Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 6,13-18 - A hit kifejezése

Mekkora lehetett a zsidó nép öröme! Végre felépült templomuk és teljesíthették mindazt, amit Mózes a törvényben előírt. Számukra a templomi szolgálat helyes gyakorlása hitük és kegyességük kifejezése volt. 

Nekünk, mai keresztyéneknek ez talán idegenül hangzik. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a hívő élet náluk mennyiben függött az áldozati állatok számától? Már Hóseás próféta (Kr. e. 8 sz.) is megkérdőjelezte a tiszta áldozati kultúrát, amit önmagáért végeztek: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.“ (Hós 6,6) Minden korban felvetődik a kérdés: Mennyire fontos számomra a hitem és hogyan fejezem ki? Biztos vagyok benne, hogy a zsidók Ezsdrás korában egyszerűen boldogok voltak, hogy a templomukkal végre megkaphatták hitük központját. Számukra ez volt az a hely, ahol Istennel találkozhattak, Őt imádhatták. A templom volt számukra a jel, hogy Isten mellettük, velük van. Ezért örömük teljesen érthető és helyénvaló. Ugyanígy felvetődik a kérdés: hol, hogyan találkozom Istennel? Hogyan fejezem ki a hitemet?

***

Az ünneplés az a lehetőség, amikor nevetve és Istent dícsérve mehetünk előre.

RICHARD J. FOSTERrss

Napi lelki táplálék

„…amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Jn 9,35/b

Péld 18,17–24

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi” (21). A szó elszáll? 

tovább

(35) „Hiszel te az Emberfiában?” (János 9,35–41)[1]

KIBEN HISZEL? Jézus a leglényegesebb kérdéseket tette fel a meggyógyított, kiközösített embernek. 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább