Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 7,1-10 - „Isten, áldd meg a magyart!“

Ezekkel a szavakkal kezdődik Magyarország alaptörvénye, amiről sok vita folyt. Egy felvilágosult, intelligens társadalomnak nincs szüksége az alkotmányban Istenre, vagy mégis?

Eltelt néhány év a templomépítés befejezése óta és azóta, hogy Ezsdrás hazaindult Jeruzsálembe. Írástudó volt papi származással és Artaxerxész király bízta meg azzal, hogy Isten törvényét Júdeában újraélessze. Jeruzsálem templomi szolgálatában és a politikában úrrá lett a rutin. Ezsdrás viszont olyan ember, akinek „viszket az ujja hegye”, hogy Isten törvényét kutassa és kövesse. Szándéka az, hogy Isten törvényét, a Tórát a zsidó nép számára újra középpontba állítsa. Mi olyan országok egyikében élünk, ahol a tízparancsolat és a keresztyén értékek legalább elvileg alapértékeknek számítanak. Hála Istennek, vannak olyan vezetők, akik ezeket az értékeket komolyan veszik. Imádkozzunk azért, hogy Isten jóságos keze óvja meg őket. Keresztyén polgárokként tegyünk annak érdekében, nehogy Isten mércéje egy rosszul értelmezett toleranciakép miatt az alkotmányból eltűnjön.

 rss

Napi lelki táplálék

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa. Zak 4,6/b

Zak 4

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!” (6). Zerubbábel Jósua főpap mellett az újrakezdés vezetésének szolgálatát kapta. Nem az emberi törekvés számított akkor sem. 

tovább

(9) „Ma lett üdvössége ennek a háznak…” (Lukács 19,1–10)

Zákeus egy igen pici ember, akinek nagy vagyona és nagy hatalma van, hiszen ő a római Júdea fővámszedője. Igen, egy határon túl, jogi keretek között is csak a másik megnyomorításával, sajtolásával, zsarolásával, a másikon levert uzsorával lehetséges vagyonra szert tenni. 

tovább

EZSDRÁS 8,21-30 - Isten védelme alatt

Elképesztőnek tartom, ahogy Ezsdrás lemond a szakmai védettség hosszú és fáradtságos útjáról. Gondoljunk csak bele: egy ilyen léptékű utazás ilyen értékes rakománnyal a Keleten keresztül valóban nagyon veszélyes volt! 

tovább

2017. szeptember 19. kedd

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább