Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 59,15B-21 - Hősiesen

A szétrombolt városban senki nem tartja be a törvényt és ráadásul még a gonoszok is szabadon mozognak. De ekkor színre lép a film hőse, egy szuperhős szuperruhában. 

Ő aztán gondoskodik a rendről és az igazságról, megküzd az ellenfeleivel és biztosítja azt, hogy a végén minden jóra forduljon. Még akár azt is gondolhatnánk, hogy a mai bibliai szövegben egy ilyen hasonló szuperhősről van szó. Kétségtelen, Isten felszerelése sok mindenben hasonló egy szuperhőséhez. De ennél sokkal többet tesz: Ő maga jön el Megváltóként. Mint a mindent magával ragadó árvízfolyam, senki nem kerülheti el. De nem csak a gonosztevőkkel törődik, hanem az alapvető gonoszságot, a bűnt is legyőzi. Utána azonban nem tűnik el, hanem szövetséget köt az emberekkel, lelkéből ad nekik és Igéjét helyezi szívükbe. Ezek az ézsaiási Igéretek akkor teljesültek be, amikor Jézus emberré lett. De egészen másként, mint ahogy azt korábban elképzelték. A megígért Megváltó, a „szuperhős” környezetére szoruló kicsiny gyermekként jászolbölcsőben született. És ez megváltoztatta az egész világot.

***

Gyermekként jött égi lény

Glória nélkül érkeztél,

Te szolgáltál minekünk,

Halálod által élhetünk.

Egy kertben sírt, könnyezett,

Miattam hordott bűnterhet.

Megtört szívvel mondta ott:

"Legyen Atyám akaratod!"

Jöjj hát, és nézd sebeit,

Áldozatáról hirdetik.

Eget tartó nagy kezét,

Kínzó szegeknek tárta szét.

Íme az Úr: Szolga Király!

Most minket hív, kövessük hát!

Hozzuk elé szívunk hódolatát,

Imádjuk a Szolga Királyt!

G. KENDRICK FORD.: RÉVÉSZ ÁRPÁDrss

Napi lelki táplálék

Mózes, aki azt mondta Izráel fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. ApCsel 7,37

2Móz 34,29–35

„…leplet tett Mózes az arcára” (33). A mennyei dicsőség fénye túl vakító volt a földi szemek számára. Ezért került lepel Mózes arcára, miután lejött a Sínai-hegyről. 

tovább

(34) „…hogy megszabadítsam őket.” (Apostolok cselekedetei 7,17–43)

István beszéde az Úr szabadító tetteire úgy mutatott rá, hogy meghirdette: Isten szabadítása Jézus Krisztusban teljesedett be (7,52–53). Ma is ez a bibliai írásmagyarázat egyetlen módja és lehetősége, amit megáld az Isten. A többi mind retorikai bűvészkedés, gyarló emberi öncélok szolgálatában.

 

 

tovább

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

tovább

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább