Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

Igénk szerint gyakorolni és gyarapodni kell a testvéri szeretetben. A thessalonikai gyülekezet tagjainak sikerült gyakorolni a szeretetet egymás felé, de ezzel együtt is a szívükre helyezi az apostol, hogy „egyre inkább gyarapodjatok ebben”. S ez egy fontos kérdés: Miben szeretnél gyarapodni ebben az évben? Bármit határoztál el, ne maradjon ki a testvéri szeretet ezek közül.

Aki tud szeretni, annak jó a közelében lenni. S minél több szeretni tudó ember van egymás mellett, annál melegebb szívű lesz egy gyülekezet. De erre is igaz, mint sok egyéb dologra, hogy ez nem megy magunktól. Persze nem is önerőből kell erre törekedni, mert a megoldás ott van Igénkben: Isten akar tanítani erre. Ha engedjük. Tehát az a feladatunk, hogy tanuljuk ezt az Úrtól, gyakoroljuk és gyarapodjunk benne!

Nemcsak az iskolapadban, hanem a nagybetűs életben is az a helyzet, hogy van az elmélet és van a gyakorlat. Az előbbit szükséges elsajátítani ahhoz, hogy az utóbbi menjen. De az utóbbi az előbbi alkalmazását jelenti. Mert kevés sokat tudni a szeretetről, ha nem gyakoroljuk. Gyakorold csak otthon, a munkahelyen és persze a gyülekezetben is! S ne csak azok között, akiket könnyű szeretni, szeresd azokat is, akik kemény diónak bizonyulnak. Ők tanítanak meg igazán szeretni. Ne haraggal és indulattal nézz rájuk, hanem még több szeretettel!

***

Imádság:

Uram! Olykor a gyakorlati életben nem tudom megközelíteni sem azt, amit a szeretetről elméletben olyan jól tudok. De szeretnék jól szeretni. Rád van szükségem ebben is. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten embereket is használ, és általában embereken keresztül szeret munkálkodni ahelyett, hogy csodát tesz azért, hogy mi, hívők egymásra legyünk utalva és egymással közösségben legyünk. Isten azt szeretné, hogy együtt növekedjünk.rss

Napi lelki táplálék

A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. ApCsel 7,2-3

2Móz 34,10–28

„Én most szövetséget kötök” (10). Az Úr felveszi a bűn mélyéből népét, és újra szövetséget köt velük. E szövetség változást hoz, rendet teremt az élet minden területén. 

tovább

(10) „Megszabadította őt…” (Apostolok cselekedetei 7,1–16)

– István beszéde először az Úr szabadító tetteit sorolta fel, amelynek példái: Ábrahám, József, Mózes.

Ábrahám és utódai kezdetben szolgaként éltek az Ígéret földjén, de az Úr megígérte, hogy megszabadítja őket a környező népektől, és ők ott imádhatják az Istent (1–7).

tovább

LUKÁCS 13,10–17 - Egyenesen járni az élet útján

Elképzelem ezt az asszonyt, aki meggörnyedve éli életét. A fájdalomtól nem látja az eget, minden munka nagy nehézséget jelent számára, senkivel sem tud egy szemmagasságba kerülni. 

tovább

2017. augusztus 3. csütörtök

A szolgák öröksége

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az Úr. (Ézs 54,17)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább