Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 11. hétfő

Ismerni Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,1-2)

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

„Miért gondolod, hogy tudod, milyen vagyok; hiszen nem is ismerjük egymást!” – sokszor így kezdődik két ember barátsága. A napkeleti bölcsek is meg akarták ismerni Jézust! Akarjuk mi is megismerni Őt, hogy barátunkká, megváltónkká váljon!

Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá és kérdést tett fel neki: Ismered-e Jézust?

- Hát persze. felelt rá.

- És mit tudsz róla? Hangzott az újabb kérdés.

- Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására.

- De mennyire ismered Őt? Kérdezte ismét.

Erre a kérdezett kezdte felsorolni a Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította. - Nem erre vagyok kíváncsi! Te számodra mit jelent Jézus?

A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni.

- Köszönöm - mondta a kérdező- menj ki és szólítsd be a következőt.

Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett, és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit mondott: Megváltóm!

 

Vajon, mi felismerjük-e Krisztust?

 

Megismerni Téged: ez az örök élet!

Ez az igaz, örök boldogság.

Téged megtalálni, mindig Veled járni,

És Tebenned elrejtőzni: az a mennyország!

 

Megismerni jobban, amíg a szív dobban,

Megismerni égi lényedet.

Isten szent Báránya, ég és föld Királya,

Soha, soha el nem múló szent szeretet!

 

Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!

Hadd ismerjem Jézust igazán!

Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,

Aki nékem megszerezte égi hazám!

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Őszintén ismerni és szeretni téged Uram, ez a szívem vágya. Ámen

***

A nap gondolata:

A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)rss

Napi lelki táplálék

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. ApCsel 21,20

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” (10). Az eltévedések, tévelygések, bűnök sokszor nagyon kis dolgokon múlnak. Nem figyeltek rá. 

tovább

(20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26)

– Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig az Urat dicsőíti (Máté 5,16). 

tovább

NEHÉMIÁS 1,1-11 - Istenem, tartsd meg szavadat!

„Anya, megígérted nekem, hogy ma még...” Ezeket a szavakat valószínű minden anyuka jól ismeri. Gyerekeink szavunkon fognak. És ez jól van így.

tovább

2017. szeptember 22. péntek

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

tovább

Füle Lajos: A hamu tanítása

A hamut néztem reggel, odalent,
A nagy kosárban, míg pihent puhán;
S szürke, elomló halmai felett,
Megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban, benne hallgatott
A fű, a fa, az erdő élete.
És kijelentést hordozott a csend,
Hogy hivatásának, mind megfelelt.

tovább