Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÉZSAIÁS 62,6-12 - Bepillantunk Isten szívébe

Az egyik leglátványosabb várrendszer, amit láttam, az a Carcassonne Dél-Franciaországban. Bástyák és tornyok állnak körben a kettős várfalon. 

Élénken el tudom képzelni, ahogy az őrök ott strázsáltak, hogy megvédjék a várost az esetleges veszedelemtől. De az igeszakaszunkban szereplő őröknek nem az a feladata, hogy az ellenséget keressék, hanem hogy Istent szüntelen emlékeztessék Jeruzsálemre. Szüksége van Istennek az ilyen emlékeztetésre? Hogy imádságunk által hogyan veszünk részt Isten munkájában, az a hit nagy és csodálatos titkai közé tartozik. Ő teljesen szuverén módon cselekszik. Mégis, a Biblia felszólít minket, hogy bizalommal és odaadással vigyünk elé mindent, ami bennünket foglalkoztat. Időnként valami nagyon fontossá lesz számunkra. Sőt, érezhetjük úgy, mintha valami kényszerítene az érte való imádságra. Így mutatja meg Isten, hogy mi fontos számára, és esélyt ad arra, hogy felismerjük az ő munkáját. Isten részéről sok ígéret hangzott el Jeruzsálemmel kapcsolatban. Ott béke és jólét fog uralkodni. Sőt, legyen a népnek és Jeruzsálemnek új neve is. Ezek az ígéretek jelzik, hogy új idők köszöntenek majd be. Minden jó lesz. De ez még nem érkezett el. A nép még a „már úton van” és a „végre megérkezett” közötti időben él. Még szükség van virrasztókra. Még imádkozzuk: „Jöjjön el a te országod – amint a mennyben, úgy a földön is.”

 rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább