Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

A bibliai időkben minden névnek jelentése volt. Krisztusnak, héberül Messiásnak az a jelentése, hogy felkent. Régen, amikor a királyokat szolgálatba állították, akkor felkenték őket szentelt olajjal. Ez az olajjal való megkenés a hivatalba való állítást jelentette. Valami olyan volt, mint a levélen a hivatalos pecsét, vagy mint most egy újonnan épült templomnak a felszentelése, vagy a lelkipásztorok szolgálatba való állítása. Jézus Krisztusnak hármas felkenetése van. Őt az Atya rendelte és Szentlelkével felkente, vagyis szolgálatba állította, hogy legyen a mi legfőbb prófétánk, egyetlenegy főpapunk és örökkévaló királyunk. 

Jézust a tanítványok boldogan nevezték Messiásnak, mert tudták, és bizonyságot tehettek róla, hogy Őt a Szentlélek által maga Isten kente föl.

Jézus Krisztusnak tekintélye van, hatalma, amit mindenki ért, aki ismeri, ami világos és egyértelmű. Isten elpecsételte Őt a Szentlélek által, és alkalmassá tette Őt a feladatra. Isten az, aki Jézust felkentnek, Krisztusnak nevezi, mert Ő hatalmat adott neki. Olyan hatalmat, ami alkalmassá teszi Krisztust arra, hogy a szabadítást, elvégezze. Krisztus, a felkent, akinek hatalma van, valódi, tapasztalható hatalma!

Hódoljunk hát mi, is a felkent király előtt, és tegyük meg ezt életünk minden napján úgy, hogy Őt dicsőítjük életünkkel, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt!

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Életem ura, királya vagy. Rendelkezz velem, legyen minden akaratod szerint. Ámen

***

A nap gondolata:

Te is választhatsz, hogy emberek rabszolgája leszel, vagy Isten elvárásait igyekszel betölteni. A kettőt egyszerre nem lehet. Ha az utóbbit teszed, élő víz forrásai fakadnak fel bensődből, és Istentől kapsz erőt. Ő fel fogja fedni előtted »a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat.«”rss

Napi lelki táplálék

Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. ApCsel 21,11b

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” (14) – kérdezi magabiztosan az ellenséges Szanhérib, asszír király. 

tovább

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

tovább

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

tovább

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább