Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,1-12 - Önzetlenség, vagy pusztán számítás?

A templom újraépítésének nehézségei között Izráel népe saját kezébe veszi a dolgokat – sikerrel! A legmagasabb helyről kapnak támogatást. 

De a király nemcsak engedélyezi a további építkezést, hanem elrendeli elődje, Círus eredeti tervének megvalósítását is: a templomépítés összes költségét állami pénzből finanszírozzák. A zsidók számára ez hatalmas megerősítést és megkönnyebbülést jelent – most már biztosan sikerül! Adódik a kérdés: Vajon mi a szándéka Dáriusznak nagylelkű tettével? Mi a célja? A tizedik versben rejtőzik egy utalás. Dáriusz megengedi a zsidóknak, hogy felépítsék a templomot, de reméli, sőt, elvárja tőlük, hogy ellenszolgáltatásként imádkozzanak érte és családjáért. Ő maga egy másik vallás követője. Talán az az ötlete támadhatott, hogy nem árthat, ha egy másik Isten jóságát is biztosítja a maga számára? Még egy kényelmetlen kérdés: Isten megvesztegethető?

***

A perzsa királyok valláspolitikája az asszírhoz képest más vallásokkal szemben nagyon toleráns volt. A népi kultuszok támogatásában jó lehetőséget láttak arra, hogy a soknemzetiségű államban az összetartozást és a népességet erősítsék és biztosítsák az alattvalóik lojalitását.rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Lk 8,40–56

Lehet-e nagyobb riadalom az ember szívében, mint amikor a gyer-meke életét látja végveszélyben? Ilyenkor semmivé lesz a vagyon, a tekintély, és marad a félelem, és egy reménysugár.

tovább

(7) „Uram, atyánk vagy Te mégis!” (Ézsaiás 63,15–64,11)

Az istenfélelem azt jelenti, hogy Isten dicsőséges jelenlétében joggal tölt el bennünket a félelem. Aki nem hisz, az nem fél Istentől, így a maga bűneit és nyomorúságát sem látja (1–2). Egyszer majd mindenki előtt világossá lesz: kicsoda az Úr, és milyenné lett az ember (3); de ez a felismerés akkor már nem a hit, hanem a letagadhatatlan valóság felismerése lesz (Filippi 2,10–11). Isten dicsőséges jelenlététől meginognak még a hegyek is.

 

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább