Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. december 4. hétfő

 „Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

Mindig van miért hálásnak lenni. A nyomorúságainkban is. Meglátjuk-e, felfedezzük-e? Egy idősek otthonában élő néni azt mondta: „Köszönöm, Uram, a két jó fogamat, az egyiket, amelyik felül, a másikat, amelyik alul van, és köszönöm, hogy pont összeérnek.” Felismerjük e nyomorúságos helyzetben élő idősnek a hálás lelkületét? Ha két foga van valakinek, az már nem valami szívderítő, de milyen nagy dolog, ha örülni tud annak, hogy összeérnek, tehát még mindig tud enni valahogyan. Zúgolódás helyett hálaadás. Ez a Krisztusban nyert élet hatalmas többlete többek között. Erre jó példa Pál és Szilász története (ApCsel 16), akik a börtönben, kalodába zárva is énekkel dicsérik az Urat. Erre mondta valaki, hogy templomban bárki képes énekelni, még a képmutatók is. De ha dicsőíteni tudod Istent fájdalmak, nagy nyomás és problémák közepette – az valami egészen más. Hogyan csináld? Helyzetedet a hit szemszögéből nézd! Nem az számít, mit vesztettél, hanem az, amid maradt! Maradt-e a hited? A Jézusba vetett bizalmad?

Isten gyermekeinek hozzá kell szokniuk, hogy az Úr a nagy csodákat követően nagy próbákkal egyensúlyozza ki az életüket. Ez az ő nevelési módszere. Isten próbáinak az a célja, hogy nyilvánvalóvá váljon, mi van a szívünkben.

***

Imádság:

Dicsérjétek az Urat!
És, Uram, én is dicsérlek.
Nem csak örömömben,
de bajomban,

         bánatomban is
Téged dicsér

         ajkamon az ének.

 

Mert a te kegyelmed
nem csak a magasságban,
de a mélységben is
biztos irányt mutat.

Ezért, miközben

         én is magasztallak,
mondom minden népnek:
Dicsérjétek,

         dicsérjétek az Urat!

 

ÁMEN

(Hajdú Zoltán Levente)

 

***

A nap gondolata:

Könyörgés és hálaadás úgy tartoznak együvé, mint a szájnak a két ajka.

 rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jn 4,10

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának bors-ajtóját” (15). Vigyázzunk, nehogy mi is azok közé tartozzunk, akik az Úrral akarnak szembeszállni, és ezt „kegyességük” álcájában észre sem veszik. 

tovább

(2) „…fedett hely a zivatar idején…” (Ézsaiás 32)

– Tegnapi üzenetünket hangsúlyozza a mai igeszakaszból kiemelt kép is: rejtekhely az Úr, fedett hely, árnyék a tűző napon (2). Ezek a képek is azt hangsúlyozzák, mint a tegnapi: oltalmaz az Úr, megvéd az Úr, mint a repdeső madár a fészkét, mint a tető védi az embert a zivatar idején, vagy a tűző napon.

tovább

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

tovább

2018. január 20. szombat

Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. (Fil 4:12)

 

tovább

Szigethy Ferenc: A szeretet dicsérete

Hiába szólok angyalok nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

tovább