Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Zsid 5,11–14

Az élet indulásához legfontosabb a tej. Hívő élet esetében ez a Krisztus áldozatáért ingyen kegyelemből kapott bűnbocsánat, a feltámadás és örök üdvösség reménysége. 

A megtérés, újjászületés után azonban a növekedésnek kell következnie, ha a szervezet egészséges. A felnőtt hívő tanítóvá, bizonyságtevővé válik. Ehhez pedig felnőtthöz illő táplálék kell: a Szentírás, hitünk igazságainak egyre jobb megismerése, életünk gyakorlatába való átültetése. A jó és rossz megkülönböztetése: mi az, ami Isten akarata szerinti, és mi nem az.

RÉ 308 MRÉ 179       

Jer 12

Czanik Péterrss

Napi lelki táplálék

De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit… 5Móz 8,11

5Móz 8

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr...” (2). Három dologban erősíthet meg minket ez a rész:

tovább

(27) „A szombat lett az emberért…” (Márk 2,23–28)

KELL A TÖRVÉNY, mert a bűnnel teli világban csak a törvény tarthat rendet, egyébként belesüllyednénk a gonosz káoszba.

 

tovább

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

tovább

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább