Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 4.

Gyönyörködni a Fiúban 

A mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. (Mk 1,11)

 

Egyszer a Szentföldön jártam a Jordán folyónál, ahol valószínűsíthetően Jézus is megkeresztelkedett, s amint ott néztük a kis folyócskaként csordogáló vizet, és elképzeltük, hogy itt keresztelt János, hirtelen egy hófehér galamb röpült be a térbe, rövid ideig látszott, majd eltűnt. Ez a jelenés, illetve ennek szinte pontos időzítése az, ami mindenkit megfogott, hogy egykor Jézus megkeresztelésekor ugyanez a jelenet játszódott le, hiszen kimentek hozzá Jeruzsálemből, majd a tömegben egyszer csak Isten galamb formájában leszállt Jézusra, miközben hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Ez az evangéliumok egyik legszebb jelenete, az Atya gyönyörködik a Fiúban, és mi is gyönyörködhetünk benne. De mit is jelent ez? Miben gyönyörködhetünk?

1. A teremtett világban, látva a világ szépségeit. Amikor megállunk egy hegytetőn, végigtekintünk a tájon, s nem tudunk betelni vele. Vagy mint a szerelmesek egymás tekintetében. Vagy mint szülők a gyermekeikben, akiket ajándékul kaptak.

2. Jézus személyében, hiszen lenyűgöz bennünket a személye. Egyszerre isteni és emberi. Benne jött közel hozzánk Isten. Maga Isten is úgy gyönyörködik a Fiában, mint egy apa a megszületett gyermekében, amikor először látja meg. Sokan szinte el sem hiszik, hogy az az apró csecsemő, aki a világra jött, az övék.

3. Isten munkájában, s ebben jól látható a Szentháromság személye. Mint egy láncszem a nagy egészben, a megváltás művében. Annak a nagy tervnek a megvalósulása ez, amit Isten tervezett az emberrel. Még Jézust is ez alapján vádolják meg Pilátus előtt: „Isten Fiának mondta magát.” De ez része Isten nagy üdvözítő munkájának.

Még kétszer említi a Szentírás ezt a mondatot:

Amikor a megdicsőülés hegyén vannak Jézus és a három tanítvány, akkor abban az emelkedett pillanatban ez hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. (Mt 17,5). És Péter is visszaidézi ezt a mondatot: „Ez az én szertetett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (2Pét 1,17) Mi is gyönyörködhetünk Isten megváltó tervében, és Jézusban, az ő csodálatos váltságművében, és a Szentlélek megelevenítő munkájában.

(Bölcsföldi András)

***

Imádság:

Szentháromság Isten, dicsérünk és magasztalunk azért a hatalmas tettért, amit végigszemlélhetünk és meglátjuk benne a szeretetednek s gondoskodásodnak azt a nagy titkát, ami értünk emberekért tettél. Nemcsak szemlélhetjük, nemcsak rácsodálkozhatunk, hanem gyönyörködhetünk is benne, és átélhetjük minden ajándékát, amit benne nekünk adtál. Ámen

***

A nap gondolata:

Ó Jézus, élő kút, Szívemnek nagy édessége

S elmémnek gyönyörűsége, Mely csupán hozzád fut;

Téged keresni Legfőbb öröm és vígasság;

Nincsen több lelki igazság, mint téged követni.

 

Dicsérje és áldja Lelkem az Atya Úr Istent,

Ki benned idvezít mindent, Ha szódat fogadja.

Dicséret, dicsőség Légyen Szentlélek Istennek,

Ki hitet adott lelkemnek, Hogy befogadja az ég.

Ráday Pál (RÉ 287)rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább