Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 8.

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: „Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt. (Mk 4:35-36)

 

 

„Magukkal vitték őt” – írja a tanítványokról az Ige. Három rövid szó, mégis életmentő tartalommal bír. Magukkal vitték Jézust. De sokan Jézus nélkül utaznak. Nem kell Jézus. Nem fér bele az életükbe, az idejükbe, a mindennapjaikba. Jézus nélkül is lehet utazni, de a jó partra átérni lehetetlen nélküle. Ezt mondja az Úr Jézus magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14:6) Nélküle a kárhozat partján köt ki az ember. Akkor is, ha sokszor tűnik úgy, hogy kedvező a széljárás a Jézus nélkül hajózóknak. Az iránnyal viszont baj van, s ha rossz az irány a helyes cél sem elérhető.

Ha célod az örök élet, akkor a célt ismerő és téged odajuttatni tudó hajóskapitányra van szükséged. Egyetlen egy valaki van, akire ez igaz. Jézus Krisztusnak hívják. Legyen ott ő a hajódban és engedd, hogy ő szabja meg az irányt! Ha így teszel, attól még lesz feladatod neked is. Nem a semmittevés vár… (Katona Béla)

***

Imádság:

Úr Jézus! Jöjj, légy hajóm kapitánya és navigálj az örök élet partja felé. Ámen

***

A nap gondolata:

Az Úr nem könnyű utat, hanem biztos megérkezést ígér.rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább