Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. október 15. vasárnap

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1Kor 3:16-17)

 

 

Hatalmas reménység az, hogy a mi sokszor erőtlenkedő,  gyarló testünkkel, közösségeinkkel, életvalóságunkkal Istennek mégis az a célja, hogy dicsőségét építse benne és ne legyen távol népétől. Hogy  megtanítsa, mennyire más úgy élni ezt a földi életet, hogy van és lehet egy magasztosabb cél előttünk. Lehet magunkra úgy tekinteni, mint akiknek az élete templom, megszentelt hely, minden földi gyengeségünk ellenére. Miért? Mert Isten Lelke lakik bennetek. Isten temploma vagytok. Nem a magunk érdeme ez, ahogy nem az igehirdető érdeme volt, ahogy nem a gyülekezeti munkás érdeme, hanem Isten érdeme. Ő épít templomot, nem mi. Ő készíti el a vele való találkozás lehetőségét a templomban, nem mi. Isten már épített templomot a pusztában, majd Salamon által, később mások is építettek templomot,  mint Heródes király, de az már inkább épület volt, hiszen a király istentelen uralkodó lévén épített. Meg is lett a jutalma: a templomot a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták. Mit mond Pál? Aki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten. (Berencsi Balázs)

***

Imádság:

Építsd bennünk és közöttünk dicsőségedet Urunk! Ámen

***

A nap gondolata:

Nyisd ki Isten Igéjét és készülj fel arra, hogy olyan dolgokat teszel, amit egyedül Isten tud elképzelni!

 rss

Napi lelki táplálék

…csak próbára tesz benneteket Istenetek, az ÚR, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az URat. 5Móz 13,4b

1Móz 27,34–46

„Ézsau azonban bosszút forralt Jákób ellen…” (41). Forraltál már bosszút téged ért sérelem miatt? A Jézus nélküli ember maga próbál elégtételt venni. 

tovább

(19) „…de az élet gondja, a gazdagság csábítása…” (Márk 4,1–20)

BOLDOGOK, VAGY TANÚSKODÓK?

– 1. Nézzük meg az akadályokat ott, ahol a sziklás talajra és a tövisek közé hullott a mag, ezért nem tudott növekedni.

tovább

2 SÁMUEL 18,1–18 - Atyai szeretet

"Hogy engedheted meg a fiadnak ezt a viselkedést veled szemben? Ne haragudj, de ahogy veled bánik, az minősíthetetlen.” Eképpen háborodtam föl egyik ismerősöm gyermekének tiszteletlen viselkedésén. 

tovább

2018. május 29.

Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.(ApCsel 11:27-30)

 

tovább

Ölbey Irén: Angyalének mennybemenetel napján

Áldottak legyenek a füvek és a fák
és áldott legyen a földön minden virág
és áldott legyen az út, áldott legyen a kő,
mert itt jár halk léptekkel az Üdvözítő.
Alleluja! 

 

tovább