Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

De lelkészfeleségként gyakran a vasárnap is kötelességekkel van telezsúfolva. Valóban az lenne a vasárnap értelme, hogy miután megtartottam a gyermekistentiszteletet, még jó darabig a konyhában ácsorogjak? Szép lenne az ünnepi ebéd meghitt hangulatban, hogy a családom elé élhessem, milyen kedves is számomra ez a nap, de… Lukács evangéliuma háromszor is beszámol arról (Lk 6,6–11; 13,10–16; 14,1–4), hogy Jézus szombaton gyógyított betegeket, amiért éles kritikával illeték azok, akik különösen komolyan vették a hitüket. Valóban szükséges volt őket így fejbe kólintani? Igen! Mert Jézus ezzel teszi nyilvánvalóvá: a szombat az életről kell, hogy szóljon. Nem arról van szó, hogy félve attól, hogy nem cselekszünk Isten előtt helyesen, bekorlátozzuk az életünket mindenféle előírásokkal. Számomra keresztyénként nagyon fontos, hogy életemet újra meg újra megvizsgáljam az Ige tükrében. Magamnak is felteszem a kérdést: Mi az én „jószágom a kútban”? Arról van szó, hogy megszokott és szokatlan élethelyzetben egyaránt mérlegeljem és megvizsgáljam Isten előtt ezt a kérdést. Talán az Istennel fenntartott bensőséges kapcsolat jobban érezhetővé válhat a vasárnapomon, ha a gyerekeimet bevonom az ünnepi ebéd előkészületeibe, és krumplipucolás vagy mosogatás közben megbeszélhetjük az istentiszteleten elhangzottakat.

***

Mi is előnyben részesített koldusok vagyunk Isten kegyelmének ajtajánál.

BRENNAN MANNINGrss

Napi lelki táplálék

Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. ApCsel 21,11b

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” (14) – kérdezi magabiztosan az ellenséges Szanhérib, asszír király. 

tovább

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

tovább

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

tovább

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább