Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

De lelkészfeleségként gyakran a vasárnap is kötelességekkel van telezsúfolva. Valóban az lenne a vasárnap értelme, hogy miután megtartottam a gyermekistentiszteletet, még jó darabig a konyhában ácsorogjak? Szép lenne az ünnepi ebéd meghitt hangulatban, hogy a családom elé élhessem, milyen kedves is számomra ez a nap, de… Lukács evangéliuma háromszor is beszámol arról (Lk 6,6–11; 13,10–16; 14,1–4), hogy Jézus szombaton gyógyított betegeket, amiért éles kritikával illeték azok, akik különösen komolyan vették a hitüket. Valóban szükséges volt őket így fejbe kólintani? Igen! Mert Jézus ezzel teszi nyilvánvalóvá: a szombat az életről kell, hogy szóljon. Nem arról van szó, hogy félve attól, hogy nem cselekszünk Isten előtt helyesen, bekorlátozzuk az életünket mindenféle előírásokkal. Számomra keresztyénként nagyon fontos, hogy életemet újra meg újra megvizsgáljam az Ige tükrében. Magamnak is felteszem a kérdést: Mi az én „jószágom a kútban”? Arról van szó, hogy megszokott és szokatlan élethelyzetben egyaránt mérlegeljem és megvizsgáljam Isten előtt ezt a kérdést. Talán az Istennel fenntartott bensőséges kapcsolat jobban érezhetővé válhat a vasárnapomon, ha a gyerekeimet bevonom az ünnepi ebéd előkészületeibe, és krumplipucolás vagy mosogatás közben megbeszélhetjük az istentiszteleten elhangzottakat.

***

Mi is előnyben részesített koldusok vagyunk Isten kegyelmének ajtajánál.

BRENNAN MANNINGrss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Lk 8,40–56

Lehet-e nagyobb riadalom az ember szívében, mint amikor a gyer-meke életét látja végveszélyben? Ilyenkor semmivé lesz a vagyon, a tekintély, és marad a félelem, és egy reménysugár.

tovább

(7) „Uram, atyánk vagy Te mégis!” (Ézsaiás 63,15–64,11)

Az istenfélelem azt jelenti, hogy Isten dicsőséges jelenlétében joggal tölt el bennünket a félelem. Aki nem hisz, az nem fél Istentől, így a maga bűneit és nyomorúságát sem látja (1–2). Egyszer majd mindenki előtt világossá lesz: kicsoda az Úr, és milyenné lett az ember (3); de ez a felismerés akkor már nem a hit, hanem a letagadhatatlan valóság felismerése lesz (Filippi 2,10–11). Isten dicsőséges jelenlététől meginognak még a hegyek is.

 

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább