Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

Nagyon jól tudja, hogy rosszul viselkedett és lábbal tiporta kapcsolatunkat. De én is tudom, hogy ennek ellenére segíteni fogok neki. Miért? Mert az anyja vagyok? Mert ennek ellenére szeretem? Mert nem akarom a rosszat rosszal „meghálálni”? Valószínűleg mindben van némi igazság. A mai részhez tulajdonképpen a megelőző verseket (16-21) is el kellene olvasnunk, hogy érthető legyen, Izráel is mekkora arcátlanságot követett el Istennel szemben és kapcsolatukat lábbal tiporta meg. Az, hogy Isten beavatkozik, nem a nép „tökéletes” viselkedésén múlik, hanem azon, hogy Isten Isten, és a saját akarata szerint cselekszik. Mert Ő teljesen más, mint mi – Ő szent. Ő tökéletes, telve szeretettel, betartja ígéreteit és minden rugódozásunk ellenére mellettünk van. És ez valóban „arcátlanság”!

***

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kegyelmed az, amiből naponta élek. Hű és szent Isten vagy, akiben bízhatok. Csodálom, hogy Te ilyen türelmes és szeretetteljes vagy hozzánk, emberekhez. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

De megszállta az Úr lelke, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lenfonál, úgyhogy a béklyók lefoszlottak a kezéről. Bír 15,14b

2Móz 16

Izráel tudta, hogy Isten nélkül soha nem nyerte volna el az ígéret földjét. Ám itt megvallja azt is, hogy nélküle az ország határáig sem jutott volna el. 

tovább

43) „…a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz…” (Márk 15,42–47)

42. vers. Kivégzettek testét rokonok, vagy barátok szokták eltemetni, ha erre a hatóságoktól engedélyt kaptak. Itt Jézus tanítványaira várt volna ez a feladat. Ők azonban ijedtükben eltűntek. 

tovább

LUKÁCS 9,28–36 - Magánszféra

Az utolsó mondat megdöbbentett! Hihetetlen, hogy ebből az egészből nem mondtak korábban senkinek semmit a facebook, twitter és társai. Manapság a hírek olyan elsöprő gyorsasággal terjednek a világban, hogy az ember beleszédül.

tovább

2018. július 14.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

tovább

Tompa Gábor: Hűség vize

megtarthatod-e a legelső este
nyugalmát? amikor befelé fordulsz,
hogy Őreá figyelhess? amit elveszítesz:

tovább