Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. szeptember 30. szombat

Az áldás forrása

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (1Móz 25, 27-28)

A történet szerint, Ézsaut a saját édesanyja gátolja meg az áldás tulajdonlásában.  Rebeka igen kétes eszközökhöz nyúl. Mindig kétes, ami csalós, ami nem Istentől való. S azt gondolja, hogy még erre is feljogosítja, de általa teljesül is a prófécia.

S mennyi hazugságba keveri a gyermekét a kedvencét, Jákobot. Csalóvá teszi. Hányszor tesszük ezt mi, szülők a gyerekeinkkel. Hányszor osztjuk meg családjainkat (gyermekek által) az enyém-tied dilemmájával. Ki kire „ütött”, kire hasonlít. Kire emlékeztet. Jákobot csalóvá teszi, Ézsaut, majd dühöngő őrültté, aki átkot kap, áldás helyett. Igen! Ez mind mi vagyunk! Ha a saját és nem Isten törvényei szerint élünk. Ha kell eszközként még Istent is felhasználjuk, ha kell, vele takarózunk. S a hazugság még szörnyűbb bűnöket von maga után.

És megvan az áldás. Csak senki ne kérdezze hogyan. És megvan sok embernek, amit akar, csak ne firtassuk hogyan. Igen! Ha kell anyai segítséget, testvéren áttaposva, de meg van. Csak senki ne kérdezze hogyan? Milyen volt az út odáig?

Meg kell látnunk, hogy minden áldás forrása maga az Úr! Mesterkedhetünk bármiben, ügyeskedhetünk mi is, de emlékeznünk kell, ezekből nem fakad áldás. Az maga a Mindenható adja végtelen kegyelméből. (Angyalosy Zsoltné)

***

Imádság:

Uram! Bocsásd meg emberi mesterkedéseimet, tévútjaimat, ügyeskedéseimet, melyekkel a vágyott jobbat próbálom elérni. Nekem rád és áldásodra van szükségem. Ámen

***

A nap gondolata:

Vigyázz, előfordulhat, hogy barátaid Isten akaratával ellenkező tanácsot adnak. Ilyenkor nehéz nem tartani velük, nem indokolni döntésedet azzal, hogy a cél szentesíti az eszközt. Soha ne hagyd, hogy valaki, bármennyire is jó szándék vezeti, rávegyen olyasmire, amiről tudod, hogy nem helyes.

 

 

 

 rss

Napi lelki táplálék

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jak 2,10

2Sám 17,15–29

Ahítófel tanácsára nem hallgatnak, és ő felköti magát. Mikor Jézus ellenállt a kísértésnek, a kísértő eltávozott tőle. Ha ellenállunk a gonosznak, elfut tőlünk is (Jak 4,7). 

tovább

(19) „…másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket…” (Eszter 2,19–23)

– Elgondolkodtató a feljegyzés: amikor a király számára ismét összegyűjtötték a szüzeket, Eszter ismét közéjük került. A szentíró fontosnak tartotta ezt a verset, annak ellenére, hogy ez az igevers a történet menetében törést és ellentmondást okoz.

 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

tovább

2017. október 23. hétfő

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

            

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább