Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

Pál apostol ebben a mondatban megerősíteni szándékozik a filippibeliek hitét. Rámutat arra, hogy az Úr gondviselő Isten. Ő ismer, hiszen teremtményei vagyunk, szeret, hiszen megváltott Jézusban, kegyelmes, irgalmas, velünk törődő, gazdag Isten. Olyan valaki, akinek mi fontosak vagyunk. Hatalmánál fogva pedig be akarja tölteni és be is tölti szükségeinket. Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek – mondta Jézus az övéinek, és ezek a szavak ránk is vonatkoznak. Két kérdés van: 1. Elhisszük-e? 2. Meg tudjuk-e különböztetni a szükségeinket a kívánságainktól? Ha mindkét kérdésre igennel válaszolunk, akkor békességünk van életünk nehéz helyzeteiben is. Ugyanis ahhoz hitre, bizalomra van szükségünk, hogy elfogadjuk, Isten ismeri, be tudja és be is fogja tölteni a szükségeinket.

Mit tegyünk tehát, ha valamire nagyon vágyunk és nem adja meg az Úr? Két dologra fókuszálhatunk: Vagy még nem akarja megadni, vagy egyáltalán nincs rá szükségünk. Szerinte. Amire igazán szükségünk van, azt meg fogja adni. Ezzel kapcsolatban nekünk, az Úr gyermekeinek ne legyenek kétségeink. Soha. (Katona Béla)  

***

Imádság:

Köszönöm Atyám azt a békét, mely belőled, hatalmadból, kegyelmedből árad felém. Megnyugtat és erőt ad ez a nehéz helyzetekben is. Ámen

***

A nap gondolata:

Nem tudjuk irányítani a világot, de rábízhatjuk Istenre. A békesség elérhető számunkra, de nem a problémák hiánya miatt, hanem a Mindenható jelenléte miatt. Ahelyett, hogy a világban lévő káoszt tükrözzük magunkban, dönthetünk úgy, hogy örvendezünk Isten mindenhatóságában.rss

Napi lelki táplálék

„…Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” Jn 9,33

Lk 10,1–20

Tanítványként feladatunk van: imádság, szolgálat, küldetés; mindenben a békesség eszközei lehetünk. 

tovább

(16) „…a bölcsesség megment…” (Példabeszédek 2)

Minden neves kultúrának van bölcsességirodalma. Ezt a mindenki számára ismert „műfajt” és keretet kihasználva fogalmazza meg a Példabeszédek könyve azt az egyetlen kincset, amit Isten népe kapott az ő Urától. A megszokott keret, a bölcsesség emlegetése a régi, de a tartalom teljesen új. 

tovább

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

tovább

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább