Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

Mert a Tóra egyértelműen arra hívja a zsidókat, hogy a környezetükben lévő népektől minden formában elkülönülten éljenek. Ez leginkább a házasságkötésre vonatkozik (pl. 5Móz 7,1-11; 2Móz 34,15). Miért ennyire fontos ez Ezsdrásnak? A Jeruzsálembe történő visszatérést és a templom újjáépítését jelként értelmezi, amely szerint Isten népe között akar lakozni. Isten jósága és kegyelme által új kezdetet ajándékoz Izráelnek. Ezért is kell Isten népének, mint papi és tiszta nép megőriznie magát a többi nép között (3Móz 19,1-18). A templom és városfal külső felépítése után most tehát a nép belső, szellemi újrakezdéséről van szó. Ez csak akkor sikerülhet Ezsdrásnak, ha Izráel újra a Tórán elmélkedik és következetesen engedelmeskedik. És ez az út bűnbánattal kezdődik: saját bűnének és tökéletlenségének belátása és megbocsátásért való könyörgés – bízva Isten kegyelmében.

***

Minél mélyebb valakinek a bűnbánata, annál nagyobb kegyelemben van.

JOCHEN KLEPPERrss

Napi lelki táplálék

…becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket… 1Thessz 5,12b

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” (18). Ne csak alkalmi örömöknek örüljünk, hanem mindenkor öröm legyen bennünk, hiszen az evangélium mindig érvényes. 

tovább

(3) „…igazságra vezettek…” (Dániel 12,1–4)

– Áldott bizonyságtétel ez az Ószövetségben az örök életről. Olyan ez a néhány igevers, mint napfelkelte a halál árnyékának völgyében (Lukács 1,78), átívelő híd a túlpartra. Előttem van egy délnyugat-európai főváros: hatalmas híd ível át a széles tölcsértorkolattal óceánba ömlő folyó felett, ahol az áldó Krisztus tekint le ránk.

tovább

1 THESSZALONIKA 1,1-5 - A nagymamám és én

Milyen sokszor énekeltük együtt nagymamámmal a Napfivér, holdnővér című film híres dalát: „Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél.

tovább

2017. november 22. szerda

Az Ige tisztító ereje

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább