Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 11. hétfő

Ismerni Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,1-2)

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

„Miért gondolod, hogy tudod, milyen vagyok; hiszen nem is ismerjük egymást!” – sokszor így kezdődik két ember barátsága. A napkeleti bölcsek is meg akarták ismerni Jézust! Akarjuk mi is megismerni Őt, hogy barátunkká, megváltónkká váljon!

Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá és kérdést tett fel neki: Ismered-e Jézust?

- Hát persze. felelt rá.

- És mit tudsz róla? Hangzott az újabb kérdés.

- Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására.

- De mennyire ismered Őt? Kérdezte ismét.

Erre a kérdezett kezdte felsorolni a Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította. - Nem erre vagyok kíváncsi! Te számodra mit jelent Jézus?

A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni.

- Köszönöm - mondta a kérdező- menj ki és szólítsd be a következőt.

Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett, és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit mondott: Megváltóm!

 

Vajon, mi felismerjük-e Krisztust?

 

Megismerni Téged: ez az örök élet!

Ez az igaz, örök boldogság.

Téged megtalálni, mindig Veled járni,

És Tebenned elrejtőzni: az a mennyország!

 

Megismerni jobban, amíg a szív dobban,

Megismerni égi lényedet.

Isten szent Báránya, ég és föld Királya,

Soha, soha el nem múló szent szeretet!

 

Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!

Hadd ismerjem Jézust igazán!

Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,

Aki nékem megszerezte égi hazám!

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Őszintén ismerni és szeretni téged Uram, ez a szívem vágya. Ámen

***

A nap gondolata:

A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Lk 8,40–56

Lehet-e nagyobb riadalom az ember szívében, mint amikor a gyer-meke életét látja végveszélyben? Ilyenkor semmivé lesz a vagyon, a tekintély, és marad a félelem, és egy reménysugár.

tovább

(7) „Uram, atyánk vagy Te mégis!” (Ézsaiás 63,15–64,11)

Az istenfélelem azt jelenti, hogy Isten dicsőséges jelenlétében joggal tölt el bennünket a félelem. Aki nem hisz, az nem fél Istentől, így a maga bűneit és nyomorúságát sem látja (1–2). Egyszer majd mindenki előtt világossá lesz: kicsoda az Úr, és milyenné lett az ember (3); de ez a felismerés akkor már nem a hit, hanem a letagadhatatlan valóság felismerése lesz (Filippi 2,10–11). Isten dicsőséges jelenlététől meginognak még a hegyek is.

 

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább