Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

Igénk szerint gyakorolni és gyarapodni kell a testvéri szeretetben. A thessalonikai gyülekezet tagjainak sikerült gyakorolni a szeretetet egymás felé, de ezzel együtt is a szívükre helyezi az apostol, hogy „egyre inkább gyarapodjatok ebben”. S ez egy fontos kérdés: Miben szeretnél gyarapodni ebben az évben? Bármit határoztál el, ne maradjon ki a testvéri szeretet ezek közül.

Aki tud szeretni, annak jó a közelében lenni. S minél több szeretni tudó ember van egymás mellett, annál melegebb szívű lesz egy gyülekezet. De erre is igaz, mint sok egyéb dologra, hogy ez nem megy magunktól. Persze nem is önerőből kell erre törekedni, mert a megoldás ott van Igénkben: Isten akar tanítani erre. Ha engedjük. Tehát az a feladatunk, hogy tanuljuk ezt az Úrtól, gyakoroljuk és gyarapodjunk benne!

Nemcsak az iskolapadban, hanem a nagybetűs életben is az a helyzet, hogy van az elmélet és van a gyakorlat. Az előbbit szükséges elsajátítani ahhoz, hogy az utóbbi menjen. De az utóbbi az előbbi alkalmazását jelenti. Mert kevés sokat tudni a szeretetről, ha nem gyakoroljuk. Gyakorold csak otthon, a munkahelyen és persze a gyülekezetben is! S ne csak azok között, akiket könnyű szeretni, szeresd azokat is, akik kemény diónak bizonyulnak. Ők tanítanak meg igazán szeretni. Ne haraggal és indulattal nézz rájuk, hanem még több szeretettel!

***

Imádság:

Uram! Olykor a gyakorlati életben nem tudom megközelíteni sem azt, amit a szeretetről elméletben olyan jól tudok. De szeretnék jól szeretni. Rád van szükségem ebben is. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten embereket is használ, és általában embereken keresztül szeret munkálkodni ahelyett, hogy csodát tesz azért, hogy mi, hívők egymásra legyünk utalva és egymással közösségben legyünk. Isten azt szeretné, hogy együtt növekedjünk.rss

Napi lelki táplálék

…becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket… 1Thessz 5,12b

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” (18). Ne csak alkalmi örömöknek örüljünk, hanem mindenkor öröm legyen bennünk, hiszen az evangélium mindig érvényes. 

tovább

(3) „…igazságra vezettek…” (Dániel 12,1–4)

– Áldott bizonyságtétel ez az Ószövetségben az örök életről. Olyan ez a néhány igevers, mint napfelkelte a halál árnyékának völgyében (Lukács 1,78), átívelő híd a túlpartra. Előttem van egy délnyugat-európai főváros: hatalmas híd ível át a széles tölcsértorkolattal óceánba ömlő folyó felett, ahol az áldó Krisztus tekint le ránk.

tovább

1 THESSZALONIKA 1,1-5 - A nagymamám és én

Milyen sokszor énekeltük együtt nagymamámmal a Napfivér, holdnővér című film híres dalát: „Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél.

tovább

2017. november 22. szerda

Az Ige tisztító ereje

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább