Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

PÉLDABESZÉDEK 1,7-9 - Fiam, lányom!

Még ha a régi Izráelben elsősorban fiúkat neveltek is az iskolákban, a Példabeszédek könyve minden olyan embernek szól, aki a Bibliában bölcsességet keres. Tehát nekünk, nőknek is. 

A bölcs tanító a tanítványt itt fiamnak szólítja. Ugyanígy tették ezt később a rabbik tanítványaikkal. Jézus is így szólította meg a híveit: „Bízzál leányom, a te hited megtartott téged.” (Mt 9,22) Mindjárt az összegyűjtött bölcs mondások elején kimondják a legfontosabbat: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete…” (7) Ez a vers refrénként kíséri végig az egész könyvet. Ez több nemzedék szavakba öntött tapasztalata: Istenre kell figyelnünk, hogy sikeres legyen az életünk. Attól, hogy Istent komolyan vesszük és féljük, és parancsolatainak engedelmeskedünk, nem leszünk kevesebbek. Ellenkezőleg: lehetőségünk nyílik rá, hogy bölcsességet és élettapasztalatot nyerjünk. Csak azok látják meg a valós bölcsességet, akik maguktól lépnek kapcsolatba Istennel. Újra meg újra lebetűzöm magamnak: Isten a tanárom, én a tanítványa vagyok. Isten az atyám, én a gyermeke vagyok. Isten a teremtő, én a teremtménye vagyok. Isten irányít, én bízhatok Benne. Erre akarok mindig emlékezni, amikor az élet kihívások elé állít, és bölcsességre van szükségem.

***

Mennyi életbölcsességet szereztünk az Istennel megélt kapcsolatunk által? Mit tanultunk ténylegesen? Kik voltak ekkor a „tanáraink”?rss

Napi lelki táplálék

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jn 21,4

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. 

tovább

(4) „Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon…” (Zsoltárok 141)

Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább