Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

A vesszők, amelyek betöltötték hivatásukat, meghozták gyümölcsüket, azok az arra rendelt időben levágatnak a tőkéről, hogy helyükbe nőjenek új veszők. A vesszők évről évre megújulnak, de a tőke marad a régi.

Így van Jézus Krisztus ebben a világban. Mióta szőlőtőkévé lett, azóta benne van ebben a világban. A letermett vesszők, a benne hívő emberek levágattatnak a tőkéről, hogy jöjjenek újak; de a maga idejében mindegyik betöltötte hivatását, mert meghozta a maga gyümölcsét.

Adjunk hálát az előttünk élt gyümölcstermő szőlővesszőkért, azokért a hívő ősökért, szülőkért, nagyszülőkért gyülekezeti tagokért, akiknek hitéből, imádságából, szolgálatából lehetünk mi is, most is élő szőlővesszők.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Köszönöm az előttem jártakat, azokat, akik példát adtak, akik imában hordoztak, akik bizonyságtévő módon éltek. Add, hogy az én életem is hozzád vezessen másokat, rád mutasson folyamatosan. Ámen

***

A nap gondolata:

Nem az a kérdés, hogy jobb vagyok-e, mint mások, hanem, hogy jobbá leszek-e, mint vagyok. (Victor János)rss

Napi lelki táplálék

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16

Jel 17

Isten örök szövetségi kapcsolatra hívta el az embert. A házasságtö-rés, a paráznaság képét használja a vele való szövetség megtörésé-re, a hűtlenségre. 

tovább

(18) „…életedet ajándékul kapod…” (Jeremiás 39)

Mennyi életre vezető intést kapott a Jeruzsálemet utolsó leheletével védelmező Cidkijjá király és népe, hogy engedjék el Jeruzsálemet, úgy kapaszkodjanak az Úrba. 

tovább

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

tovább

2018. január 17. szerda

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (Fil 4:10)

tovább

Bácsi Sándor: Újévi tűnődés

A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

tovább