Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(12) „Öltsétek tehát magatokra…” (Kolossé 3,12–17)

Olyan ez, mint amikor egy beteg, szinte magatehetetlen embert tisztába tesznek, megmosdatnak, FELÖLTÖZTETNEK, mert önmaga erre képtelen. – 1. Pontosan ezt hangsúlyozza az Ige. 

Öltözzétek fel az új embert, mint Isten választottjai,szentjei és szerettei; – vagyis Isten az, aki felöltöztet bennünket az új, tiszta, „krisztusi ruhába”. Erre mi magunktól nem vagyunk képesek (12).[1] – 2. Milyen ez a „krisztusi új ruha”, amibe csak Ő öltöztethet át bennünket? Könyörületesen türelmes és alázatos jóság (12), egymást elszenvedő megbocsátás (13), mindent (!) összefogó szeretet és békesség, egy testben, legalább a „testvérek” között (14), valamint Isten Igéjére figyelő, Őt dicsérő, mindenért hálát adó kegyesség (16–17) díszíti ezt a ruhát – 3. Ez a ruha nemcsak külső dísz, hanem ennek a ruhának „tartása” a Jézus Krisztusban újjászületett ember. Fontos a külső ruha is, mert a krisztusi új, látszik, valóságosan díszit. Viszont a külső dísz valóságos új tartalom nélkül hazugság. Az új tartalom, külső látható, tetten érhető megnyilvánulások nélkül képmutatás. A kettő együtt az új ember.

_______________________________

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

[1] – Fontosak lennének újra a memoriterek, a „bemagoltan” rögzített anyagok, amelyeket álmunkból felverve is tudunk.

A mai igeszakaszt kívülről szó szerint meg kell tanulni, és meg kellene tanítani a következő generációnak, hogy naponkénti könyörgésünkké lehessen: Urunk, öltöztess át bennünket a krisztusi új ruhába.

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Józs 7,19/b

Józs 7

„Ezért föllángolt az Úr haragja Izráel fiai ellen” (1). „Az Úr tökéletes engedelmességet kíván népétől... A titokban elkövetett bűn sem marad rejtve. 

tovább

(13) „Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből.” (Jób 36,26–37,13)

ISTEN FENSÉGE VITATHATATLAN, Isten igazsága kétségtelen, Isten örökkévalósága nélkülözhetetlen, és Isten szeretetéből fakad és újul meg minden élet. 

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább