Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

Pál apostol ebben a mondatban megerősíteni szándékozik a filippibeliek hitét. Rámutat arra, hogy az Úr gondviselő Isten. Ő ismer, hiszen teremtményei vagyunk, szeret, hiszen megváltott Jézusban, kegyelmes, irgalmas, velünk törődő, gazdag Isten. Olyan valaki, akinek mi fontosak vagyunk. Hatalmánál fogva pedig be akarja tölteni és be is tölti szükségeinket. Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek – mondta Jézus az övéinek, és ezek a szavak ránk is vonatkoznak. Két kérdés van: 1. Elhisszük-e? 2. Meg tudjuk-e különböztetni a szükségeinket a kívánságainktól? Ha mindkét kérdésre igennel válaszolunk, akkor békességünk van életünk nehéz helyzeteiben is. Ugyanis ahhoz hitre, bizalomra van szükségünk, hogy elfogadjuk, Isten ismeri, be tudja és be is fogja tölteni a szükségeinket.

Mit tegyünk tehát, ha valamire nagyon vágyunk és nem adja meg az Úr? Két dologra fókuszálhatunk: Vagy még nem akarja megadni, vagy egyáltalán nincs rá szükségünk. Szerinte. Amire igazán szükségünk van, azt meg fogja adni. Ezzel kapcsolatban nekünk, az Úr gyermekeinek ne legyenek kétségeink. Soha. (Katona Béla)  

***

Imádság:

Köszönöm Atyám azt a békét, mely belőled, hatalmadból, kegyelmedből árad felém. Megnyugtat és erőt ad ez a nehéz helyzetekben is. Ámen

***

A nap gondolata:

Nem tudjuk irányítani a világot, de rábízhatjuk Istenre. A békesség elérhető számunkra, de nem a problémák hiánya miatt, hanem a Mindenható jelenléte miatt. Ahelyett, hogy a világban lévő káoszt tükrözzük magunkban, dönthetünk úgy, hogy örvendezünk Isten mindenhatóságában.rss

Napi lelki táplálék

Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában… ApCsel 8,15

2Móz 38

„Elkészítette a rézmedencét… az asszonyoknak a fémtükreiből…” (8). A szent hajlék és felszerelése készítésekor sok felajánlás történt. 

tovább

(10) „…amelyet Nagy Erőnek neveznek…” (Apostolok cselekedetei 8,9–25)

A látványos jelek veszélyesek is lehetnek (9). Ki van mögöttük? MILYEN ERŐK MŰKÖDNEK közben? Bizony „az erők” könnyen a gonosz romboló hatalmának játékszereivé tehetik a magát erősnek gondoló, valójában erőtlen és halandó embert (10). Csak az Isten ereje épít, minden más erő ront, rombol, letaszít (14–17).

tovább

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

tovább

2017. augusztus 8. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Utolsó

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább