Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

Nagyon jól tudja, hogy rosszul viselkedett és lábbal tiporta kapcsolatunkat. De én is tudom, hogy ennek ellenére segíteni fogok neki. Miért? Mert az anyja vagyok? Mert ennek ellenére szeretem? Mert nem akarom a rosszat rosszal „meghálálni”? Valószínűleg mindben van némi igazság. A mai részhez tulajdonképpen a megelőző verseket (16-21) is el kellene olvasnunk, hogy érthető legyen, Izráel is mekkora arcátlanságot követett el Istennel szemben és kapcsolatukat lábbal tiporta meg. Az, hogy Isten beavatkozik, nem a nép „tökéletes” viselkedésén múlik, hanem azon, hogy Isten Isten, és a saját akarata szerint cselekszik. Mert Ő teljesen más, mint mi – Ő szent. Ő tökéletes, telve szeretettel, betartja ígéreteit és minden rugódozásunk ellenére mellettünk van. És ez valóban „arcátlanság”!

***

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kegyelmed az, amiből naponta élek. Hű és szent Isten vagy, akiben bízhatok. Csodálom, hogy Te ilyen türelmes és szeretetteljes vagy hozzánk, emberekhez. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 2Tim 2,12

2Tim 2,1–13

Ha Jézus Krisztusé lett az életünk, akkor kiképzés, erőnléti edzés vár ránk: „...fiam, erősödjél meg a kegyelemben...” (2). 

tovább

(5) „Egészen beteg már a fej…” (Ézsaiás 1,1–9)

A TELJES PUSZTULÁS…

– 1. Ézsaiás működésekor az északi országrész (Izráel) utolsó éveit élte, hiszen Kr. e. 722-ben elesett az asszírok támadásakor, akik az egész szír–palesztin területet meg akarták hódítani. 

tovább

ÉZSAIÁS 59,15B-21 - Hősiesen

A szétrombolt városban senki nem tartja be a törvényt és ráadásul még a gonoszok is szabadon mozognak. De ekkor színre lép a film hőse, egy szuperhős szuperruhában. 

tovább

2017. december 9. szombat

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Baja Mihály: Adventben

Körültünk néma, vak sötétség,
Gyűlölség átka a szívekben,
Fogytán a kenyerünk a kasban,
Szűkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével
Ennyi fájó sebet ki köt be?
Ki gyújt nekünk fényt e homályban
Vagy benne járjunk mindörökre?

tovább