Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 2,19-23 - Az én helyem

Amíg kicsik voltak a gyerekeink, gyakran éreztem úgy, hogy a sok pelenka- és legóhegy mellett semmit nem tudok tenni Istenért. A gyülekezeti szolgálathoz nem volt elegendő energiám. 

Néha még ma is felteszem magamnak a kérdést egy-egy lelkigondozói beszélgetés után, hogy valóban tudtam-e segíteni az érintett személynek. Aztán néha kapok egy visszajelzést, miszerint éppen az a beszélgetés másik nézőpontokba helyezte a problémát… Hálásan csodálkozom rá ilyenkor, milyen hatékonyan fűzi Isten a szálakat, ha a helyemen a lehetőségeimhez mérten megteszek mindent, ami csak tőlem telik. Ehhez hasonlóan alakult Mordokaj és Eszter története: királynőként sem lehetett túl nagy hatalma Eszternek, Mordokaj pedig valószínűleg alacsonyabb beosztású hivatalnok volt a palotában. Amikor az árulás tudomására jutott, egy kis zsarolással akár meg is gazdagodhatott volna. Mégis úgy dönt, hogy azt teszi, ami Istennek tetsző, és leleplezi az összeesküvést. Eszter is Isten akaratának megfelelően cselekszik. Az elbeszélés folyamán egyre többet olvashatunk majd arról, ahogyan Isten a saját történetét írja, mivel szolgálói és szolgái helyükön vannak, megteszik, ami tőlük telik, és helyesen cselekszenek. Minden mást elintéz Isten. Ez az elv vonatkozik ma is mindannyiunkra – függetlenül attól, hogy helyünk éppen pelenkahegyek között van vagy egy palotában!

***

Hol van éppen a helyünk? Mit tudunk ott kezdeni a lehetőségeinkkel?rss

Napi lelki táplálék

Mózes, aki azt mondta Izráel fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. ApCsel 7,37

2Móz 34,29–35

„…leplet tett Mózes az arcára” (33). A mennyei dicsőség fénye túl vakító volt a földi szemek számára. Ezért került lepel Mózes arcára, miután lejött a Sínai-hegyről. 

tovább

(34) „…hogy megszabadítsam őket.” (Apostolok cselekedetei 7,17–43)

István beszéde az Úr szabadító tetteire úgy mutatott rá, hogy meghirdette: Isten szabadítása Jézus Krisztusban teljesedett be (7,52–53). Ma is ez a bibliai írásmagyarázat egyetlen módja és lehetősége, amit megáld az Isten. A többi mind retorikai bűvészkedés, gyarló emberi öncélok szolgálatában.

 

 

tovább

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

tovább

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább