Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 15. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Követ

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Mal 3,1)

 

Az Ige szavaiból kicsendül, hogy Jézus egy másik világnak, a mennyei világnak a követe. Azért mondta Ő maga is Pilátusnak: „Az én országom nem e világból való.”(jn 18,36)

Malakiás próféta várakozásról beszél, arról a Valakiről, akit Izrael várt. A próféta így nevezi az eljövendőt: Szövetség követe! Van ebben valami szívszorító, érthetetlen kegyelem. Hogy Isten, a százszor otthagyott, megcsalt, figyelmen kívül hagyott, megvetett Isten még mindig szövetségről beszél. Arról, hogy Önmagával való szövetséget kínál az embernek. Nem csupán arról van szó, hogy nem pusztítja el a bűnös embert. Többről van itt szó, mint hogy gondját viseli. Annál is több ez, hogy Ő nem csak képes, kész is rendbe hozni, amit mi, emberek, olyan végletesen elrontottunk: életünket, kapcsolatainkat, környezetünket. A szövetség követe. Isten újra szövetséget kínál. Olyan kapcsolatot ígér népének, amelyben melléjük áll, és számíthatnak rá.

Jézus nem csak várja a szívünk tisztulását és ragaszkodását, hanem kegyelmével megteremti azt. Olyan szövetséget, amelyben helyet kap minden nép fia és leánya, te is, én is. Olyat, amely nem ér véget, mert örök szövetség. Ő az, Aki eljött, és saját vérével létrehozta ezt a szövetséget. Aki most is hívja szövetségébe az embereket. Adja Urunk, hogy sokan megértsék és elfogadják Őt! (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Atyánk! Köszönjük a fiadban kínált szövetségedet! Áldunk érte! Ámen

***

A nap gondolata:

Mi teszi a pásztort pásztorrá? Az, hogy pásztorszeme van, aki meglátja a másikat. Jézusnak olyan emberekre van szüksége, akik Őt követve gyakorolják az irgalmasságot.rss

Napi lelki táplálék

Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. ApCsel 13,4

2Krón 3

„Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett” (14). Elkészült a templom a szentéllyel és a szentek szentjével, e két helyiséget a kárpit választotta el. 

 

tovább

(4) „…a Szentlélektől kiküldve…” (Apostolok cselekedetei 13,1–12)

A SZENTLÉLEK HORDOZZA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.

– 1. Pált és Barnabást a Szentlélek küldte el az evangélium hirdetésére; de ezt imádság, böjt, szolgálat előzte meg; valamint az antiókhiai gyülekezet jóváhagyása és kiküldése követte. Ki küld el bennünket? Van-e felhatalmazásunk Istentől és emberektől? 

tovább

LUKÁCS 15,11–24 - Várni

Újra itt egy történet, amit már óvodás korom óta ismerek. Annak idején főleg a szemtelen fiún járt az eszem, aki egyszerűen csak otthagyta családi otthonukat, és elherdálta az örökségét. 

tovább

2017. augusztus 23. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – A világ világossága

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8,12)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább