Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

Gyakran teszek egy sétát, hogy kiszellőztessem a fejem és a szívem. Majdnem két éve egy kis településen lakunk Stuttgart és Reutlingen között a Sváb Alpok mellett. Így lábaim előtt hevernek a hegyek – vagy legalábbis dombok – mindenesetre közelebb, mint az északnémet vidéken, ahonnan származom. E szavak hordoznak: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.” (3) Mit élhetett meg, aki először imádkozta ezt a zsoltárt? Ez egy zarándokének, és valószínűleg az istentiszteleten énekelték a templomban. Elképzelem, ahogy az imádkozó Jeruzsálem kapujában áll, és a hazafelé vivő útra gondol. Akkoriban a hegyen át vezető utak veszélyesek és fáradságosak voltak. Olyan utak, ahol szükség volt a védelemre. Az első imádkozó óta sokan imádkoztak e zsoltár szavaival, bátorítást nyertek általa és megvigasztalódtak. Én is felsorakozom ezek közé az emberek közé újra meg újra.

***

Keresem Istent a hegyeken – Szembejön-e majd velem? Honnan jön a segítség? Segítségem az Úrtól jön, Aki nem csak a Mennyre visel gondot, Istenem látja a lépteim itt a Földön is, És ha elesem, nem ítél el. De talpra állít újra meg újra.

HANNS DIETER HÜSCHrss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább