Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

Már Bálám próféta is látta Jézust. Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Most éjszakában vagyunk ezen a földön. Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor már közeledik a hajnal? Jézus visszajövetelének ideje közel van. Ilyen sötét talán még soha nem volt. Nézz körül, milyen koromsötét van!

Jézus Krisztus ama fényes hajnali csillag. Bálám évszázadok távlatából mondja: „Látom Őt, de nem most, nézem Őt, de nem közel, Csillag származik Jákóbból.” A Csillag, amelyik Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain már látod Őt? Jézus azt mondja, amikor Mózesről beszél: Rólam írt ő.

Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt, Ő mindig látta az Atyát. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Mindenki, aki befogadja Jézust, csillaggá kell, hogy legyen. Így mondták egyszer a bennszülöttek a misszionáriusra, aki mindig ragyogott, - nem tudjuk, mi van vele, olyan mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít valami. 
Ennek a világnak éjszakájában a benned levő Jézus Krisztus világít. Ne gondold, hogy más fény lehet Isten gyermekének arcán. Szeméből, lényéből Jézus Krisztus áradhat ki. Akarsz-e csillag lenni?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Világítani szeretnék a belőled nyert fénnyel! Ámen

***

A nap gondolata:

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.rss

Napi lelki táplálék

Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. ApCsel 13,4

2Krón 3

„Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett” (14). Elkészült a templom a szentéllyel és a szentek szentjével, e két helyiséget a kárpit választotta el. 

 

tovább

(4) „…a Szentlélektől kiküldve…” (Apostolok cselekedetei 13,1–12)

A SZENTLÉLEK HORDOZZA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.

– 1. Pált és Barnabást a Szentlélek küldte el az evangélium hirdetésére; de ezt imádság, böjt, szolgálat előzte meg; valamint az antiókhiai gyülekezet jóváhagyása és kiküldése követte. Ki küld el bennünket? Van-e felhatalmazásunk Istentől és emberektől? 

tovább

LUKÁCS 15,11–24 - Várni

Újra itt egy történet, amit már óvodás korom óta ismerek. Annak idején főleg a szemtelen fiún járt az eszem, aki egyszerűen csak otthagyta családi otthonukat, és elherdálta az örökségét. 

tovább

2017. augusztus 23. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – A világ világossága

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8,12)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább