Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. december 8. péntek

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

Hálásak vagyunk-e a gyülekezetünkért? Pál hálás volt a filippiben élő keresztyénekért, de ugyanolyan hálás volt a korinthusi, a thesszalonikai, a római és a többi keresztyén gyülekezetért is, akár őt használta az Úr arra, hogy létrejöjjenek, akár nem. Hálás volt azokért, akiket ismert, de hálás volt azokért is, akikről csak hallott, ám személyesen nem találkozott velük. Legyünk hálásak a gyülekezetünkért! Azért, hogy Urunknak itt is van népe, és mi közéjük tartozhatunk. A hála mindig a jót keresi a másikban. Én hálás vagyok közösségünkért. Azért, hogy vagytok, hogy közösen lehetünk e gyülekezet tagjai, közösen engedhetjük, hogy Urunk formáljon bennünket és általunk is több legyen e közösség. E közösség által több legyen e városrész, azáltal pedig a város egésze. Látjuk a saját szerepünket ilyen nagy összefüggésben? Ne becsüld le se önmagad, se embertársaidat abban, amit hozzá tudsz, tudunk tenni ehhez a világhoz.

Pál azt írja a korinthusiaknak: „Nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek.” Ez többek között azért csodálatos mondat, mert mintha az lenne benne megfogalmazva, hogy nem az számít, amid van, hanem te számítasz.

Számítasz az Úrnak! Számít rád az Úr! Érhetsz a magad szemében sokat vagy keveset, Isten előtt sokat érsz! Fiát adta érted. Érted? Ezért örülj, mint Krisztus gyermeke és keresd az Urat egyéni csendességeidben éppen úgy, mint a gyülekezet közösségében! Hogy megerősödj, hogy megbátorodj, hogy útmutatást kapj, hogy feltöltődj, hogy megvigasztalódj, hogy másokat meg tudj vigasztalni, hogy örülj az örülővel és sírj a síróval! Érzed az előbbiekből, hogy mennyi mindent készít el az Úr a gyülekezetben neked? De hidd el, még ettől is sokkal többet, én csak felvillantottam néhányat. Ám a cél, hogy ezeket megéljük egymás mellett hitben és szeretetben összeforrva.

***

Imádság:

Ajándékaid

itt élnek körülöttem.

Kincseid, Uram,

úgy vesznek körül,

hogy ha rájuk nézek,

én téged látlak.

S így nem vagyok soha

egyedül.

 

Köszönöm neked,

hogy egymásra bíztál

bennünket,

édes Istenem!

S kegyelmed rajtunk

felragyoghat,

téged hirdetve

szüntelen.

 

ÁMEN

 

(Hajdú Zoltán Levente)

***

A nap gondolata:

Nem mindig visszük magunkkal és éljük meg a mindennapokban, amit a templomban tanultunk. Ha magunk mögött hagyjuk mindazt, amit ott hallottunk, megfeledkezünk a tanultakat a gyakorlatba átültetni. Gyakorlatba átültetni azt jelenti, hogy úgy bánunk a családunkkal és szomszédjainkkal, ahogyan Krisztus tenné; hogy a tőlünk telhető legjobban végezzük a munkát; hogy fejlődünk szülőkként, tanulókként és állampolgárokként is. rss

Napi lelki táplálék

Fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Józs 7,19/b

Józs 7

„Ezért föllángolt az Úr haragja Izráel fiai ellen” (1). „Az Úr tökéletes engedelmességet kíván népétől... A titokban elkövetett bűn sem marad rejtve. 

tovább

(13) „Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből.” (Jób 36,26–37,13)

ISTEN FENSÉGE VITATHATATLAN, Isten igazsága kétségtelen, Isten örökkévalósága nélkülözhetetlen, és Isten szeretetéből fakad és újul meg minden élet. 

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább