mutasd meg, mit jelent a jelenlegi élethelyzetemben Téged követni. Kérlek, adj bátorságot ahhoz a változáshoz, amit Te szeretnél az életemben. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. ApCsel 13,4

2Krón 3

„Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett” (14). Elkészült a templom a szentéllyel és a szentek szentjével, e két helyiséget a kárpit választotta el. 

 

tovább

(4) „…a Szentlélektől kiküldve…” (Apostolok cselekedetei 13,1–12)

A SZENTLÉLEK HORDOZZA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.

– 1. Pált és Barnabást a Szentlélek küldte el az evangélium hirdetésére; de ezt imádság, böjt, szolgálat előzte meg; valamint az antiókhiai gyülekezet jóváhagyása és kiküldése követte. Ki küld el bennünket? Van-e felhatalmazásunk Istentől és emberektől? 

tovább

LUKÁCS 15,11–24 - Várni

Újra itt egy történet, amit már óvodás korom óta ismerek. Annak idején főleg a szemtelen fiún járt az eszem, aki egyszerűen csak otthagyta családi otthonukat, és elherdálta az örökségét. 

tovább

2017. augusztus 23. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – A világ világossága

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8,12)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább