Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 7,1-10 - „Isten, áldd meg a magyart!“

Ezekkel a szavakkal kezdődik Magyarország alaptörvénye, amiről sok vita folyt. Egy felvilágosult, intelligens társadalomnak nincs szüksége az alkotmányban Istenre, vagy mégis?

Eltelt néhány év a templomépítés befejezése óta és azóta, hogy Ezsdrás hazaindult Jeruzsálembe. Írástudó volt papi származással és Artaxerxész király bízta meg azzal, hogy Isten törvényét Júdeában újraélessze. Jeruzsálem templomi szolgálatában és a politikában úrrá lett a rutin. Ezsdrás viszont olyan ember, akinek „viszket az ujja hegye”, hogy Isten törvényét kutassa és kövesse. Szándéka az, hogy Isten törvényét, a Tórát a zsidó nép számára újra középpontba állítsa. Mi olyan országok egyikében élünk, ahol a tízparancsolat és a keresztyén értékek legalább elvileg alapértékeknek számítanak. Hála Istennek, vannak olyan vezetők, akik ezeket az értékeket komolyan veszik. Imádkozzunk azért, hogy Isten jóságos keze óvja meg őket. Keresztyén polgárokként tegyünk annak érdekében, nehogy Isten mércéje egy rosszul értelmezett toleranciakép miatt az alkotmányból eltűnjön.

 rss

Napi lelki táplálék

Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek! 5Móz 31,23b

5Móz 31,14–30

„...ezt mondta Mózesnek az Úr: Közel van már az idő, amikor meg kell halnod” (14). Senkinek a halálára nem gondolunk szívesen, a sajátunkra sem. 

tovább

(43) „Ha bűnre visz az egyik kezed, vágd le…” (Márk 9,42–50)

– Ez a fenyegető mondássorozat a tanítványoknak szól (35), akik már követhetik az Urat. Bizony, a tanítványok figyeljenek oda arra, hogy hiteltelenségük és gőgös önteltségük másokat ne akadályozzon meg abban, hogy Jézust követhessék (38), vagyis meg ne botránkoztassanak másokat, a még hitben kicsinyeket sem (42).

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,35-40 - Tettre készen

A következő reggelen a város vezetői elhatározzák, hogy szabadon engedik Pált és Szilászt. Pál azonban nem akarja Filippit egyszerűen elhagyni és titokban eltakarodni. 

tovább

2017. június 20. kedd

Az élet viharai 

„Férfiak, látom, hogy a további hajózás nemcsak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti.” (ApCsel 27,10)

tovább

Kárász Izabella: A gyermekért

Az az édesanya

A legtöbbet tette,

Aki gyermekeit

Jézushoz vezette.

A legszentebb ösvényt

Nekik megmutatta,

Az az édesanya

A legtöbbet adta.

 

 

 

tovább