Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

Már Bálám próféta is látta Jézust. Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Most éjszakában vagyunk ezen a földön. Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor már közeledik a hajnal? Jézus visszajövetelének ideje közel van. Ilyen sötét talán még soha nem volt. Nézz körül, milyen koromsötét van!

Jézus Krisztus ama fényes hajnali csillag. Bálám évszázadok távlatából mondja: „Látom Őt, de nem most, nézem Őt, de nem közel, Csillag származik Jákóbból.” A Csillag, amelyik Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain már látod Őt? Jézus azt mondja, amikor Mózesről beszél: Rólam írt ő.

Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt, Ő mindig látta az Atyát. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Mindenki, aki befogadja Jézust, csillaggá kell, hogy legyen. Így mondták egyszer a bennszülöttek a misszionáriusra, aki mindig ragyogott, - nem tudjuk, mi van vele, olyan mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít valami. 
Ennek a világnak éjszakájában a benned levő Jézus Krisztus világít. Ne gondold, hogy más fény lehet Isten gyermekének arcán. Szeméből, lényéből Jézus Krisztus áradhat ki. Akarsz-e csillag lenni?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Világítani szeretnék a belőled nyert fénnyel! Ámen

***

A nap gondolata:

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.rss

Napi lelki táplálék

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16

Jel 17

Isten örök szövetségi kapcsolatra hívta el az embert. A házasságtö-rés, a paráznaság képét használja a vele való szövetség megtörésé-re, a hűtlenségre. 

tovább

(18) „…életedet ajándékul kapod…” (Jeremiás 39)

Mennyi életre vezető intést kapott a Jeruzsálemet utolsó leheletével védelmező Cidkijjá király és népe, hogy engedjék el Jeruzsálemet, úgy kapaszkodjanak az Úrba. 

tovább

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

tovább

2018. január 17. szerda

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (Fil 4:10)

tovább

Bácsi Sándor: Újévi tűnődés

A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

tovább