Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. december 8. péntek

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

Hálásak vagyunk-e a gyülekezetünkért? Pál hálás volt a filippiben élő keresztyénekért, de ugyanolyan hálás volt a korinthusi, a thesszalonikai, a római és a többi keresztyén gyülekezetért is, akár őt használta az Úr arra, hogy létrejöjjenek, akár nem. Hálás volt azokért, akiket ismert, de hálás volt azokért is, akikről csak hallott, ám személyesen nem találkozott velük. Legyünk hálásak a gyülekezetünkért! Azért, hogy Urunknak itt is van népe, és mi közéjük tartozhatunk. A hála mindig a jót keresi a másikban. Én hálás vagyok közösségünkért. Azért, hogy vagytok, hogy közösen lehetünk e gyülekezet tagjai, közösen engedhetjük, hogy Urunk formáljon bennünket és általunk is több legyen e közösség. E közösség által több legyen e városrész, azáltal pedig a város egésze. Látjuk a saját szerepünket ilyen nagy összefüggésben? Ne becsüld le se önmagad, se embertársaidat abban, amit hozzá tudsz, tudunk tenni ehhez a világhoz.

Pál azt írja a korinthusiaknak: „Nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek.” Ez többek között azért csodálatos mondat, mert mintha az lenne benne megfogalmazva, hogy nem az számít, amid van, hanem te számítasz.

Számítasz az Úrnak! Számít rád az Úr! Érhetsz a magad szemében sokat vagy keveset, Isten előtt sokat érsz! Fiát adta érted. Érted? Ezért örülj, mint Krisztus gyermeke és keresd az Urat egyéni csendességeidben éppen úgy, mint a gyülekezet közösségében! Hogy megerősödj, hogy megbátorodj, hogy útmutatást kapj, hogy feltöltődj, hogy megvigasztalódj, hogy másokat meg tudj vigasztalni, hogy örülj az örülővel és sírj a síróval! Érzed az előbbiekből, hogy mennyi mindent készít el az Úr a gyülekezetben neked? De hidd el, még ettől is sokkal többet, én csak felvillantottam néhányat. Ám a cél, hogy ezeket megéljük egymás mellett hitben és szeretetben összeforrva.

***

Imádság:

Ajándékaid

itt élnek körülöttem.

Kincseid, Uram,

úgy vesznek körül,

hogy ha rájuk nézek,

én téged látlak.

S így nem vagyok soha

egyedül.

 

Köszönöm neked,

hogy egymásra bíztál

bennünket,

édes Istenem!

S kegyelmed rajtunk

felragyoghat,

téged hirdetve

szüntelen.

 

ÁMEN

 

(Hajdú Zoltán Levente)

***

A nap gondolata:

Nem mindig visszük magunkkal és éljük meg a mindennapokban, amit a templomban tanultunk. Ha magunk mögött hagyjuk mindazt, amit ott hallottunk, megfeledkezünk a tanultakat a gyakorlatba átültetni. Gyakorlatba átültetni azt jelenti, hogy úgy bánunk a családunkkal és szomszédjainkkal, ahogyan Krisztus tenné; hogy a tőlünk telhető legjobban végezzük a munkát; hogy fejlődünk szülőkként, tanulókként és állampolgárokként is. rss

Napi lelki táplálék

…nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! Mt 23,39/b

Mt 23,37–39

Isten küldötteivel sokszor bántak gonoszul az elvileg Istenhez tartozó emberek. Jézust is megfeszítették.

tovább

(11) „…látták az Istent, ettek és ittak.” (2Mózes 24)

ISTEN KÖZELSÉGE.[1] – 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9). Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9). Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23)

tovább

1Sámuel 8, 10-22 - Lehet rosszul dönteni

Mivel gyerekeink erős személyiségek, már korán mérlegelni kezdtük, hogy mely témáknál mely egyértelmű iránymutatók a fontosak és mely témákban nem fogunk harcolni.

tovább

2018. március 21.

Az én beszédeim bennetek

Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. (Jn 15,7)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Akkor... mi lesz?

Egyre többet tud már az ember,
szédítő trónon ül az értelem,
előtte még megszólalni sem mer,
lenézett koldus lett az érzelem...
Mindenkinek a zsarnok parancsol,
a szintén trónra emelt önmaga,
érte süketen és vakon harcol
kegyetlenül. Egy "új kor" hajnala
kábítja el, ha riadtan megáll,
mert fél. Attól, hogy ez már a halál?!

tovább