Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,13-18 - A hit kifejezése

Mekkora lehetett a zsidó nép öröme! Végre felépült templomuk és teljesíthették mindazt, amit Mózes a törvényben előírt. Számukra a templomi szolgálat helyes gyakorlása hitük és kegyességük kifejezése volt. 

Nekünk, mai keresztyéneknek ez talán idegenül hangzik. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a hívő élet náluk mennyiben függött az áldozati állatok számától? Már Hóseás próféta (Kr. e. 8 sz.) is megkérdőjelezte a tiszta áldozati kultúrát, amit önmagáért végeztek: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.“ (Hós 6,6) Minden korban felvetődik a kérdés: Mennyire fontos számomra a hitem és hogyan fejezem ki? Biztos vagyok benne, hogy a zsidók Ezsdrás korában egyszerűen boldogok voltak, hogy a templomukkal végre megkaphatták hitük központját. Számukra ez volt az a hely, ahol Istennel találkozhattak, Őt imádhatták. A templom volt számukra a jel, hogy Isten mellettük, velük van. Ezért örömük teljesen érthető és helyénvaló. Ugyanígy felvetődik a kérdés: hol, hogyan találkozom Istennel? Hogyan fejezem ki a hitemet?

***

Az ünneplés az a lehetőség, amikor nevetve és Istent dícsérve mehetünk előre.

RICHARD J. FOSTERrss

Napi lelki táplálék

Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket… Mt 8,16/a

Mt 8,14–22

Nemcsak közénk jött, hanem bűneinket, betegségeinket, sorsunkat is magára vette, és hordozta, hordozza. Örülhetünk, hiszen nyilvánvalóan beteljesedett a prófécia (17). 

 

tovább

(5) „Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.” (1Mózes 20)

BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK (Máté 5,8). – 1. Abimelek, Gerár királya nem tudta, hogy Sára Ábrahám felesége, hiszen Ábrahám a húgának mondta Sárát (1).[1]

tovább

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

tovább

2018. január 17. szerda

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (Fil 4:10)

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább