Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

Ezsdrás rámutat a hívő szemszögéből azokra a felfoghatatlan dolgokra, amelyeket Isten vele és népével tett: Isten dicsőségére a király és befolyásos hivatalnokainak szíve teljesen megváltozott, Ezsdrás pedig bátorítást kap feladatának teljesítésére. Ez egyszerűen csodálnivaló és hálára késztet. Sok éve találkozom egy hölggyel, hogy gyermekeinkért imádkozzunk. Kisgyerekekből közben felnőttek lettek. Tovább imádkozunk. Mert ha összegyűjtjük, hogy Isten hogyan vezetett nevelési és iskolai kérdésekben, párválasztásban és egyebekben, illetve ahogyan megoldotta ezeket az elmúlt években, csak ámulunk és hálát adunk. Jó emlékezni, hogy honnan ered minden dolog. Naponta annyi újat élünk meg, hogy gyakran elfelejtünk visszanézni. Az emlékezés hálássá tesz. Ezért is szólít fel minket az ige, hogy ne felejtsük el, hogy mit tett értünk Isten: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103, 2)

***

Tegyünk ma félre időt arra, hogy rácsodálkozzunk és hálát adjunk mindazért, amivel Isten megajándékozott az utóbbi időben. Akár írhatunk belőle egy imát, egy saját zsoltárt vagy egy dalt.

***

Az az igazi hálaadás, amikor nem az ajándékért, hanem az ajándékozónak vagyunk hálásak..

DIETRICH BONHOEFFERrss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább