Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 5,9-14 - A kulisszák mögött

Látszólag minden Hámán tervei szerint alakul. Felfuvalkodottsága már odáig fajul, hogy felállíttat egy akasztófát, amin Mordokaj felakasztásával akar példát statuálni. 

Ez egyben elrettentésként is szolgálna, és a birodalomban élő zsidók kiirtásának kegyetlen nyitánya lenne. Hámán igazi bitang gazember. Épp amilyen ma is sok akad szerte a világon. Néha felmerül bennem a kérdés, az ilyeneknek Isten miért nem áll útjába. Miért nem csap oda úgy igazán, hogy tisztában legyenek vele, hol a határ? Mert látszólag a gonoszoknak minden sikerül, a jók pedig a rövidebbet húzzák. A kulisszák mögött azonban – ez történetünk hallgatói és olvasói számára egyértelmű – nem Hámán, hanem Isten tervei szerint haladnak az események. A kegyelem, amit a király gyakorolt Eszter felé, rejtett utalás erre. A zsarnok Hámán viszont ezt nem látja. Szinte sajnáljuk őt… Ez a történet egyértelművé teszi: nem az a döntő, hogy látszólag hogyan haladnak az események vagy hogy fest a helyzet. Istennek megvannak az útjai és eszközei, amikkel a háttérben emberi sorsokat, de akár a világtörténelmet is irányítja. Akár felismerjük, akár nem – Isten irányít. Bízzunk ebben – akkor is, ha pillanatnyilag kétségbe ejt a világ igazságtalansága.

 rss

Napi lelki táplálék

…csak próbára tesz benneteket Istenetek, az ÚR, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az URat. 5Móz 13,4b

1Móz 27,34–46

„Ézsau azonban bosszút forralt Jákób ellen…” (41). Forraltál már bosszút téged ért sérelem miatt? A Jézus nélküli ember maga próbál elégtételt venni. 

tovább

(19) „…de az élet gondja, a gazdagság csábítása…” (Márk 4,1–20)

BOLDOGOK, VAGY TANÚSKODÓK?

– 1. Nézzük meg az akadályokat ott, ahol a sziklás talajra és a tövisek közé hullott a mag, ezért nem tudott növekedni.

tovább

2 SÁMUEL 18,1–18 - Atyai szeretet

"Hogy engedheted meg a fiadnak ezt a viselkedést veled szemben? Ne haragudj, de ahogy veled bánik, az minősíthetetlen.” Eképpen háborodtam föl egyik ismerősöm gyermekének tiszteletlen viselkedésén. 

tovább

2018. május 29.

Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.(ApCsel 11:27-30)

 

tovább

Ölbey Irén: Angyalének mennybemenetel napján

Áldottak legyenek a füvek és a fák
és áldott legyen a földön minden virág
és áldott legyen az út, áldott legyen a kő,
mert itt jár halk léptekkel az Üdvözítő.
Alleluja! 

 

tovább