Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

A vesszők, amelyek betöltötték hivatásukat, meghozták gyümölcsüket, azok az arra rendelt időben levágatnak a tőkéről, hogy helyükbe nőjenek új veszők. A vesszők évről évre megújulnak, de a tőke marad a régi.

Így van Jézus Krisztus ebben a világban. Mióta szőlőtőkévé lett, azóta benne van ebben a világban. A letermett vesszők, a benne hívő emberek levágattatnak a tőkéről, hogy jöjjenek újak; de a maga idejében mindegyik betöltötte hivatását, mert meghozta a maga gyümölcsét.

Adjunk hálát az előttünk élt gyümölcstermő szőlővesszőkért, azokért a hívő ősökért, szülőkért, nagyszülőkért gyülekezeti tagokért, akiknek hitéből, imádságából, szolgálatából lehetünk mi is, most is élő szőlővesszők.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Köszönöm az előttem jártakat, azokat, akik példát adtak, akik imában hordoztak, akik bizonyságtévő módon éltek. Add, hogy az én életem is hozzád vezessen másokat, rád mutasson folyamatosan. Ámen

***

A nap gondolata:

Nem az a kérdés, hogy jobb vagyok-e, mint mások, hanem, hogy jobbá leszek-e, mint vagyok. (Victor János)rss

Napi lelki táplálék

A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. ApCsel 8,6

2Móz 37

„A kerúbok szárnya ki volt terjesztve fölötte…” (9). A szövetségláda elkészült. A tetején kerúbok, Isten trónjának őrzői álltak, kiterjesztett szárnnyal. 

tovább

(4) „…szétszóródtak, elmentek, és hirdették az Igét.” (Apostolok cselekedetei 8,1–8)

István halála után a jeruzsálemi gyülekezetből elüldözték a görög nyelvű (hellenista) zsidókeresztyéneket, így a még megmaradt hat diakónust is. Az apostolok Jeruzsálemben maradhattak, hiszen ők mindennap a templomban tanítottak, szinte ott éltek, ezért úgy tekintettek rájuk, mint a zsidóság egy szigorúbb, hívőbb szárnyára.

tovább

ÁMÓSZ 3,1–8 - A nemesség kötelez!

Ismerős ez a szólás? Azt jelenti, hogy egy bizonyos társadalmi pozíció az annak megfelelő viselkedésformára kötelez.

tovább

2017. augusztus 7. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Első

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább