Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. december 8. péntek

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

Hálásak vagyunk-e a gyülekezetünkért? Pál hálás volt a filippiben élő keresztyénekért, de ugyanolyan hálás volt a korinthusi, a thesszalonikai, a római és a többi keresztyén gyülekezetért is, akár őt használta az Úr arra, hogy létrejöjjenek, akár nem. Hálás volt azokért, akiket ismert, de hálás volt azokért is, akikről csak hallott, ám személyesen nem találkozott velük. Legyünk hálásak a gyülekezetünkért! Azért, hogy Urunknak itt is van népe, és mi közéjük tartozhatunk. A hála mindig a jót keresi a másikban. Én hálás vagyok közösségünkért. Azért, hogy vagytok, hogy közösen lehetünk e gyülekezet tagjai, közösen engedhetjük, hogy Urunk formáljon bennünket és általunk is több legyen e közösség. E közösség által több legyen e városrész, azáltal pedig a város egésze. Látjuk a saját szerepünket ilyen nagy összefüggésben? Ne becsüld le se önmagad, se embertársaidat abban, amit hozzá tudsz, tudunk tenni ehhez a világhoz.

Pál azt írja a korinthusiaknak: „Nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek.” Ez többek között azért csodálatos mondat, mert mintha az lenne benne megfogalmazva, hogy nem az számít, amid van, hanem te számítasz.

Számítasz az Úrnak! Számít rád az Úr! Érhetsz a magad szemében sokat vagy keveset, Isten előtt sokat érsz! Fiát adta érted. Érted? Ezért örülj, mint Krisztus gyermeke és keresd az Urat egyéni csendességeidben éppen úgy, mint a gyülekezet közösségében! Hogy megerősödj, hogy megbátorodj, hogy útmutatást kapj, hogy feltöltődj, hogy megvigasztalódj, hogy másokat meg tudj vigasztalni, hogy örülj az örülővel és sírj a síróval! Érzed az előbbiekből, hogy mennyi mindent készít el az Úr a gyülekezetben neked? De hidd el, még ettől is sokkal többet, én csak felvillantottam néhányat. Ám a cél, hogy ezeket megéljük egymás mellett hitben és szeretetben összeforrva.

***

Imádság:

Ajándékaid

itt élnek körülöttem.

Kincseid, Uram,

úgy vesznek körül,

hogy ha rájuk nézek,

én téged látlak.

S így nem vagyok soha

egyedül.

 

Köszönöm neked,

hogy egymásra bíztál

bennünket,

édes Istenem!

S kegyelmed rajtunk

felragyoghat,

téged hirdetve

szüntelen.

 

ÁMEN

 

(Hajdú Zoltán Levente)

***

A nap gondolata:

Nem mindig visszük magunkkal és éljük meg a mindennapokban, amit a templomban tanultunk. Ha magunk mögött hagyjuk mindazt, amit ott hallottunk, megfeledkezünk a tanultakat a gyakorlatba átültetni. Gyakorlatba átültetni azt jelenti, hogy úgy bánunk a családunkkal és szomszédjainkkal, ahogyan Krisztus tenné; hogy a tőlünk telhető legjobban végezzük a munkát; hogy fejlődünk szülőkként, tanulókként és állampolgárokként is. rss

Napi lelki táplálék

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jak 4,8

Ez 45,13–25

„A fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égőáldozatokat, ételáldozatot és italáldozatot vigyen az ünnepeken, újholdkor és szombatonként, meg Izráel házának valamennyi ünnepén” (17). 

tovább

(6) „De még nagyobb kegyelmet is ad…” (Jakab 4,1–10)[1]

ISTEN KEGYELME. – 1. Milyenek vagyunk? Isten népe is? 

tovább

ÉZSAIÁS 66,18B-19 - Isten dicsőségét látni

Mire gondolunk, ha a „dicsőség” szót olvassuk ebben a részben? Szükségem volt pár pillanatra és összefüggésében kellett elolvasnom, hogy megértsem a verseket. 

tovább

2017. december 18. hétfő

Hidak, melyeket Jézus épített – 3.

Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. (Lk 3,21) Ti azért így imádkozzatok. (Mt 6,9) Szüntelen imádkozzatok. (1Thessz 5,17)

 

tovább

H. M. R.:A karácsonyi ajtó

Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót 
hosszú estéken remegve lestem. 
Vártam nyílását azon a sok-sok 
felejthetetlen 
szép, gyermekkori karácsonyesten.

Kipirult arccal, dobogó szívvel, 
úgy vártam, mikor fordul a zárja, 
mikor tárul fel, mikor ragyog fel 
a titkok fája. 
Ó, hogy csábított minden kis ága!

 

tovább