Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 5,1-17 - Ha tovább tart

Már tizenhét éve tart az építkezés. Nem egyszerű az építkezést folytatni, miközben a szomszédok akadályozzák a munkát és még az egzisztenciájukat is meg kell teremteni. 

A kezdeti lendület elfogyott. Ekkor Isten támogatást küld. Haggeus és Zakariás próféták emlékeztetik a népet Isten ígéreteire, és az Istennel való kapcsolatot helyezik a középpontba. Lelki támogatásuk új erőt ad a fáradozóknak. Időközben lett egy másik perzsa helytartó, akinek felelősséggel tartoznak a nép elöljárói. Pontosan el tudják magyarázni, miért építik a templomot. Ehhez röviden összefoglalják a templom múltját, bizonyságot tesznek Istenről és nem hallgatják el bűneiket sem (11-12). Az új helytartónak ez elég rejtélyesnek tűnik, ezért kérdését elküldi a királynak. Az építkezés mégis halad tovább. Isten pedig ebben a kritikus helyzetben még egyértelműbb támogatást ad Dáriusz által. Isten kitartó. Pont akkor gondoskodik, amikor saját erőnk nem elég. Nekem is szükségem van újra és újra lelki támogatására, hogy hű maradjak és ne fáradjak el a hitben. A kritikával és akadályokkal való küzdés önmagában nem ok arra, hogy feladjuk. Ez segíthet nekem abban, hogy felismerjem, mi a fontos.

***

Mennyei Atyám, segíts, kérlek, hogy akkor is meg tudjam vallani a hitemet, ha az életvitelem okára kérdeznek rá tőlem. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. ApCsel 21,20

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” (10). Az eltévedések, tévelygések, bűnök sokszor nagyon kis dolgokon múlnak. Nem figyeltek rá. 

tovább

(20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26)

– Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig az Urat dicsőíti (Máté 5,16). 

tovább

NEHÉMIÁS 1,1-11 - Istenem, tartsd meg szavadat!

„Anya, megígérted nekem, hogy ma még...” Ezeket a szavakat valószínű minden anyuka jól ismeri. Gyerekeink szavunkon fognak. És ez jól van így.

tovább

2017. szeptember 22. péntek

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

tovább

Füle Lajos: A hamu tanítása

A hamut néztem reggel, odalent,
A nagy kosárban, míg pihent puhán;
S szürke, elomló halmai felett,
Megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban, benne hallgatott
A fű, a fa, az erdő élete.
És kijelentést hordozott a csend,
Hogy hivatásának, mind megfelelt.

tovább