Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1 THESSZALONIKA 1,1-5 - A nagymamám és én

Milyen sokszor énekeltük együtt nagymamámmal a Napfivér, holdnővér című film híres dalát: „Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél.

Énekel a tarka rét, patak, folyó, vízesés, napsütéses kéklő ég, Ő a békesség.” A nagyimmal töltött órák hosszú távon is hatással vannak rám. Énekei és meséi egy mennyei Atyáról szóltak, akinek én sokkal kedvesebb vagyok, mint nekem a kedvenc madaraim. Később a tanulmányaim idején nagymamám sok száz kilométer távolságba került. De ha levelet vagy csomagot kaptam tőle, mindig visszarepültem gondolatban a kredenchez. Azóta nagyim már nem tud levelet írni, de minden telefonhívása alkalmával elmondja, hogy: „Gyermekem, imáim kísérnek téged.” Naponta érzem, hogy nagymamám betartja a szavát. Szavak, melyek a szívemet megérintik. Levelek, amelyektől otthon érzem magam az életben. Imádságok, amelyek tartást adnak nekem. Mennyei ajándékok ezek a szeretteinktől és hittestvéreinktől. Nagyim kicsit olyan nekem, mint Pál lehetett akkoriban a thesszalonikai gyülekezetnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 2Tim 2,12

2Tim 2,1–13

Ha Jézus Krisztusé lett az életünk, akkor kiképzés, erőnléti edzés vár ránk: „...fiam, erősödjél meg a kegyelemben...” (2). 

tovább

(5) „Egészen beteg már a fej…” (Ézsaiás 1,1–9)

A TELJES PUSZTULÁS…

– 1. Ézsaiás működésekor az északi országrész (Izráel) utolsó éveit élte, hiszen Kr. e. 722-ben elesett az asszírok támadásakor, akik az egész szír–palesztin területet meg akarták hódítani. 

tovább

ÉZSAIÁS 59,15B-21 - Hősiesen

A szétrombolt városban senki nem tartja be a törvényt és ráadásul még a gonoszok is szabadon mozognak. De ekkor színre lép a film hőse, egy szuperhős szuperruhában. 

tovább

2017. december 9. szombat

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Baja Mihály: Adventben

Körültünk néma, vak sötétség,
Gyűlölség átka a szívekben,
Fogytán a kenyerünk a kasban,
Szűkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével
Ennyi fájó sebet ki köt be?
Ki gyújt nekünk fényt e homályban
Vagy benne járjunk mindörökre?

tovább