Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

PÉLDABESZÉDEK 1,7-9 - Fiam, lányom!

Még ha a régi Izráelben elsősorban fiúkat neveltek is az iskolákban, a Példabeszédek könyve minden olyan embernek szól, aki a Bibliában bölcsességet keres. Tehát nekünk, nőknek is. 

A bölcs tanító a tanítványt itt fiamnak szólítja. Ugyanígy tették ezt később a rabbik tanítványaikkal. Jézus is így szólította meg a híveit: „Bízzál leányom, a te hited megtartott téged.” (Mt 9,22) Mindjárt az összegyűjtött bölcs mondások elején kimondják a legfontosabbat: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete…” (7) Ez a vers refrénként kíséri végig az egész könyvet. Ez több nemzedék szavakba öntött tapasztalata: Istenre kell figyelnünk, hogy sikeres legyen az életünk. Attól, hogy Istent komolyan vesszük és féljük, és parancsolatainak engedelmeskedünk, nem leszünk kevesebbek. Ellenkezőleg: lehetőségünk nyílik rá, hogy bölcsességet és élettapasztalatot nyerjünk. Csak azok látják meg a valós bölcsességet, akik maguktól lépnek kapcsolatba Istennel. Újra meg újra lebetűzöm magamnak: Isten a tanárom, én a tanítványa vagyok. Isten az atyám, én a gyermeke vagyok. Isten a teremtő, én a teremtménye vagyok. Isten irányít, én bízhatok Benne. Erre akarok mindig emlékezni, amikor az élet kihívások elé állít, és bölcsességre van szükségem.

***

Mennyi életbölcsességet szereztünk az Istennel megélt kapcsolatunk által? Mit tanultunk ténylegesen? Kik voltak ekkor a „tanáraink”?rss

Napi lelki táplálék

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 1Pt 5,7

4Móz 36

„...mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!” (9). A föld az Úré, de ránk bízta. Felelősséggel tartozunk érte.

tovább

(10) „A minden kegyelem Istene…” (1Péter 5,6–14)

Ez a levél VIGASZTALÓ, BÁTORÍTÓ irat, kisázsia pogányokból lett keresztyén gyülekezetei számára, hogy a közelgő próbatételekben is megállhassanak.

– 1. Ez a levél úgy bátorít, hogy bizonyságot tesz Isten kegyelméről (10), mert ez a kegyelem tart meg bennünket (6–8), hogy megállhassunk (12).

tovább

EZÉKIEL 37,1-14 - Amikor visszatér belé a lélek

Néhány évvel ezelőtt, amikor súlyos depresszióval küzdöttem, volt egy különösen sötét napom. A lelkem azt kiáltotta: „nem bírom tovább!” Nem sokon múlt, hogy egészen feladjam. 

tovább

2017. november 19. vasárnap

Tisztogatás

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Ősz

Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.

tovább