Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

Mert a Tóra egyértelműen arra hívja a zsidókat, hogy a környezetükben lévő népektől minden formában elkülönülten éljenek. Ez leginkább a házasságkötésre vonatkozik (pl. 5Móz 7,1-11; 2Móz 34,15). Miért ennyire fontos ez Ezsdrásnak? A Jeruzsálembe történő visszatérést és a templom újjáépítését jelként értelmezi, amely szerint Isten népe között akar lakozni. Isten jósága és kegyelme által új kezdetet ajándékoz Izráelnek. Ezért is kell Isten népének, mint papi és tiszta nép megőriznie magát a többi nép között (3Móz 19,1-18). A templom és városfal külső felépítése után most tehát a nép belső, szellemi újrakezdéséről van szó. Ez csak akkor sikerülhet Ezsdrásnak, ha Izráel újra a Tórán elmélkedik és következetesen engedelmeskedik. És ez az út bűnbánattal kezdődik: saját bűnének és tökéletlenségének belátása és megbocsátásért való könyörgés – bízva Isten kegyelmében.

***

Minél mélyebb valakinek a bűnbánata, annál nagyobb kegyelemben van.

JOCHEN KLEPPERrss

Napi lelki táplálék

A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. ApCsel 7,2-3

2Móz 34,10–28

„Én most szövetséget kötök” (10). Az Úr felveszi a bűn mélyéből népét, és újra szövetséget köt velük. E szövetség változást hoz, rendet teremt az élet minden területén. 

tovább

(10) „Megszabadította őt…” (Apostolok cselekedetei 7,1–16)

– István beszéde először az Úr szabadító tetteit sorolta fel, amelynek példái: Ábrahám, József, Mózes.

Ábrahám és utódai kezdetben szolgaként éltek az Ígéret földjén, de az Úr megígérte, hogy megszabadítja őket a környező népektől, és ők ott imádhatják az Istent (1–7).

tovább

LUKÁCS 13,10–17 - Egyenesen járni az élet útján

Elképzelem ezt az asszonyt, aki meggörnyedve éli életét. A fájdalomtól nem látja az eget, minden munka nagy nehézséget jelent számára, senkivel sem tud egy szemmagasságba kerülni. 

tovább

2017. augusztus 3. csütörtök

A szolgák öröksége

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az Úr. (Ézs 54,17)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább