Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,13-18 - A hit kifejezése

Mekkora lehetett a zsidó nép öröme! Végre felépült templomuk és teljesíthették mindazt, amit Mózes a törvényben előírt. Számukra a templomi szolgálat helyes gyakorlása hitük és kegyességük kifejezése volt. 

Nekünk, mai keresztyéneknek ez talán idegenül hangzik. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a hívő élet náluk mennyiben függött az áldozati állatok számától? Már Hóseás próféta (Kr. e. 8 sz.) is megkérdőjelezte a tiszta áldozati kultúrát, amit önmagáért végeztek: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.“ (Hós 6,6) Minden korban felvetődik a kérdés: Mennyire fontos számomra a hitem és hogyan fejezem ki? Biztos vagyok benne, hogy a zsidók Ezsdrás korában egyszerűen boldogok voltak, hogy a templomukkal végre megkaphatták hitük központját. Számukra ez volt az a hely, ahol Istennel találkozhattak, Őt imádhatták. A templom volt számukra a jel, hogy Isten mellettük, velük van. Ezért örömük teljesen érthető és helyénvaló. Ugyanígy felvetődik a kérdés: hol, hogyan találkozom Istennel? Hogyan fejezem ki a hitemet?

***

Az ünneplés az a lehetőség, amikor nevetve és Istent dícsérve mehetünk előre.

RICHARD J. FOSTERrss

Napi lelki táplálék

A mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izráel előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Józs 3,7/b

Józs 3

A kivonulástörténetben a kettéváló víz csodáját tapasztalhatták meg. Modern, racionális gondolkodásunk azt mondja, hogy nincsenek csodák. 

tovább

(22) „Menjünk át…” (Lukács 8,22–25)

Nem felelőtlen belemagyarázás az Igébe, az emberi életet, és különösen Isten népének szolgálatát HAJÓZÁSHOZ hasonlítani. 

tovább

LUKÁCS 10,1–2 - Munkaerőhiány

„Hatalmas a munkaerőhiány” – panaszolja a vállalat vezetője. „Megbízásokban nincs hiány, de egyszerűen hiányoznak a megfelelő dolgozók.” Az ebből eredő elkeseredés arcára van írva. 

tovább

2018. július 19.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább