Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. november 22. szerda

Az Ige tisztító ereje

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

Fontos dolog, hogy az igehirdetést úgy hallgassuk és fogadjuk, hogy általa megtisztuljon a lelkünk.

Egy alkalommal egy öreg nénike különös dologgal foglalkozott a folyóparton. Rostába gyapjat tett és leengedte a folyóba. Arra jött a lelkész és beszélgetni kezdtek egymással. Az asszony elmondta, hogy milyen nagy öröm számára, hogy évekkel ezelőtt hallott a lelkésztől egy prédikációt, ami megtisztította szívét és kicserélte, megújította az életét. A lelkész erre megkérdezte, hogy miről prédikált akkor és mi volt az Ige. Az asszony nem tudott erre semmiképp visszaemlékezni, hanem egy kis idő múlva így szólt: Úgy vagyok én lelkész úr, mint ezzel a rostába tett gyapjúval. A folyó árja nem marad meg benne, hanem átiramlik rajta, de amíg átiramlik, addig megtisztul, megfehéredik a gyapjú. Így volt az én szívem is. Úgy özönlött át rajta a kegyelem folyóvize, az Ige, hogy nem emlékszem rá, de általa tisztult meg a szívem.

Fogadd úgy te is az Igét, hogy általa megtisztuljon a szíved. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Hálát adok olvasott és hallgatott Igéidért. Tisztítson meg szavad rendszeresen! Ámen

***

A nap gondolata:

Az egyetlen olyan dolog a földön, ami maradandó, az az Isten szava. Az igazság örök és minden más el fog égni.rss

Napi lelki táplálék

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse… 1Tim 1,15

Jób 20

A Biblia megértésének egyik elengedhetetlen pontja, hogy egy-egy igeverset nem lehet kiragadni az összefüggéseiből. Van igazság Cófár szavaiban, hogy az elvetemültek öröme egy pillanat, és hogy az Istentől ezt kapja, mert felelősségre vonja a bűnöst, de legalább három helyen sántít a mondandója.

tovább

(8) „Fújjátok meg a kürtöt…” (Hóseás 5)

Nagy a baj! Riadó! (8) Minden szinten hűtlenség és halálos konfliktusok…

Isten népe „megcsalta” kiválasztó, teremtő, megtartó Urát, és idegen istenekkel, vallási szokásokkal paráználkodott. 

tovább

1 THESSZALONIKA 4,13-18 - Nem fair

„Mama, ez egyáltalán nem fair. Azok az emberek, akik akkor éltek, amikor Jézus, könnyebben tudtak hinni Benne. Hiszen látták Őt és a csodákat a saját szemükkel” – gondoltam gyermekként. 

tovább

2017. november 29. szerda

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltár 100:4-5)  

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább