Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

Ennek a világnak a szeretete hamis szeretet. A legtöbbször testi, vagy érdekszeretetet látunk magunk körül. Miért? Azért, mert nem ismeri a világ az igazi szeretet forrását. Aki tiszta szeretetet kíván, annak a forráshoz kell menni.

Jézus szeretetében nem találunk semmi földit, semmi testit, semmi anyagit, semmi érdekszeretetet.

Milyen nagy szeretettel tudott odafordulni a megvetett, a parázna samáriai asszony felé. Milyen nagy szeretettel állt meg a vak Bartimeus mellett. Önzetlen szeretettel tudta otthagyni az őt kísérő tömeget azért a vak, megvetett koldusért. Milyen szeretettel tudott szólni a naini özvegyhez!

Jézus ezt a tiszta, ezt a csodálatos szeretetet az Atyától vette, Akinél megtalálta a szeretet örök forrását. Ehhez a forráshoz járt valahányszor szükségét érezte annak, hogy szíve megteljen az Atya szeretetével.

Vannak olyan víztartályok, amik automatikusan telítődnek meg. Amint fogy a víz a tartályból, a másik oldalon azonnal pótlódik.

Valami ilyen volt Jézusnak a kapcsolata az Atyával, az Ő szíve nem erőtlenedett meg soha. Az Ő szeretete nem fogyott el soha. Még Júdás csókját is el tudta fogadni, tudott imádkozni azokért, akik megfeszítették. Ezek mind azt mutatják, hogy az Ő szeretete, az Atyával való kapcsolata folytán állandóan pótlódott.

Neked van rendszeres utánpótlásod, van állandó kapcsolatod a szeretet forrásával? (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Az én véges, olykor elfogyó szeretetem utánad kiált, hogy belőled merítsen, hogy te pótold folyamatosan, ami belőlem elfogy. Rád csatlakozom, hogy szeretni tudjak másokat. Ámen

***

A nap gondolata:

Egyetlen ember, akinek szíve tele van Isten iránti szeretettel, láncreakciót indíthat el.rss

Napi lelki táplálék

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jn 21,4

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. 

tovább

(4) „Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon…” (Zsoltárok 141)

Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább