Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1 THESSZALONIKA 1,1-5 - A nagymamám és én

Milyen sokszor énekeltük együtt nagymamámmal a Napfivér, holdnővér című film híres dalát: „Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél.

Énekel a tarka rét, patak, folyó, vízesés, napsütéses kéklő ég, Ő a békesség.” A nagyimmal töltött órák hosszú távon is hatással vannak rám. Énekei és meséi egy mennyei Atyáról szóltak, akinek én sokkal kedvesebb vagyok, mint nekem a kedvenc madaraim. Később a tanulmányaim idején nagymamám sok száz kilométer távolságba került. De ha levelet vagy csomagot kaptam tőle, mindig visszarepültem gondolatban a kredenchez. Azóta nagyim már nem tud levelet írni, de minden telefonhívása alkalmával elmondja, hogy: „Gyermekem, imáim kísérnek téged.” Naponta érzem, hogy nagymamám betartja a szavát. Szavak, melyek a szívemet megérintik. Levelek, amelyektől otthon érzem magam az életben. Imádságok, amelyek tartást adnak nekem. Mennyei ajándékok ezek a szeretteinktől és hittestvéreinktől. Nagyim kicsit olyan nekem, mint Pál lehetett akkoriban a thesszalonikai gyülekezetnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse… 1Tim 1,15

Jób 20

A Biblia megértésének egyik elengedhetetlen pontja, hogy egy-egy igeverset nem lehet kiragadni az összefüggéseiből. Van igazság Cófár szavaiban, hogy az elvetemültek öröme egy pillanat, és hogy az Istentől ezt kapja, mert felelősségre vonja a bűnöst, de legalább három helyen sántít a mondandója.

tovább

(8) „Fújjátok meg a kürtöt…” (Hóseás 5)

Nagy a baj! Riadó! (8) Minden szinten hűtlenség és halálos konfliktusok…

Isten népe „megcsalta” kiválasztó, teremtő, megtartó Urát, és idegen istenekkel, vallási szokásokkal paráználkodott. 

tovább

1 THESSZALONIKA 4,13-18 - Nem fair

„Mama, ez egyáltalán nem fair. Azok az emberek, akik akkor éltek, amikor Jézus, könnyebben tudtak hinni Benne. Hiszen látták Őt és a csodákat a saját szemükkel” – gondoltam gyermekként. 

tovább

2017. november 29. szerda

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltár 100:4-5)  

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább