Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

Gyakran teszek egy sétát, hogy kiszellőztessem a fejem és a szívem. Majdnem két éve egy kis településen lakunk Stuttgart és Reutlingen között a Sváb Alpok mellett. Így lábaim előtt hevernek a hegyek – vagy legalábbis dombok – mindenesetre közelebb, mint az északnémet vidéken, ahonnan származom. E szavak hordoznak: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.” (3) Mit élhetett meg, aki először imádkozta ezt a zsoltárt? Ez egy zarándokének, és valószínűleg az istentiszteleten énekelték a templomban. Elképzelem, ahogy az imádkozó Jeruzsálem kapujában áll, és a hazafelé vivő útra gondol. Akkoriban a hegyen át vezető utak veszélyesek és fáradságosak voltak. Olyan utak, ahol szükség volt a védelemre. Az első imádkozó óta sokan imádkoztak e zsoltár szavaival, bátorítást nyertek általa és megvigasztalódtak. Én is felsorakozom ezek közé az emberek közé újra meg újra.

***

Keresem Istent a hegyeken – Szembejön-e majd velem? Honnan jön a segítség? Segítségem az Úrtól jön, Aki nem csak a Mennyre visel gondot, Istenem látja a lépteim itt a Földön is, És ha elesem, nem ítél el. De talpra állít újra meg újra.

HANNS DIETER HÜSCHrss

Napi lelki táplálék

Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. ApCsel 21,11b

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” (14) – kérdezi magabiztosan az ellenséges Szanhérib, asszír király. 

tovább

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

tovább

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

tovább

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább