Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 59,15B-21 - Hősiesen

A szétrombolt városban senki nem tartja be a törvényt és ráadásul még a gonoszok is szabadon mozognak. De ekkor színre lép a film hőse, egy szuperhős szuperruhában. 

Ő aztán gondoskodik a rendről és az igazságról, megküzd az ellenfeleivel és biztosítja azt, hogy a végén minden jóra forduljon. Még akár azt is gondolhatnánk, hogy a mai bibliai szövegben egy ilyen hasonló szuperhősről van szó. Kétségtelen, Isten felszerelése sok mindenben hasonló egy szuperhőséhez. De ennél sokkal többet tesz: Ő maga jön el Megváltóként. Mint a mindent magával ragadó árvízfolyam, senki nem kerülheti el. De nem csak a gonosztevőkkel törődik, hanem az alapvető gonoszságot, a bűnt is legyőzi. Utána azonban nem tűnik el, hanem szövetséget köt az emberekkel, lelkéből ad nekik és Igéjét helyezi szívükbe. Ezek az ézsaiási Igéretek akkor teljesültek be, amikor Jézus emberré lett. De egészen másként, mint ahogy azt korábban elképzelték. A megígért Megváltó, a „szuperhős” környezetére szoruló kicsiny gyermekként jászolbölcsőben született. És ez megváltoztatta az egész világot.

***

Gyermekként jött égi lény

Glória nélkül érkeztél,

Te szolgáltál minekünk,

Halálod által élhetünk.

Egy kertben sírt, könnyezett,

Miattam hordott bűnterhet.

Megtört szívvel mondta ott:

"Legyen Atyám akaratod!"

Jöjj hát, és nézd sebeit,

Áldozatáról hirdetik.

Eget tartó nagy kezét,

Kínzó szegeknek tárta szét.

Íme az Úr: Szolga Király!

Most minket hív, kövessük hát!

Hozzuk elé szívunk hódolatát,

Imádjuk a Szolga Királyt!

G. KENDRICK FORD.: RÉVÉSZ ÁRPÁDrss

Napi lelki táplálék

„Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” Jn 4,42b

Jel 22,1–7

„…nem lesz többé átok…” (3). Az Isten által készített új nélkülöz minden rosszat. Ott nincs szomjúság (1), nincs éhség és betegség(2). 

tovább

(28) „…neked nem vetek véget…” (Jeremiás 46,13–28)

Ezt megúsztam! – Gyakran kiáltunk fel így, és „üzérkedünk” tovább, nem adunk hálát, nem törünk össze, nem látjuk a kegyelmet… Az ember azt hiszi, megúszta, és újra elbízza magát, nem tér meg, hanem folytatja ott, ahol abbahagyta. Ugyanez a népek története is.

tovább

Lukács 6,39–42 - Figyelem!

Jézus három érdekes példán keresztül húzza alá korábbi kijelentéseit, amelyeknek ráadásul humoros hangzásuk is van. 

tovább

2018. január 25. csütörtök

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább