Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,13-18 - A hit kifejezése

Mekkora lehetett a zsidó nép öröme! Végre felépült templomuk és teljesíthették mindazt, amit Mózes a törvényben előírt. Számukra a templomi szolgálat helyes gyakorlása hitük és kegyességük kifejezése volt. 

Nekünk, mai keresztyéneknek ez talán idegenül hangzik. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a hívő élet náluk mennyiben függött az áldozati állatok számától? Már Hóseás próféta (Kr. e. 8 sz.) is megkérdőjelezte a tiszta áldozati kultúrát, amit önmagáért végeztek: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.“ (Hós 6,6) Minden korban felvetődik a kérdés: Mennyire fontos számomra a hitem és hogyan fejezem ki? Biztos vagyok benne, hogy a zsidók Ezsdrás korában egyszerűen boldogok voltak, hogy a templomukkal végre megkaphatták hitük központját. Számukra ez volt az a hely, ahol Istennel találkozhattak, Őt imádhatták. A templom volt számukra a jel, hogy Isten mellettük, velük van. Ezért örömük teljesen érthető és helyénvaló. Ugyanígy felvetődik a kérdés: hol, hogyan találkozom Istennel? Hogyan fejezem ki a hitemet?

***

Az ünneplés az a lehetőség, amikor nevetve és Istent dícsérve mehetünk előre.

RICHARD J. FOSTERrss

Napi lelki táplálék

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Mt 24,44

Mt 24,23–51

Vigyázz, jön! – hangzott a kiáltás, s mire a tanár belépett az osztályba, már mindenki csendben és példás rendben állt. Jézus nem így képzeli el a keresztyén életet. 

tovább

(5) „Készíttess ötven hurkot…” (2Mózes 26)

MÉRCÉT ad az Isten, a szent sátor lapjait, oldalait, kárpitját és berendezéseit illetően is. – 1. A minta szinte a fárasztó, alig követhető részletekig, mindenre kitér. 

tovább

1Sámuel 9,14-27 - Előrelátás

Vezetői szinten igyekszünk egy nehéz szituációt tisztázni, és kidolgozni a megoldást. Mindazonáltal az a sejtésünk, hogy az érintett csoport nem fog szívesen belemenni ebbe.

tovább

2018. március 23.

A tanítvány

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Spurgeon tanítása a hitről

Én a hitet szószerint veszem,
Hinni valamit, annyit teszen:
Nem kutatni kétkedőn utána
Nem kérdezni még sokszor, – hátha
Mégsem úgy van, – húzódni tőle,
Amíg meggyőződünk felőle.
Az üdv dolgait amint van hiszem,
És a hitet szószerint veszem.

tovább