Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 5,1-17 - Ha tovább tart

Már tizenhét éve tart az építkezés. Nem egyszerű az építkezést folytatni, miközben a szomszédok akadályozzák a munkát és még az egzisztenciájukat is meg kell teremteni. 

A kezdeti lendület elfogyott. Ekkor Isten támogatást küld. Haggeus és Zakariás próféták emlékeztetik a népet Isten ígéreteire, és az Istennel való kapcsolatot helyezik a középpontba. Lelki támogatásuk új erőt ad a fáradozóknak. Időközben lett egy másik perzsa helytartó, akinek felelősséggel tartoznak a nép elöljárói. Pontosan el tudják magyarázni, miért építik a templomot. Ehhez röviden összefoglalják a templom múltját, bizonyságot tesznek Istenről és nem hallgatják el bűneiket sem (11-12). Az új helytartónak ez elég rejtélyesnek tűnik, ezért kérdését elküldi a királynak. Az építkezés mégis halad tovább. Isten pedig ebben a kritikus helyzetben még egyértelműbb támogatást ad Dáriusz által. Isten kitartó. Pont akkor gondoskodik, amikor saját erőnk nem elég. Nekem is szükségem van újra és újra lelki támogatására, hogy hű maradjak és ne fáradjak el a hitben. A kritikával és akadályokkal való küzdés önmagában nem ok arra, hogy feladjuk. Ez segíthet nekem abban, hogy felismerjem, mi a fontos.

***

Mennyei Atyám, segíts, kérlek, hogy akkor is meg tudjam vallani a hitemet, ha az életvitelem okára kérdeznek rá tőlem. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Lk 8,40–56

Lehet-e nagyobb riadalom az ember szívében, mint amikor a gyer-meke életét látja végveszélyben? Ilyenkor semmivé lesz a vagyon, a tekintély, és marad a félelem, és egy reménysugár.

tovább

(7) „Uram, atyánk vagy Te mégis!” (Ézsaiás 63,15–64,11)

Az istenfélelem azt jelenti, hogy Isten dicsőséges jelenlétében joggal tölt el bennünket a félelem. Aki nem hisz, az nem fél Istentől, így a maga bűneit és nyomorúságát sem látja (1–2). Egyszer majd mindenki előtt világossá lesz: kicsoda az Úr, és milyenné lett az ember (3); de ez a felismerés akkor már nem a hit, hanem a letagadhatatlan valóság felismerése lesz (Filippi 2,10–11). Isten dicsőséges jelenlététől meginognak még a hegyek is.

 

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább