Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

Termékenységi bálványimádás, paráználkodás, pénzért magát eladó nemzedék – ahogyan konkrétan és leplezetlenül szól erről a próféta. A fogság utáni nép jó része hazatérve, megszabadítva úgy tűnik, nem tanult semmit. Talán magát is vádolja Ézsaiás. Az igazi pusztulásra való jeladás, ami előre mutat arra, hogy nincs más menedék, mint a Messiás eljövetele. Te boldogságot kereső szegény ember, aki bármily bűnbe belemégy egy kis boldogságért, aki lelkedet, örökkévaló lelkedet adod néhány kioldozott pillanatért. Én segítelek meg, nem a bálványok. Isten akarata, hogy boldogok legyünk, elégedettek, békések. Ő nem zár el bennünket, csupán védelmez a bűntől, kudarctól, a „másnaptól”, a reménytelenségtől, amikor kiderül, hogy semmi nem az, aminek látszik, amikor kullogunk kifosztva, mint a tékozló fiú. Védelmez, amikor megfáradtunk és megterheltetünk, Ő visszafogad és békességet ad. Meggyógyítja lelkünket. Teljes sorsközösséget vállal azokkal, akik elvesztek. Isten igaznak teremtette az embert, de az a bűneset által megromlott, a bennünk eltemetett istenarc él, csak ezernyi bűn rakódott rája. A megváltás ígérete mégis nekünk szól. (Angyalosy Zsoltné)

***

Imádság:

Köszönöm Uram, védelmező, oltalmazó kegyelmedet. Hálás vagyok gyógyító szavaidért. Erősíts, bátoríts ma is! Ámen

***

A nap gondolata:

Előfordul, hogy az embernek egyedül csak felfelé van kilátása. Ezt nevezi a Biblia hitnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. ApCsel 24,16

2Sám 6

A jó döntést is lehet rosszul véghez vinni. Dávid most nem kérdezi az Urat, maga szervezi meg, hogy a szent ládát, Isten jelenlétének szimbólumát Jeruzsálembe hozassa. 

tovább

(21) „A halottak feltámadása miatt vádolnak…” (Apostolok cselekedetei 24,10–21)

PÁL BESZÉDE FÉLIX HELYTARTÓ ELŐTT.

– 1. Pál beszéde tisztességes. Az apostol a törvényes rendet betartja; a felsőbbség iránti tiszteletet megadja. Pál soha nem vitázik, konfrontálódik „csak azért is”; nem szít lázadást (10–13).

tovább

NEHÉMIÁS 6,1-9 - Pletykafészek

„Hallottad a legújabb hírt?” Ismerek olyan embereket, akiknek úgy tűnik, hogy a pletykák terjesztése a hobbijuk. Anélkül, hogy a dolgok valóságtartalmát megvizsgálnánk, egyszerűen mindent továbbadnak. 

tovább

2017. szeptember 30. szombat

Az áldás forrása

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (1Móz 25, 27-28)

tovább

Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt, ott még egy tücsök 
dalt próbál szegény, a füvek között. 
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó 
nem nótaszó ez már, de búcsúszó. 

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. 
Közeleg a rozsdaszínű áradat. 
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött 
elnémul a rigó, el a tücsök. 

 

tovább