Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

Amikor Jézus önmagáról beszélt, rendszerint ezt a melléknevet használta: az Emberfia. Elképzelhető, hogy ezzel alkalmanként Önmaga ember voltát is hangsúlyozni kívánta, valószínűbb azonban, hogy e megjelöléssel utalni akart lényének földöntúli voltára, személyének mennyei jellegére. Dániel próféta mennyei látomásokban látja az embernek fiát: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. (Dán 7,13-14)

Az Isten Fia név több értelemben is használatos, egyaránt utal Jézusnak az engedelmes emberi voltára, és az Ő isteni természetére.

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” – mondja Péter apostol. Ez azt jelenti, hogy benned teljesültek be az évszázados várakozások, valóban te vagy a Messiás, te vagy a testet öltött reménység, veled érkezett az élő Isten a földre, benned mutatta meg Isten a maga szeretetét, benned készült el minden ember reménysége. Te vagy az a kicsi kövecske, ami betölti a földet, ami Dániel próféta látomása volt. Te vagy az a jó pásztor, akiről Ézsaiás azt mondta, hogy jön majd és nyáját karjába zárja - később Jézus is mondja ezt saját magáról. Te vagy a mellénk lépő Isten maga, te vagy Jahve, a mindig jelenlévő, a Vagyok testet öltése, te vagy a bennünket látó, megszólító, szabadító, az életet és halált kezében tartó Úr.

Neked kicsoda az Isten fia?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Drága Jézusom! Mindenem vagy. Nélküled senki és semmi vagyok. Veled örökös, megváltott, kegyelmet nyert bűnös. Köszönöm, hogy én a tied lehetek, te pedig az enyém. Ámen

***

A nap gondolata:

A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáratik az ajtó, kettévágatik. Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.

 rss

Napi lelki táplálék

Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. ApCsel 21,11b

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” (14) – kérdezi magabiztosan az ellenséges Szanhérib, asszír király. 

tovább

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

tovább

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

tovább

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább