Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 15. hétfő

Akár a halott

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény. (Zsolt 31,12-13)

 

Töröltettem, akár a halott az emlékezetből. Azt jelenti ez, hogy bár még élek, de olyan vagyok máris, mint a halott, egy csomó embernek annyit számítok, mintha nem is lennék.

Megfigyelhetjük, hogy még nagy emberek is milyen hamar a feledés homályába merülnek haláluk után. Mennyivel fájóbb azt megtapasztalni, hogy sokszor az élő emberrel is ez történik. A világ és az élet kérlelhetetlen. Amikor valaki kívül esik érdekein, olyan számára, mint a halott. Nyugdíjazott államtitkárhoz ment valaki protekciót kérni. Azt mondta: „Én már meghaltam kérem, esetleg csak ártani tudok ügyének, de használni már semmit.”

Még fájóbb, amikor nem a világ előtt válik valaki halottá, hanem a hozzá közelállók, a családtagok előtt.

De van valaki, aki nem mond le rólunk, aki halott állapotunkba is utánunk jön és életre támaszt fel bennünket. Igen, Isten, nem töröl ki a halottak emlékezetéből, ha elfogadjuk Jézus Krisztust, és Ő lesz életünk urává. Nevünk bekerül az élet könyvébe.

Jézus, boldogságom, Közeledbe vágyom, Te vagy örömöm. Lelkem üdvösségét, Az életet, békét Neked köszönöm. Megváltóm, jó pásztorom, Nálad nagyobb, drágább kincsem Égen-földön nincsen.

Száz vihar, ha támad, Menedék vár nálad, Biztos oltalom. Bár megrendül minden, Mellettem állsz híven, Drága Jézusom. Légy velem, s nincs félelem. Bűn, pokol hatalma ellen Karod megvéd engem. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy a te szemedben élek és gondod van rám naponként. Ámen

***

A nap gondolata:

Nincs mindenre válaszunk, ami a világban történik. Isten sok kérdésünkre és küzdelmünkre azt mondja: „később elmagyarázom”.

 rss

Napi lelki táplálék

„Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” Jn 4,42b

Jel 22,1–7

„…nem lesz többé átok…” (3). Az Isten által készített új nélkülöz minden rosszat. Ott nincs szomjúság (1), nincs éhség és betegség(2). 

tovább

(28) „…neked nem vetek véget…” (Jeremiás 46,13–28)

Ezt megúsztam! – Gyakran kiáltunk fel így, és „üzérkedünk” tovább, nem adunk hálát, nem törünk össze, nem látjuk a kegyelmet… Az ember azt hiszi, megúszta, és újra elbízza magát, nem tér meg, hanem folytatja ott, ahol abbahagyta. Ugyanez a népek története is.

tovább

Lukács 6,39–42 - Figyelem!

Jézus három érdekes példán keresztül húzza alá korábbi kijelentéseit, amelyeknek ráadásul humoros hangzásuk is van. 

tovább

2018. január 25. csütörtök

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább