Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

A vesszők, amelyek betöltötték hivatásukat, meghozták gyümölcsüket, azok az arra rendelt időben levágatnak a tőkéről, hogy helyükbe nőjenek új veszők. A vesszők évről évre megújulnak, de a tőke marad a régi.

Így van Jézus Krisztus ebben a világban. Mióta szőlőtőkévé lett, azóta benne van ebben a világban. A letermett vesszők, a benne hívő emberek levágattatnak a tőkéről, hogy jöjjenek újak; de a maga idejében mindegyik betöltötte hivatását, mert meghozta a maga gyümölcsét.

Adjunk hálát az előttünk élt gyümölcstermő szőlővesszőkért, azokért a hívő ősökért, szülőkért, nagyszülőkért gyülekezeti tagokért, akiknek hitéből, imádságából, szolgálatából lehetünk mi is, most is élő szőlővesszők.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Köszönöm az előttem jártakat, azokat, akik példát adtak, akik imában hordoztak, akik bizonyságtévő módon éltek. Add, hogy az én életem is hozzád vezessen másokat, rád mutasson folyamatosan. Ámen

***

A nap gondolata:

Nem az a kérdés, hogy jobb vagyok-e, mint mások, hanem, hogy jobbá leszek-e, mint vagyok. (Victor János)



rss

Napi lelki táplálék

Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 2Tim 2,12

2Tim 2,1–13

Ha Jézus Krisztusé lett az életünk, akkor kiképzés, erőnléti edzés vár ránk: „...fiam, erősödjél meg a kegyelemben...” (2). 

tovább

(5) „Egészen beteg már a fej…” (Ézsaiás 1,1–9)

A TELJES PUSZTULÁS…

– 1. Ézsaiás működésekor az északi országrész (Izráel) utolsó éveit élte, hiszen Kr. e. 722-ben elesett az asszírok támadásakor, akik az egész szír–palesztin területet meg akarták hódítani. 

tovább

ÉZSAIÁS 59,15B-21 - Hősiesen

A szétrombolt városban senki nem tartja be a törvényt és ráadásul még a gonoszok is szabadon mozognak. De ekkor színre lép a film hőse, egy szuperhős szuperruhában. 

tovább

2017. december 9. szombat

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Baja Mihály: Adventben

Körültünk néma, vak sötétség,
Gyűlölség átka a szívekben,
Fogytán a kenyerünk a kasban,
Szűkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével
Ennyi fájó sebet ki köt be?
Ki gyújt nekünk fényt e homályban
Vagy benne járjunk mindörökre?

tovább