Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 15. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Követ

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Mal 3,1)

 

Az Ige szavaiból kicsendül, hogy Jézus egy másik világnak, a mennyei világnak a követe. Azért mondta Ő maga is Pilátusnak: „Az én országom nem e világból való.”(jn 18,36)

Malakiás próféta várakozásról beszél, arról a Valakiről, akit Izrael várt. A próféta így nevezi az eljövendőt: Szövetség követe! Van ebben valami szívszorító, érthetetlen kegyelem. Hogy Isten, a százszor otthagyott, megcsalt, figyelmen kívül hagyott, megvetett Isten még mindig szövetségről beszél. Arról, hogy Önmagával való szövetséget kínál az embernek. Nem csupán arról van szó, hogy nem pusztítja el a bűnös embert. Többről van itt szó, mint hogy gondját viseli. Annál is több ez, hogy Ő nem csak képes, kész is rendbe hozni, amit mi, emberek, olyan végletesen elrontottunk: életünket, kapcsolatainkat, környezetünket. A szövetség követe. Isten újra szövetséget kínál. Olyan kapcsolatot ígér népének, amelyben melléjük áll, és számíthatnak rá.

Jézus nem csak várja a szívünk tisztulását és ragaszkodását, hanem kegyelmével megteremti azt. Olyan szövetséget, amelyben helyet kap minden nép fia és leánya, te is, én is. Olyat, amely nem ér véget, mert örök szövetség. Ő az, Aki eljött, és saját vérével létrehozta ezt a szövetséget. Aki most is hívja szövetségébe az embereket. Adja Urunk, hogy sokan megértsék és elfogadják Őt! (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Atyánk! Köszönjük a fiadban kínált szövetségedet! Áldunk érte! Ámen

***

A nap gondolata:

Mi teszi a pásztort pásztorrá? Az, hogy pásztorszeme van, aki meglátja a másikat. Jézusnak olyan emberekre van szüksége, akik Őt követve gyakorolják az irgalmasságot.rss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább