Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 22. szerda

Az Ige tisztító ereje

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

Fontos dolog, hogy az igehirdetést úgy hallgassuk és fogadjuk, hogy általa megtisztuljon a lelkünk.

Egy alkalommal egy öreg nénike különös dologgal foglalkozott a folyóparton. Rostába gyapjat tett és leengedte a folyóba. Arra jött a lelkész és beszélgetni kezdtek egymással. Az asszony elmondta, hogy milyen nagy öröm számára, hogy évekkel ezelőtt hallott a lelkésztől egy prédikációt, ami megtisztította szívét és kicserélte, megújította az életét. A lelkész erre megkérdezte, hogy miről prédikált akkor és mi volt az Ige. Az asszony nem tudott erre semmiképp visszaemlékezni, hanem egy kis idő múlva így szólt: Úgy vagyok én lelkész úr, mint ezzel a rostába tett gyapjúval. A folyó árja nem marad meg benne, hanem átiramlik rajta, de amíg átiramlik, addig megtisztul, megfehéredik a gyapjú. Így volt az én szívem is. Úgy özönlött át rajta a kegyelem folyóvize, az Ige, hogy nem emlékszem rá, de általa tisztult meg a szívem.

Fogadd úgy te is az Igét, hogy általa megtisztuljon a szíved. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Hálát adok olvasott és hallgatott Igéidért. Tisztítson meg szavad rendszeresen! Ámen

***

A nap gondolata:

Az egyetlen olyan dolog a földön, ami maradandó, az az Isten szava. Az igazság örök és minden más el fog égni.rss

Napi lelki táplálék

Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az ÚRé lesz az, feláldozom égőáldozatul. Bír 11,30b-31

2Móz 12,21–51

„Tartsátok meg ezt az utasítást” (24). Az engedelmesség élet-halál kérdés volt Egyiptomban. Megrendülten olvasunk az elsőszülötteiket sirató egyiptomiakról, illetve együtt örülünk a megkíméltekkel. 

tovább

(49) „Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszik…” (Lukács 6,47–49)

1. Fontos a sorrend: Először Jézus Krisztushoz kell menni, Őrá kell hallgatni; – hogy aztán engedelmesen cselekedhessük szavait, az Ő erejével (47). 

tovább

LUKÁCS 9,1–6 - Küldöttek, akikről más gondoskodik

Jézus a tanítványait azzal küldi ki, hogy még pótalsóruhájuk se legyen (3)! „Legalább nem stresszeli őket a csomagolás” – mondaná a férjem. Számomra viszont ez már kihívás lenne.

tovább

2018. július 10.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

 

tovább

Wass Albert: Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

tovább