Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,1-12 - Önzetlenség, vagy pusztán számítás?

A templom újraépítésének nehézségei között Izráel népe saját kezébe veszi a dolgokat – sikerrel! A legmagasabb helyről kapnak támogatást. 

De a király nemcsak engedélyezi a további építkezést, hanem elrendeli elődje, Círus eredeti tervének megvalósítását is: a templomépítés összes költségét állami pénzből finanszírozzák. A zsidók számára ez hatalmas megerősítést és megkönnyebbülést jelent – most már biztosan sikerül! Adódik a kérdés: Vajon mi a szándéka Dáriusznak nagylelkű tettével? Mi a célja? A tizedik versben rejtőzik egy utalás. Dáriusz megengedi a zsidóknak, hogy felépítsék a templomot, de reméli, sőt, elvárja tőlük, hogy ellenszolgáltatásként imádkozzanak érte és családjáért. Ő maga egy másik vallás követője. Talán az az ötlete támadhatott, hogy nem árthat, ha egy másik Isten jóságát is biztosítja a maga számára? Még egy kényelmetlen kérdés: Isten megvesztegethető?

***

A perzsa királyok valláspolitikája az asszírhoz képest más vallásokkal szemben nagyon toleráns volt. A népi kultuszok támogatásában jó lehetőséget láttak arra, hogy a soknemzetiségű államban az összetartozást és a népességet erősítsék és biztosítsák az alattvalóik lojalitását.rss

Napi lelki táplálék

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. ApCsel 21,20

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” (10). Az eltévedések, tévelygések, bűnök sokszor nagyon kis dolgokon múlnak. Nem figyeltek rá. 

tovább

(20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26)

– Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig az Urat dicsőíti (Máté 5,16). 

tovább

NEHÉMIÁS 1,1-11 - Istenem, tartsd meg szavadat!

„Anya, megígérted nekem, hogy ma még...” Ezeket a szavakat valószínű minden anyuka jól ismeri. Gyerekeink szavunkon fognak. És ez jól van így.

tovább

2017. szeptember 22. péntek

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

tovább

Füle Lajos: A hamu tanítása

A hamut néztem reggel, odalent,
A nagy kosárban, míg pihent puhán;
S szürke, elomló halmai felett,
Megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban, benne hallgatott
A fű, a fa, az erdő élete.
És kijelentést hordozott a csend,
Hogy hivatásának, mind megfelelt.

tovább