Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MÁTÉ 4,18–20 - Tanítvánnyá menetközben válunk

Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet egy pillanatra: Simon és András azt teszik, amit minden nap tesznek – kivetik hálóikat. Nem meglepő, hiszen ez a feladatuk. 

Egyszer csak felbukkan Jézus, és felszólítja őket: „Kövessetek engem!” Ezután ezt olvassuk: „Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követék őt.” Nem semmi! De hogyan magyarázták meg ezt a családjuknak? Milyen kérdések foglalkoztatták őket? Micsoda száznyolcvan fokos fordulat ez az életükben! Ha közelebbről is megnézzük, egy egész sor más, szintén nagy horderejű sorsfordulót fedezhetünk fel a Bibliában. Persze nem mindannyiunkat szólít fel Jézus, hogy most azonnal hagyjunk ott mindent, és kövessük Őt! Mégis felteszem a kérdést, mit is jelent számomra, amikor Jézus arra hív, hogy legyünk a tanítványai. Milyen lépésekre vagyok kész? Melyeket zárok ki már alapból? Nemrég újra felfedeztem egy könyvet Dallas Willard tollából (Neufeld Verlag): „Tanítvánnyá menetközben válunk”. Őszintén bevallom, hogy ez számomra meglehetősen nagy kihívás. Ha Jézus engem is felszólít, hogy kövessem Őt, mi változik az életemben? Ez a kérdés továbbra is foglalkoztatni fog.

***

Uram, mutasd meg, mit jelent a jelenlegi élethelyzetemben Téged követni. Kérlek, adj bátorságot ahhoz a változáshoz, amit Te szeretnél az életemben. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább