Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 15. hétfő

Akár a halott

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény. (Zsolt 31,12-13)

 

Töröltettem, akár a halott az emlékezetből. Azt jelenti ez, hogy bár még élek, de olyan vagyok máris, mint a halott, egy csomó embernek annyit számítok, mintha nem is lennék.

Megfigyelhetjük, hogy még nagy emberek is milyen hamar a feledés homályába merülnek haláluk után. Mennyivel fájóbb azt megtapasztalni, hogy sokszor az élő emberrel is ez történik. A világ és az élet kérlelhetetlen. Amikor valaki kívül esik érdekein, olyan számára, mint a halott. Nyugdíjazott államtitkárhoz ment valaki protekciót kérni. Azt mondta: „Én már meghaltam kérem, esetleg csak ártani tudok ügyének, de használni már semmit.”

Még fájóbb, amikor nem a világ előtt válik valaki halottá, hanem a hozzá közelállók, a családtagok előtt.

De van valaki, aki nem mond le rólunk, aki halott állapotunkba is utánunk jön és életre támaszt fel bennünket. Igen, Isten, nem töröl ki a halottak emlékezetéből, ha elfogadjuk Jézus Krisztust, és Ő lesz életünk urává. Nevünk bekerül az élet könyvébe.

Jézus, boldogságom, Közeledbe vágyom, Te vagy örömöm. Lelkem üdvösségét, Az életet, békét Neked köszönöm. Megváltóm, jó pásztorom, Nálad nagyobb, drágább kincsem Égen-földön nincsen.

Száz vihar, ha támad, Menedék vár nálad, Biztos oltalom. Bár megrendül minden, Mellettem állsz híven, Drága Jézusom. Légy velem, s nincs félelem. Bűn, pokol hatalma ellen Karod megvéd engem. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy a te szemedben élek és gondod van rám naponként. Ámen

***

A nap gondolata:

Nincs mindenre válaszunk, ami a világban történik. Isten sok kérdésünkre és küzdelmünkre azt mondja: „később elmagyarázom”.

 rss

Napi lelki táplálék

Mózes, aki azt mondta Izráel fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. ApCsel 7,37

2Móz 34,29–35

„…leplet tett Mózes az arcára” (33). A mennyei dicsőség fénye túl vakító volt a földi szemek számára. Ezért került lepel Mózes arcára, miután lejött a Sínai-hegyről. 

tovább

(34) „…hogy megszabadítsam őket.” (Apostolok cselekedetei 7,17–43)

István beszéde az Úr szabadító tetteire úgy mutatott rá, hogy meghirdette: Isten szabadítása Jézus Krisztusban teljesedett be (7,52–53). Ma is ez a bibliai írásmagyarázat egyetlen módja és lehetősége, amit megáld az Isten. A többi mind retorikai bűvészkedés, gyarló emberi öncélok szolgálatában.

 

 

tovább

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

tovább

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább