Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 15. vasárnap

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1Kor 3:16-17)

 

 

Hatalmas reménység az, hogy a mi sokszor erőtlenkedő,  gyarló testünkkel, közösségeinkkel, életvalóságunkkal Istennek mégis az a célja, hogy dicsőségét építse benne és ne legyen távol népétől. Hogy  megtanítsa, mennyire más úgy élni ezt a földi életet, hogy van és lehet egy magasztosabb cél előttünk. Lehet magunkra úgy tekinteni, mint akiknek az élete templom, megszentelt hely, minden földi gyengeségünk ellenére. Miért? Mert Isten Lelke lakik bennetek. Isten temploma vagytok. Nem a magunk érdeme ez, ahogy nem az igehirdető érdeme volt, ahogy nem a gyülekezeti munkás érdeme, hanem Isten érdeme. Ő épít templomot, nem mi. Ő készíti el a vele való találkozás lehetőségét a templomban, nem mi. Isten már épített templomot a pusztában, majd Salamon által, később mások is építettek templomot,  mint Heródes király, de az már inkább épület volt, hiszen a király istentelen uralkodó lévén épített. Meg is lett a jutalma: a templomot a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták. Mit mond Pál? Aki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten. (Berencsi Balázs)

***

Imádság:

Építsd bennünk és közöttünk dicsőségedet Urunk! Ámen

***

A nap gondolata:

Nyisd ki Isten Igéjét és készülj fel arra, hogy olyan dolgokat teszel, amit egyedül Isten tud elképzelni!

 rss

Napi lelki táplálék

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek… 1Thessz 4,3a

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” (1). Az apostol hálát ad, de tudja, hogy könnyű a visszaesés. Az évezredes pogányság a génekben, a többségi pogány környezet hatásában „nagy szembeszél”, amelyben a keresztyén életformát nem könnyű megtartani. 

 

tovább

(24) „Akkor… eljön hozzánk az örökké tartó igazság.” (Dániel 9,20–27)

Dániel könyve olyan korban íródott, Antiokhosz uralma alatt (Kr. e. 175–164), amikor nem a zsidó nép ment fogságba, hanem a fogság jött a saját hazájukba. 

tovább

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

tovább

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Szabó Lőrinc: Az árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!” 
Bibliát hallgat a gyülekezet. 
Alkony izzik a templom ablakán. 
Hitetlen vagyok, vergődő magány. 

tovább