Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 7,1-10 - „Isten, áldd meg a magyart!“

Ezekkel a szavakkal kezdődik Magyarország alaptörvénye, amiről sok vita folyt. Egy felvilágosult, intelligens társadalomnak nincs szüksége az alkotmányban Istenre, vagy mégis?

Eltelt néhány év a templomépítés befejezése óta és azóta, hogy Ezsdrás hazaindult Jeruzsálembe. Írástudó volt papi származással és Artaxerxész király bízta meg azzal, hogy Isten törvényét Júdeában újraélessze. Jeruzsálem templomi szolgálatában és a politikában úrrá lett a rutin. Ezsdrás viszont olyan ember, akinek „viszket az ujja hegye”, hogy Isten törvényét kutassa és kövesse. Szándéka az, hogy Isten törvényét, a Tórát a zsidó nép számára újra középpontba állítsa. Mi olyan országok egyikében élünk, ahol a tízparancsolat és a keresztyén értékek legalább elvileg alapértékeknek számítanak. Hála Istennek, vannak olyan vezetők, akik ezeket az értékeket komolyan veszik. Imádkozzunk azért, hogy Isten jóságos keze óvja meg őket. Keresztyén polgárokként tegyünk annak érdekében, nehogy Isten mércéje egy rosszul értelmezett toleranciakép miatt az alkotmányból eltűnjön.

 rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább