Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

PÉLDABESZÉDEK 1,7-9 - Fiam, lányom!

Még ha a régi Izráelben elsősorban fiúkat neveltek is az iskolákban, a Példabeszédek könyve minden olyan embernek szól, aki a Bibliában bölcsességet keres. Tehát nekünk, nőknek is. 

A bölcs tanító a tanítványt itt fiamnak szólítja. Ugyanígy tették ezt később a rabbik tanítványaikkal. Jézus is így szólította meg a híveit: „Bízzál leányom, a te hited megtartott téged.” (Mt 9,22) Mindjárt az összegyűjtött bölcs mondások elején kimondják a legfontosabbat: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete…” (7) Ez a vers refrénként kíséri végig az egész könyvet. Ez több nemzedék szavakba öntött tapasztalata: Istenre kell figyelnünk, hogy sikeres legyen az életünk. Attól, hogy Istent komolyan vesszük és féljük, és parancsolatainak engedelmeskedünk, nem leszünk kevesebbek. Ellenkezőleg: lehetőségünk nyílik rá, hogy bölcsességet és élettapasztalatot nyerjünk. Csak azok látják meg a valós bölcsességet, akik maguktól lépnek kapcsolatba Istennel. Újra meg újra lebetűzöm magamnak: Isten a tanárom, én a tanítványa vagyok. Isten az atyám, én a gyermeke vagyok. Isten a teremtő, én a teremtménye vagyok. Isten irányít, én bízhatok Benne. Erre akarok mindig emlékezni, amikor az élet kihívások elé állít, és bölcsességre van szükségem.

***

Mennyi életbölcsességet szereztünk az Istennel megélt kapcsolatunk által? Mit tanultunk ténylegesen? Kik voltak ekkor a „tanáraink”?rss

Napi lelki táplálék

„Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem…” Jn 4,29

Jn 4,27–30

„...csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél...” (27). Egy férfi megszólított egy nőt; egy rabbi megszólított egy egyszerű teremtést, mindkettő tiltott volt akkoriban; egy tiszta ember megszólított egy parázna asszonyt; egy zsidó megszólított egy samáriait. 

tovább

(5) „…de te ajándékul kapod az életed…” (Jeremiás 45)

A DEPRESSZIÓ ELLEN.

– 1. Bárúk leírta egy könyvbe Jeremiás próféta beszédeit. Áldottak legyenek azok, akik a háttérben odaadóan segítik az Úr szolgáinak munkáját (1).

 

tovább

Lukács 6,32–35 - Amint a mennyben, úgy a földön is?

Jézus kijelentései kapcsán két tény tűnik fel:

1. Egyértelműek és közvetlenek, egyszerűek és érthetőek. Nincs szükség különösebb bibliai ismeretekre vagy egyetemi végzettségre ahhoz, hogy megérthessük őket.

tovább

2018. január 23. kedd

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4:13)

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább