Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 7,1-10 - „Isten, áldd meg a magyart!“

Ezekkel a szavakkal kezdődik Magyarország alaptörvénye, amiről sok vita folyt. Egy felvilágosult, intelligens társadalomnak nincs szüksége az alkotmányban Istenre, vagy mégis?

Eltelt néhány év a templomépítés befejezése óta és azóta, hogy Ezsdrás hazaindult Jeruzsálembe. Írástudó volt papi származással és Artaxerxész király bízta meg azzal, hogy Isten törvényét Júdeában újraélessze. Jeruzsálem templomi szolgálatában és a politikában úrrá lett a rutin. Ezsdrás viszont olyan ember, akinek „viszket az ujja hegye”, hogy Isten törvényét kutassa és kövesse. Szándéka az, hogy Isten törvényét, a Tórát a zsidó nép számára újra középpontba állítsa. Mi olyan országok egyikében élünk, ahol a tízparancsolat és a keresztyén értékek legalább elvileg alapértékeknek számítanak. Hála Istennek, vannak olyan vezetők, akik ezeket az értékeket komolyan veszik. Imádkozzunk azért, hogy Isten jóságos keze óvja meg őket. Keresztyén polgárokként tegyünk annak érdekében, nehogy Isten mércéje egy rosszul értelmezett toleranciakép miatt az alkotmányból eltűnjön.

 rss

Napi lelki táplálék

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok. 1Pt 4,14

4Móz 35,1–8

A lévitáknak adott városok között volt hat, különleges státuszú menedékváros, ahol az ártatlan ember védelmet talált. 

tovább

(17) „Ha azonban valaki, mint keresztyén szenved...” (1Péter 4,12–19)

– 1. Az Istentől rendelt időben fel kell vállalni a Jézus Krisztusért való szenvedést.

tovább

EZÉKIEL 34,23-31 - A java még hátra van…

Jézus Földre jövetele után még nem került minden a helyére. Igaz, hogy a bűn hatalmát alapvetően megtörte, de a bűn nincs tisztában helyzetével, hanem úgy viselkedik, mintha győztes lenne, nem pedig legyőzött. 

tovább

2017. november 17. péntek

Isten metszőkése

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

tovább

Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik. 
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret. 
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. 
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik. 

tovább