Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ESZTER 5,9-14 - A kulisszák mögött

Látszólag minden Hámán tervei szerint alakul. Felfuvalkodottsága már odáig fajul, hogy felállíttat egy akasztófát, amin Mordokaj felakasztásával akar példát statuálni. 

Ez egyben elrettentésként is szolgálna, és a birodalomban élő zsidók kiirtásának kegyetlen nyitánya lenne. Hámán igazi bitang gazember. Épp amilyen ma is sok akad szerte a világon. Néha felmerül bennem a kérdés, az ilyeneknek Isten miért nem áll útjába. Miért nem csap oda úgy igazán, hogy tisztában legyenek vele, hol a határ? Mert látszólag a gonoszoknak minden sikerül, a jók pedig a rövidebbet húzzák. A kulisszák mögött azonban – ez történetünk hallgatói és olvasói számára egyértelmű – nem Hámán, hanem Isten tervei szerint haladnak az események. A kegyelem, amit a király gyakorolt Eszter felé, rejtett utalás erre. A zsarnok Hámán viszont ezt nem látja. Szinte sajnáljuk őt… Ez a történet egyértelművé teszi: nem az a döntő, hogy látszólag hogyan haladnak az események vagy hogy fest a helyzet. Istennek megvannak az útjai és eszközei, amikkel a háttérben emberi sorsokat, de akár a világtörténelmet is irányítja. Akár felismerjük, akár nem – Isten irányít. Bízzunk ebben – akkor is, ha pillanatnyilag kétségbe ejt a világ igazságtalansága.

 rss

Napi lelki táplálék

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek… 1Thessz 4,3a

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” (1). Az apostol hálát ad, de tudja, hogy könnyű a visszaesés. Az évezredes pogányság a génekben, a többségi pogány környezet hatásában „nagy szembeszél”, amelyben a keresztyén életformát nem könnyű megtartani. 

 

tovább

(24) „Akkor… eljön hozzánk az örökké tartó igazság.” (Dániel 9,20–27)

Dániel könyve olyan korban íródott, Antiokhosz uralma alatt (Kr. e. 175–164), amikor nem a zsidó nép ment fogságba, hanem a fogság jött a saját hazájukba. 

tovább

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

tovább

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Szabó Lőrinc: Az árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!” 
Bibliát hallgat a gyülekezet. 
Alkony izzik a templom ablakán. 
Hitetlen vagyok, vergődő magány. 

tovább